Visa utbildning.se som: Mobil

Miljörättens grunder och regleringar

JP Infonet AB
Kort om utbildningen
1 dag
Nästa tillfälle: 2019-04-09 09:15 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

Miljörättens utveckling är både snabb och expansiv. Detta gäller såväl i Sverige som inom EU. Allt fler har miljörätten som ansvarsområde, både inom offentlig och privat sektor. I dag är det många inom kommun och länsstyrelse samt en mängd privata rådgivare och konsulter som handlägger frågor med miljörättsligt innehåll eller bakgrund.

Kursen Miljörättens grunder och regleringar innehåller en genomgång av de viktigaste delarna inom den svenska miljörätten.  Vi börjar med en övergripande bakgrund och de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. Därefter behandlar vi miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar samt vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet. Kemikalier och avfall får en egen genomgång varefter frågor om tillsyn, överprövning och talerätt gås igenom. Kursen ger stort utrymme för deltagarnas egna frågeställningar.

Kursen riktar sig till handläggare, konsulter, rådgivare, jurister m.fl. som arbetar med miljörättsliga frågor inom kommun, länsstyrelse, företag eller annan organisation. Kursen passar dig som behöver grundkunskaper inom området samt för dig som är i behov av en uppdatering eller repetition.

Deltagarkommentarer från tidigare tillfällen:
"Bra föreläsare, kunnig och påläst och kunde svar på alla frågor"
"Utmärkt med alla rättsfall i pärmen, det kan aldrig bli för många!"
"Bra kurs som gav en helhetsbild och uppdatering inom miljörätten"

Investering

6 550 kr. Med JP:s kundrabatt endast 5 950 kr (exkl.moms). Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Kursledare

Stefan Rubenson

Stefan Rubenson har tidigare varit ordförande i Statens Va-nämnd och chef för Miljödepartementets rättsenhet med ansvar för lagstiftningsarbetet av miljöbalken. Han har skrivit flera böcker i miljörätt och ansvarar för sanktionslagstiftningen i Kommentaren till miljöbalken. 

Stefan håller utbildningar inom miljörätt och skriver för JP Miljönet och JP Samhällsbyggnadsnet.

Plats

Citykonferensen, Stockholm

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Miljörättens grunder och regleringar, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Kursdeltagare
(5)
Jättebra kurs.
Kursdeltagare
(4)
Kunnig föreläsare.
Kursdeltagare
(4)
Intressant med koppling mellan lag och rättsfall.

JP Infonet AB

JP Infonet Logga

JP Infonet anordnar juridiska utbildningar inom flertalet rättsområden, som till exempel socialrätt, miljörätt, fastighets- och entreprenadrätt, arbetsrätt, allmän förvaltningsrätt och skoljuridik. Samtliga utbildningar innehåller en genomgång av det aktuella regelverket på området och relevant praxis behandlas. Utbildningarna ger dig praktiskt viktiga kunskaper som du...


Läs mer om JP Infonet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Miljörättens grunder och regleringar
Kursrecensioner
(4,4)
Baseras på 12 recensioner
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 1192 recensioner
Alla recensioner för arrangören