Visa utbildning.se som: Mobil

Oavsett om du behöver utökade kunskaper inom ett rättsområde eller en uppdatering på de senaste lagändringarna, har JP Infonet en utbildning som passar dig. Företagets kurserna hålls i Stockholm, Göteborg, Karlstad och Malmö. Kundanpassade utbildningar hålls på plats hos dig och webbkurser tar du del av direkt online. 

Vill du veta mer om företaget eller deras utbildningar? Göra en intresseanmälan nedan.

Visa alla utbildningar med JP Infonet AB

Utbildningar

Öppen utbildning
Administration Längd Pris Ort Snittbetyg
Handläggning av ärenden enligt LVU 1 dag 3 950 SEK Karlstad
Ekonomi
Diarieföring och arkivering 1 dag 4 950 SEK Stockholm
4,7 (6)
Ny som handläggare inom ekonomiskt bistånd 2 dagar Stockholm
HR
Uppsägning och avskedande av personliga skäl 1 dag 6 150 SEK Stockholm
4,4 (5)
Lojalitet och konkurrens under och efter anställning 1 dag 6 950 SEK Stockholm
Inköp
Offentlig upphandling
Avtalsrätt inom offentlig upphandling 1 dag 6 950 SEK Malmö
4,9 (10)
Offentlighet och sekretess inom skola och förskola 1 dag 3 590 SEK Stockholm
4,6 (10)
Offentlig upphandling – en grundkurs 2 dagar 9 250 SEK Stockholm
4,3 (7)
Offentlig upphandling – ny rättspraxis och andra nyheter 1 dag 6 950 SEK Stockholm
Offentlig upphandling och hyresavtal 1 dag 6 950 SEK Stockholm
IT - Avancerad
IT Säkerhet
Dataskyddsombudet i praktiken 1 dag 3 950 SEK Malmö
Dataskyddsombudet i praktiken 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Juridik
Dagvattenjuridik 1 dag 6 450 SEK Stockholm
4,9 (7)
Socialtjänstjuridik idag - en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen 2 dagar 7 950 SEK Stockholm
4,9 (7)
Tvister och omprövning av rätten till personlig assistans 1 dag 4 750 SEK Stockholm
4,9 (7)
Systematisk kvalitetsledning HVB 1 dag 3 950 SEK Stockholm
4,8 (5)
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 dag 3 950 SEK Stockholm
4,8 (13)
Entreprenadrättslig grundkurs med fördjupningsfrågor 2 dagar 9 900 SEK Stockholm
4,7 (6)
Att fastställa faderskap och föräldraskap 1 dag 3 950 SEK Stockholm
4,6 (8)
Handläggning av ekonomiskt bistånd 1 dag 3 950 SEK Stockholm
4,6 (10)
Kommunala aktiebolag 1 dag 6 950 SEK Stockholm
4,6 (5)
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 1 dag 3 950 SEK Göteborg
4,5 (12)
Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess 1 dag 5 750 SEK Stockholm
4,4 (7)
Avfallslagstiftningen 1 dag 7 350 SEK Stockholm
4,3 (9)
Gör rätt i en lantmäteriförrättning 1 dag 7 350 SEK Stockholm
4,3 (3)
Kommunen och juridiken 1 dag 4 500 SEK Stockholm
4,3 (9)
Överprövning av upphandling samt andra rättsmedel 1 dag 7 350 SEK Stockholm
4,3 (3)
Vårdskador – föreskrifter om Lex Maria 1 dag 3 150 SEK Stockholm
4,0 (5)
Detaljplaners samspel med miljöbalken 1 dag 7 300 SEK Stockholm
Drönarjuridiken i praktiken - en grundkurs 0,5 dagar 2 950 SEK Karlstad
Förvaltningsrätt och myndighetsutövning 1 dag 4 950 SEK Stockholm
Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete 0,5 dagar 2 950 SEK Karlstad
Molntjänster i ett juridiskt perspektiv – offentlig sektor 0,5 dagar 2 950 SEK Stockholm
Offentlighet och sekretess 1 dag 5 750 SEK Karlstad
Servitut från A till Ö 1 dag 7 300 SEK Stockholm
Ägar- och ledningsprövning – ekonomi, skatt, förvaltnings- och associationsrätt för skola och förskola 2 dagar 7 950 SEK Stockholm
Äldreomsorg - juridik och metodik 1 dag Stockholm
Arbetsrätt
Ägar- och ledningsprövning – arbetsrätt och arbetsmiljörätt i skola och förskola 2 dagar 7 950 SEK Stockholm
Avtalsrätt
Avtalsrätt inom offentlig upphandling 1 dag 6 950 SEK Stockholm
4,7 (3)
Entreprenadjuridik
Offentlig upphandling av byggentreprenad 1 dag 6 950 SEK Stockholm
4,8 (6)
Familjerätt
Familjerätten i kommunen 1 dag 3 950 SEK Stockholm
4,5 (8)
Fastighetsrätt
Lokalhyresjuridik 1 dag 5 950 SEK Stockholm
5,0 (3)
Fastighetsrättslig grundutbildning 2 dagar 11 900 SEK Stockholm
4,8 (12)
Förvaltningsrätt
Förvaltningsrätt och myndighetsutövning 1 dag 5 650 SEK Stockholm
4,8 (6)
GDPR - Dataskyddsförordningen
Dataskyddförordningen GDPR ur ett skolperspektiv 1 dag 3 950 SEK Göteborg
4,5 (8)
Dataskyddförordningen GDPR ur ett skolperspektiv 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Dataskyddförordningen GDPR ur ett skolperspektiv 0,5 dagar 2 950 SEK Karlstad
Miljörätt
Natura 2000 och artskyddsförordningen 1 dag 7 300 SEK Stockholm
4,7 (11)
Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten 1 dag 6 550 SEK Stockholm
4,6 (7)
Miljörättens grunder och regleringar 1 dag 6 550 SEK Stockholm
4,4 (7)
Miljörättens grunder och regleringar 1 dag 5 950 SEK Göteborg
Miljörättslig vattendag 1 dag 7 300 SEK Stockholm
PBL – Plan & Bygglagen
Plan - och bygglagen - en grundkurs med praktiska exempel 1 dag 6 300 SEK Stockholm
Socialrätt
Barnrätt och barnkonventionen 2020 1 dag 3 950 SEK Stockholm
5,0 (9)
Elevhälsans legala ramar i praktiken 2 dagar 7 950 SEK Stockholm
5,0 (7)
Förskolan och juridiken 1 dag 3 950 SEK Göteborg
5,0 (15)
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 1 dag 3 950 SEK Stockholm
5,0 (4)
Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling 1 dag 3 950 SEK Stockholm
5,0 (6)
Skoljuridik för skolchefer 1 dag 3 300 SEK Stockholm
5,0 (6)
Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem 1 dag 3 950 SEK Stockholm
5,0 (12)
Skoljuridikens dag 2019 1 dag 3 950 SEK Stockholm
4,9 (9)
Skoljuridiken i praktiken 1 dag 3 950 SEK Stockholm
4,8 (5)
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 1 dag 3 950 SEK Stockholm
4,8 (10)
Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs 1 dag 3 320 SEK Stockholm
4,8 (10)
Utbildning för nämndsekreterare 2 dagar 8 950 SEK Stockholm
4,8 (9)
Barnavårdsutredningar av god kvalitet 1 dag 3 950 SEK Stockholm
4,8 (8)
Skoljuridisk fördjupningskurs 2 dagar 7 950 SEK Stockholm
4,8 (16)
LVU i praktiken 1 dag 3 950 SEK Stockholm
4,7 (10)
Skoljuridik för skolchefer 1 dag 3 300 SEK Stockholm
4,7 (6)
Förskolan och juridiken 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Förverkliga Barnkonventionen i kommun och förvaltning 1 dag 3 690 SEK Stockholm
Förverkliga Barnkonventionen i socialtjänsten 1 dag 3 950 SEK Malmö
Kommunal hälso- och sjukvårdsrätt - en översiktskurs 1 dag 3 590 SEK Stockholm
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 1 dag 3 690 SEK Stockholm
Myndighetskritik, viten och skadeståndsanspråk mot skolor – de goda och de varnande exemplen 0,5 dagar 2 950 SEK Stockholm
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 1 dag 3 950 SEK Göteborg
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Utbildning för administratörer inom socialtjänsten - en juridisk grundkurs 1 dag 3 250 SEK Stockholm
Ägar- och ledningsprövning för fristående skolor och förskolor 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Skola
Gymnasieskolan - rättslig reglering och aktuella frågor 1 dag 3 950 SEK Stockholm
5,0 (5)
Skolbetyget och betygsättning 1 dag 3 950 SEK Stockholm
5,0 (9)
Skolpeng och mottagandet av barn och elever 1 dag 3 950 SEK Stockholm
4,8 (9)
Skolskjuts i praktiken 1 dag 3 950 SEK Stockholm
4,6 (8)
Skolplikt 1 dag 3 950 SEK Stockholm
4,6 (7)
Elevhälsans legala ramar i praktiken 2 dagar 7 350 SEK Göteborg
Skolplikt 1 dag 3 950 SEK Göteborg
Stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan 0,5 dagar 2 950 SEK Göteborg
Stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan 0,5 dagar 2 950 SEK Stockholm
Så får du verklig nytta av det systematiska kvalitetsarbetet i skolan 1 dag 3 590 SEK Stockholm
Ägar- och ledningsprövning för fristående skolor och förskolor 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Ägar- och ledningsprövning för fristående skolor och förskolor 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Säkerhet
Hot och våld
Hot, våld, trakasserier och stalkning i offentlig sektor 1 dag 3 690 SEK Stockholm
Teknik
Bygg
Bygglov idag – genomgång av lagstiftning, rättsfall, nyheter och aktuella dagsfrågor 1 dag 6 950 SEK Stockholm
5,0 (5)
Fastighetsförvaltning
Förorenad mark - efterbehandlingsansvaret i dag 1 dag 6 450 SEK Stockholm
4,5 (4)
Vård
Missbruksutredning och insatser med särskilt fokus på LVM 1 dag 3 950 SEK Stockholm
3,7 (6)
Behandling /omsorg
Äldreomsorg - juridik och metodik 1 dag 3 950 SEK Göteborg
4,8 (6)
Personlig assistans i praktiken- 2 dagar 2 dagar 7 950 SEK Stockholm
4,5 (11)
Personlig assistans i praktiken- 2 dagar 2 dagar 7 950 SEK Göteborg
Onlineutbildning
Administration
Dokumentation och handläggning - en praktisk webbkurs för socialtjänsten 900 SEK Distans
Kommunikation
Digital kommunikation
Smartphones i verksamheten - en praktisk webbkurs för socialtjänsten 450 SEK Distans
Skola
Skolans arbete mot kränkande behandling 540 SEK Distans

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med JP Infonet AB och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Kursdeltagare
(5)
Bra kurs!
Kursdeltagare
(5)
Vänliga/välkomnande föreläsare
Kursdeltagare
(5)
Intressant kurs, pålästa föreläsare.
Intresseanmälan

För att få mer information från JP Infonet AB, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
JP Infonet AB
Kursrecensioner
(4,7)
Baseras på 1545 recensioner.