Visa utbildning.se som: Mobil

Journalhantering och inre sekretess – när är det tillåtet att läsa i patientjournalen?

JP Infonet AB
Kort om utbildningen
1 dag
Nästa tillfälle: 2019-04-26 09:15 - Malmö
Öppen utbildning
   
Malmö
Svenska

Kursbeskrivning

Patientdatalagen föreskriver att patientjournal ska föras vid vård av patienter med syftet att bidra till en god och säker patientvård. Den som för patientjournal ansvarar för de uppgifter som förs in i journalen. Patientjournalen har även funktion som informationskälla för patient, uppföljnings- och utvecklingsarbete, samt för tillsyn, uppgiftsskyldighet och forskning. Dokumentationskravet är föremål för omfattande och komplexa lagbestämmelser som reglerar vad, hur och när vårdpersonalen ska dokumentera patientuppgifter samt restriktioner om tillgång till och användandet av dessa uppgifter.

För att hantera journalföringen korrekt krävs kunskaper om bland annat patientdatalagen, offentlighets- och sekretesslagen, patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrifter. Denna kurs ger deltagarna en grundlig genomgång av relevanta lagar och föreskrifter kopplade till journalhantering. Frågor som exempelvis när det är tillåtet att läsa i en anhörigs eller sin egen journal behandlas bland annat, samt loggkontroller och vad som kan anses utgöra dataintrång.

Vem kursen riktar sig till

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom vården, antingen med direkt patientkontakt eller dig som har en ledande roll som verksamhets- eller mellanchef, samt till dig som arbetar med sjukvård på annat sätt inom kommun eller landsting alternativt inom privata vårdinstitutioner.

I priset ingår frukost, lunch och eftermiddagsfika samt kursdokumentation. 

Kursledare

Kursledare är Linda Larsson och Hans Adler som parallellt kombinerar de juridiska och medicinska frågeställningarna vilket ger en unik kombination av teori och praktiska exempel.

Investering

2 995 kr (exkl.moms). Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Kursledare

Linda Larsson

Linda Larsson arbetar som regionjurist på Region Skåne och har där ett särskilt ansvar för hälso- och sjukvårdsrätt och därtill kopplade frågor som offentlighet och sekretess. I sin anställning lämnar Linda löpande rådgivning till landstingets förvaltningar och håller kontinuerligt utbildningar. Hon företräder även myndigheten i samband med exempelvis olika domstolsprövningar och talan vid Justitieombudsmannen och Diskrimineringsombudsmannen. Tidigare har Linda mångårig erfarenhet från annan offentlig förvaltning i form av arbete vid såväl allmän- som förvaltningsdomstol samt Kriminalvården. Linda skriver och håller även utbildningar och föreläsningar inom ramen för sitt eget bolag.

Linda skriver expertanalyser i JP Sjukvårdsnet och i JP Skolnet. 

Hans Adler

Hans Adler har särskilt inriktat sig på medicinsk juridik och är medicinsk sakkunnig vid förvaltningsrätten i Uppsala. Han är även författare och har belyst många av de juridiska frågeställningar som uppkommer inom medicinen i flertalet böcker. Hans skriver för JP Sjukvårdsnet.

Plats

Radisson Blu, Malmö

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Journalhantering och inre sekretess – när är det tillåtet att läsa i patientjournalen?, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

JP Infonet AB

JP Infonet Logga

JP Infonet anordnar juridiska utbildningar inom flertalet rättsområden, som till exempel socialrätt, miljörätt, fastighets- och entreprenadrätt, arbetsrätt, allmän förvaltningsrätt och skoljuridik. Samtliga utbildningar innehåller en genomgång av det aktuella regelverket på området och relevant praxis behandlas. Utbildningarna ger dig praktiskt viktiga kunskaper som du...


Läs mer om JP Infonet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Journalhantering och inre sekretess – när är det tillåtet att läsa i patientjournalen?!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 1192 recensioner
Alla recensioner för arrangören