Visa utbildning.se som: Mobil

Industriutsläppsverksamheter (IED) - den särskilda prövningen och regleringen

JP Infonet AB
Kort om utbildningen
1 dag
7 300 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-02-06 09:15 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

EU:s industriutsläppsdirektiv (IED) trädde i kraft 2013 och har lett till ändringar som berör många verksamheter i Sverige, främst inom industri- och energisektorn. Direktivet är en omarbetning av IPPC-direktivet och sex sektorsdirektiv. Regleringen innebär bl.a. skärpningar i kraven på bästa tillgänglig teknik (BAT) och utsläppsvärden samt att dokumentera och redovisa föroreningar.

Alla industriutsläppsverksamheter är skyldiga att uppfylla tillämpliga BAT-slutsatser och andra krav som den särskilda regleringen innebär. Det är därför av stor betydelse för både verksamhetsutövare, tillsynsmyndigheter och prövningsmyndigheter att kunna avgöra vilka verksamheter som omfattas av bestämmelserna och i vilken utsträckning kraven kan anses uppfyllda i de enskilda fallen.

Kursens fokus är att lyfta de särskilda frågeställningar som uppkommer i prövningar av verksamheter som omfattas av industriutsläppsbestämmelserna. Sådana frågeställningar omfattar exempelvis uppfyllandet av relevanta BAT-slutsatser och BAT-AEL, framtagandet av statusrapport, BAT-slutsatsernas förhållande till kraven i miljöbalken m.m.

Kursen berör också frågan vilka verksamheter som faktiskt berörs av respektive regelverk, samt de särskilda frågor som kan uppkomma inom ramen för det löpande tillsynsarbetet.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med miljörättsliga frågeställningar inom såväl kommuner, myndigheter, domstolar och företag. Det kan vara i rollen som advokat, jurist, projektledare eller miljösamordnare på företag, konsult, handläggare, eller beslutsfattare m.fl. 

Det här är en av våra kurser inom Miljö.

Investering

7 300 kr (exkl.moms). Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Kursledare

Olof Hasselberg

Olof Hasselberg är specialiserad inom miljörätten och arbetar huvudsakligen med tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamheter, men även med tillsynsfrågor, efterbehandling och andra miljörättsliga frågor. Han håller utbildning inom miljörätt för JP Utbildning.

Emma Lund

Emma Lund arbetar främst med frågor kopplade till miljöfarlig verksamhet. Hon har särskild erfarenhet av stora tillståndsprövningar och frågor kopplade till industriutsläppsverksamheter. Emma anlitas ofta som föreläsare inom miljörättens område och håller även utbildning inom miljörätt hos JP Infonet.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Industriutsläppsverksamheter (IED) - den särskilda prövningen och regleringen, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Plats

Citykonferensen, Stockholm

JP Infonet AB

JP Infonet Logga

Oavsett om du behöver utökade kunskaper inom ett rättsområde eller en uppdatering på de senaste lagändringarna, har JP Infonet en utbildning som passar dig. Företagets kurserna hålls i Stockholm, Göteborg, Karlstad och Malmö. Kundanpassade utbildningar hålls på plats hos dig...


Läs mer om JP Infonet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Industriutsläppsverksamheter (IED) - den särskilda prövningen och regleringen!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 1545 recensioner.
Alla recensioner för arrangören