Visa utbildning.se som: Mobil

JP Infonet anordnar juridiska utbildningar inom flertalet rättsområden, som till exempel socialrätt, miljörätt, fastighets- och entreprenadrätt, arbetsrätt, allmän förvaltningsrätt och skoljuridik. Samtliga utbildningar innehåller en genomgång av det aktuella regelverket på området och relevant praxis behandlas. Utbildningarna ger dig praktiskt viktiga kunskaper som du har nytta av i ditt dagliga arbete.

Mer information
För mer information om JP Infonet AB eller deras utbildningar, gör en intresseanmälan nedan.

Visa alla utbildningar med JP Infonet AB

Utbildningar

Öppen utbildning
Inköp
Offentlig upphandling Längd Pris Ort Snittbetyg
Miljö-, sociala- och arbetsrättsliga hänsyn i offentlig upphandling 1 dag Stockholm
Offentlig upphandling – en grundkurs 2 dagar Stockholm
Offentlig upphandling– dialog och förhandling 1 dag Stockholm          
(3)
Offentlig upphandling och hyresavtal 1 dag Stockholm          
(9)
Juridik
Bygglov idag – genomgång av lagstiftning, rättsfall, nyheter och aktuella dagsfrågor 1 dag Stockholm          
(6)
Diarieföring och arkivering 0,5 dagar Stockholm          
(8)
Handläggning av ekonomiskt bistånd 1 dag Stockholm          
(8)
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 dag Stockholm          
(10)
Juridik för inspektörer inom kommunal verksamhet 1 dag Stockholm          
(9)
Juridisk översiktskurs för verksamma inom socialtjänsten 1 dag Stockholm          
(10)
Kommunen och juridiken 1 dag Stockholm          
(7)
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 1 dag Stockholm          
(10)
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 1 dag Malmö
Missbruksutredning och insatser med särskilt fokus på LVM 1 dag Stockholm          
(8)
Natura 2000 och artskyddsförordningen 1 dag Stockholm          
(9)
Ny som handläggare inom ekonomiskt bistånd 2 dagar Stockholm          
(13)
Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess 1 dag Stockholm          
(8)
Personlig assistans i praktiken- 2 dagar 2 dagar Stockholm          
(10)
Skoljuridiken i praktiken 1 dag Stockholm          
(32)
Skoljuridisk fördjupningskurs 2 dagar Stockholm          
(6)
Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga– nya utmaningar 1 dag Stockholm          
(9)
Socialtjänstjuridik idag - en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen 2 dagar Stockholm          
(9)
Utbildning för nämndsekreterare 2 dagar Stockholm          
(15)
Affärsjuridik
Kommunala aktiebolag 1 dag Stockholm          
(3)
Avtalsrätt
Avtalsrätt inom offentlig upphandling 1 dag Stockholm
Entreprenadjuridik
Entreprenadrättslig grundkurs med fördjupningsfrågor 2 dagar Stockholm
Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering 1 dag Stockholm
Familjerätt
Att fastställa faderskap och föräldraskap 1 dag Stockholm          
(10)
Barnavårdsutredningar av god kvalitet- Utbildningar från JP Infonet 1 dag Stockholm          
(11)
Familjerätten i kommunen 1 dag Stockholm          
(7)
Fastighetsrätt
Fastighetsrättslig grundutbildning 2 dagar Stockholm          
(12)
Gör rätt i en lantmäteriförrättning 1 dag Stockholm
Lokalhyresjuridik 1 dag Stockholm
Plan - och bygglagen - en grundkurs med praktiska exempel 1 dag Stockholm          
(11)
GDPR - Dataskyddsförordningen
Dataskyddförordningen GDPR ur ett skolperspektiv 0,5 dagar Stockholm
Miljörätt
Avfallslagstiftningen 1 dag Stockholm          
(14)
Dagvattenjuridik 1 dag Stockholm
Den särskilda prövningen och regleringen av industriutsläppsverksamheter (IED) och Sevesoverksamheter 1 dag Stockholm
Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten 1 dag Stockholm          
(17)
Miljörättens grunder och regleringar 1 dag Stockholm          
(16)
Socialrätt
Vårdskador – föreskrifter om Lex Maria 1 dag Stockholm
Äldreomsorg - juridik och metodik 1 dag Malmö          
(8)
Ledarskap
Ledarskap och innovation inom socialtjänsten 1 dag Stockholm
Skola
Elevhälsans legala ramar i praktiken 2 dagar Stockholm          
(50)
Förskolan och juridiken 1 dag Stockholm
Godkännande och tillsyn av fristående förskolor 1 dag Stockholm
Gymnasieskolan - rättslig reglering och aktuella frågor 1 dag Stockholm
Offentlighet och sekretess inom skola och förskola 1 dag Stockholm          
(22)
Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling 1 dag Stockholm          
(10)
Skolbetyget och betygsättning 1 dag Stockholm          
(5)
Skoljuridikens dag 2018 1 dag Stockholm
Skolpeng och mottagandet av barn och elever 1 dag Stockholm          
(9)
Skolplikt 1 dag Stockholm          
(14)
Skolskjuts i praktiken 1 dag Stockholm          
(28)
Särskolan i fokus 1 dag Stockholm          
(16)
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 0,5 dagar Stockholm
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 0,5 dagar Stockholm          
(7)
Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs 1 dag Stockholm          
(25)
Teknik
Bygg
Förorenad mark - efterbehandlingsansvaret i dag 1 dag Stockholm          
(4)
Offentlig upphandling av byggentreprenad 1 dag Stockholm
Vård
Journalhantering och inre sekretess – när är det tillåtet att läsa i patientjournalen? 1 dag Stockholm
Sekretess inom hälso- och sjukvården 1 dag Stockholm
Behandling /omsorg
Kvalitetsledningssystem för stödboende och HVB-hem 1 dag Stockholm          
(13)
LVU i praktiken 1 dag Stockholm          
(8)
Personlig assistans – en grundkurs 1 dag Stockholm
Personlig assistans i praktiken- 2 dagar 2 dagar Malmö
Tvister och omprövning av rätten till personlig assistans 1 dag Göteborg          
(8)
Onlineutbildning
Juridik
GDPR - Dataskyddsförordningen
GDPR i praktiken 1 200 SEK Distans
Skola
Skolans arbete mot kränkande behandling 540 SEK Distans

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du vill komma i kontakt med JP Infonet AB

  Kontakta arrangören

  Få mer information

  Anmäl ditt intresse 

Kontakt

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Kursdeltagare   |   2018-07-04
Trevligt upplägg, fina lokaler, relevant innehåll, trevliga och kunniga föreläsare.
          (5)
Kursdeltagare   |   2018-07-04
Mycket bra grundläggande kurs.
          (5)
Kursdeltagare   |   2018-07-04
Enkelt lättförståeligt, bra föreläsare
          (5)
Intresseanmälan

För att få mer information från JP Infonet AB, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
JP Infonet AB
Kursrecensioner
          (4,6)
Baseras på 694 recensioner