Visa utbildning.se som: Mobil

Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten

JP Infonet AB
Kort om utbildningen
1 dag
Nästa tillfälle: 2019-06-04 09:15 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

Förelägganden, viten, miljösanktionsavgifter, företagsböter och straff är alla instrument som enligt miljölagstiftningen kan användas i ingripande syfte. Regleringen kring dessa instrument innehåller dock begränsningar för att säkerställa att den enskilde inte blir felaktigt behandlad eller utsatt för godtycke. Sanktionsmöjligheterna har därför blivit tämligen komplicerade att tillämpa.

Kursen Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten ger en genomgång av de rättsliga grunderna för olika typer av ingripanden enligt miljörättens bestämmelser. Även begränsningar när det gäller ingripanden behandlas och viss fördjupning sker i såväl regler om viten och sanktionsavgifter som miljöbalkens straffregler. Rättspraxis från Högsta domstolen och mark- och miljööverdomstolen redovisas och det ges stort utrymme för deltagarnas egna frågeställningar.

Kursen riktar sig till alla som i sitt arbete möter frågor som berör olika former av sanktioner inom det miljörättsliga området. Det kan vara i rollen som handläggare i domstol eller på myndighet, advokat eller annan jurist liksom andra konsulter eller rådgivare.

Kommentarer från tidigare kurstillfällen;
"Väldigt bra och tydligt. Roligt med hänvisning till passande fall"
"Intressant och bra kurs. Kunnig föreläsare"
"Mycket lärorik kurs, lyxig mat och dryck. Jätteduktig föreläsare"

Investering

6 550 kr. Med JP:s kundrabatt endast 5 950 kr (exkl.moms). Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Kursledare

Stefan Rubenson

Stefan Rubenson har tidigare varit ordförande i Statens Va-nämnd och chef för Miljödepartementets rättsenhet med ansvar för lagstiftningsarbetet av miljöbalken. Han har skrivit flera böcker i miljörätt och ansvarar för sanktionslagstiftningen i Kommentaren till miljöbalken. 

Stefan håller utbildningar inom miljörätt och skriver för JP Miljönet och JP Samhällsbyggnadsnet.

Plats

Citykonferensen, Stockholm

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Kursdeltagare
(4)
Bra föreläsare.
Kursdeltagare
(4)
Bra och lärorik kurs, kunnig lärare, bra med praktiska exempel.
Kursdeltagare
(4)
Bra kurs med många bra praktiska exempel på hur man får och inte får göra.

JP Infonet AB

JP Infonet Logga

JP Infonet anordnar juridiska utbildningar inom flertalet rättsområden, som till exempel socialrätt, miljörätt, fastighets- och entreprenadrätt, arbetsrätt, allmän förvaltningsrätt och skoljuridik. Samtliga utbildningar innehåller en genomgång av det aktuella regelverket på området och relevant praxis behandlas. Utbildningarna ger dig praktiskt viktiga kunskaper som du...


Läs mer om JP Infonet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten
Kursrecensioner
(4,6)
Baseras på 8 recensioner
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 1192 recensioner
Alla recensioner för arrangören