Visa utbildning.se som: Mobil

Dataskydd och personuppgiftsbehandling i kommunen

JP Infonet AB
Kort om utbildningen
1 dag
5 750 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-01-30 09:15 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

Lagstiftningen som rör personuppgiftsbehandling kan många gånger uppfattas som komplicerad och ansvaret skiljer sig för uppgifter som behandlas strukturerat respektive ostrukturerat. För kommuner kompliceras detta ytterligare genom användningen av nya tekniska funktioner och lösningar. Idag är det nämligen inte ovanligt att kommuner erbjuder möjligheten att ansöka om till exempel barnomsorg och bygglov med hjälp av e-tjänster eller samverkar med andra kommuner för att utveckla gemensamma IT-lösningar. Tekniska funktioner som dessa kräver att ansvaret för enskildas personuppgifter delas upp och regleras särskilt.

Till skillnad från privat verksamhet är kommunen även skyldig att i sin informationshantering respektera offentlighetsprincipen, enligt 2 kap. Tryckfrihetsförordningen, samt sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det kan således uppkomma situationer när intressen i den offentliga förvaltningen kommer i konflikt med det integritetsskyddsintresse som ligger till grund för bestämmelserna om personuppgiftsbehandling. Under kursen kommer vi därför behandla förhållandet mellan dessa perspektiv och regelverk.

Kursen Dataskydd och personuppgiftsbehandling i kommunen behandlar kommunens ansvar för personuppgifter med dataskyddsförordningen och tilläggslagstiftningen som grund.

Vi går igenom hur ansvaret ser ut för uppgifter som till exempel förekommer på internet respektive behandling av uppgifter i interna ärendehanteringssystem. Vi diskuterar de regler som styr behandlingen av känsliga uppgifter samt berör vad som gäller vid elektroniskt utlämnande, såväl till enskilda som mellan kommuner. Enskildas rättigheter och sanktionsmöjligheter kommer även att kommenteras och genomgående under kursen behandlas vägledande avgöranden, från såväl domstolar som Datainspektionen.

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar som handläggare, personuppgiftsombud, IT-chef,  jurist, mm. inom kommun. Kursen passar även andra som har intresse för dessa frågor eller kommer i kontakt med dem i sitt arbete.

Det här är en av våra kurser inom offentlig förvaltning.

Investering

5 750 kr (exkl.moms). Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Kursledare

Sören Öman

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen. Han är också skiljeman, föreläsare och författare. Han har lång erfarenhet från arbete i Regeringskansliet och omfattande erfarenhet av utredningar inom olika juridiska områden, såsom arbetsrätt och personuppgiftsskydd. Han var sekreterare i den kommitté som föreslog personuppgiftslagen (PUL) och har senare på regeringens uppdrag gjort en översyn av lagen som lett till betydande ändringar. Han har också medverkat i många andra utredningar om personuppgiftsskydd och, tillsammans med annan, skrivit den ledande lagkommentaren till PUL. Sören föreläser hos JP Infonet inom arbetsrätt och personuppgiftsskydd.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Dataskydd och personuppgiftsbehandling i kommunen, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Plats

Citykonferensen, Stockholm

JP Infonet AB

JP Infonet Logga

Oavsett om du behöver utökade kunskaper inom ett rättsområde eller en uppdatering på de senaste lagändringarna, har JP Infonet en utbildning som passar dig. Företagets kurserna hålls i Stockholm, Göteborg, Karlstad och Malmö. Kundanpassade utbildningar hålls på plats hos dig...


Läs mer om JP Infonet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Dataskydd och personuppgiftsbehandling i kommunen!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 1545 recensioner.
Alla recensioner för arrangören