Visa utbildning.se som: Mobil

JP Infonet anordnar juridiska utbildningar inom flertalet rättsområden, som till exempel socialrätt, miljörätt, fastighets- och entreprenadrätt, arbetsrätt, allmän förvaltningsrätt och skoljuridik. Samtliga utbildningar innehåller en genomgång av det aktuella regelverket på området och relevant praxis behandlas. Utbildningarna ger dig praktiskt viktiga kunskaper som du har nytta av i ditt dagliga arbete.

Mer information
För mer information om JP Infonet AB eller deras utbildningar, gör en intresseanmälan nedan.

Visa alla utbildningar med JP Infonet AB

Utbildningar

Öppen utbildning
Ekonomi Längd Pris Ort Snittbetyg
Diarieföring och arkivering 1 dag 4 950 SEK Stockholm
Inköp
Offentlig upphandling
Avtalsrätt inom offentlig upphandling 1 dag 6 950 SEK Malmö
Offentlig upphandling – en grundkurs 2 dagar 9 750 SEK Stockholm
4,7 (7)
Juridik
Drönarjuridiken i praktiken - en grundkurs 0,5 dagar 2 950 SEK Stockholm
Drönarjuridiken i praktiken - en grundkurs 0,5 dagar 2 950 SEK Karlstad
Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete 0,5 dagar 2 950 SEK Karlstad
Myndighetskritik, viten och skadeståndsanspråk mot skolor – de goda och de varnande exemplen 0,5 dagar 2 950 SEK Stockholm
Vårdskador – föreskrifter om Lex Maria 1 dag 3 150 SEK Stockholm
Skoljuridik för skolchefer 1 dag 3 300 SEK Stockholm
4,8 (10)
Skoljuridik för skolchefer 1 dag 3 300 SEK Stockholm
Skoljuridik för skolchefer 1 dag 3 300 SEK Stockholm
Skoljuridik för skolchefer 1 dag 3 300 SEK Stockholm
Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs 1 dag 3 320 SEK Stockholm
Att fastställa faderskap och föräldraskap 1 dag 3 950 SEK Stockholm
4,6 (8)
Barnavårdsutredningar av god kvalitet- Utbildningar från JP Infonet 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Barnrätt och barnkonventionen 2020 1 dag 3 950 SEK Stockholm
5,0 (9)
Förskolan och juridiken 1 dag 3 950 SEK Göteborg
Förskolan och juridiken 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Godkännande och tillsyn av fristående förskolor 1 dag 3 950 SEK Stockholm
5,0 (11)
Handläggning av ekonomiskt bistånd 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Juridisk översiktskurs för verksamma inom socialtjänsten 1 dag 3 950 SEK Stockholm
4,6 (5)
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 1 dag 3 950 SEK Göteborg
LVU i praktiken 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Offentlighet och sekretess inom skola och förskola 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling 1 dag 3 950 SEK Stockholm
5,0 (6)
Skoljuridiken i praktiken 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Skoljuridikens dag 2019 1 dag 3 950 SEK Stockholm
4,9 (9)
Skolplikt 1 dag 3 950 SEK Stockholm
5,0 (9)
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 1 dag 3 950 SEK Göteborg
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Ägar- och ledningsprövning för fristående skolor och förskolor 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Tvister och omprövning av rätten till personlig assistans 1 dag 4 750 SEK Stockholm
Förvaltningsrätt och myndighetsutövning 1 dag 5 650 SEK Stockholm
4,8 (6)
Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess 1 dag 5 750 SEK Stockholm
Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering 1 dag 6 250 SEK Stockholm
Dagvattenjuridik 1 dag 6 450 SEK Stockholm
4,9 (7)
Detaljplaners samspel med miljöbalken 1 dag 6 950 SEK Stockholm
4,5 (6)
Kommunala aktiebolag 1 dag 6 950 SEK Stockholm
Servitut från A till Ö 1 dag 7 300 SEK Stockholm
Avfallslagstiftningen 1 dag 7 350 SEK Stockholm
4,3 (9)
Gör rätt i en lantmäteriförrättning 1 dag 7 350 SEK Stockholm
4,3 (3)
Överprövning av upphandling samt andra rättsmedel 1 dag 7 350 SEK Stockholm
4,3 (3)
Elevhälsans legala ramar i praktiken 2 dagar 7 950 SEK Stockholm
5,0 (7)
Skoljuridisk fördjupningskurs 2 dagar 7 950 SEK Stockholm
Socialtjänstjuridik idag - en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen 2 dagar 7 950 SEK Stockholm
Entreprenadrättslig grundkurs med fördjupningsfrågor 2 dagar 9 900 SEK Stockholm
Avtalsrätt
Avtalsrätt inom offentlig upphandling 1 dag 6 950 SEK Stockholm
Entreprenadjuridik
Offentlig upphandling av byggentreprenad 1 dag 6 950 SEK Stockholm
4,8 (6)
Familjerätt
Familjerätten i kommunen 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Fastighetsrätt
Lokalhyresjuridik 1 dag 5 950 SEK Stockholm
5,0 (3)
Fastighetsrättslig grundutbildning 2 dagar 11 900 SEK Stockholm
4,8 (12)
GDPR - Dataskyddsförordningen
Dataskyddförordningen GDPR ur ett skolperspektiv 0,5 dagar 2 950 SEK Karlstad
Dataskyddförordningen GDPR ur ett skolperspektiv 1 dag 3 950 SEK Göteborg
Dataskyddförordningen GDPR ur ett skolperspektiv 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Miljörätt
Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten 1 dag 6 550 SEK Stockholm
Miljörättens grunder och regleringar 1 dag 6 550 SEK Stockholm
Miljörättslig vattendag 1 dag 7 300 SEK Stockholm
Natura 2000 och artskyddsförordningen 1 dag 7 300 SEK Stockholm
Socialrätt
Kommunal hälso- och sjukvårdsrätt - en översiktskurs 1 dag 3 590 SEK Stockholm
Förverkliga Barnkonventionen i socialtjänsten 1 dag 3 950 SEK Malmö
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Utbildning för nämndsekreterare 2 dagar 8 950 SEK Stockholm
4,8 (9)
Ledarskap
Konflikthantering
Uppsägning och avskedande av personliga skäl 1 dag 6 150 SEK Stockholm
Logistik
Lager
Ny lag om bostadsanpassning – bidrag eller stöd? 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Skola
Stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan 0,5 dagar 2 950 SEK Stockholm
Stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan 0,5 dagar 2 950 SEK Göteborg
Gymnasieskolan - rättslig reglering och aktuella frågor 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Skolbetyget och betygsättning 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Skolpeng och mottagandet av barn och elever 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Skolplikt 1 dag 3 950 SEK Göteborg
Skolskjuts i praktiken 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Teknik
Fastighetsförvaltning
Förorenad mark - efterbehandlingsansvaret i dag 1 dag 6 450 SEK Stockholm
4,5 (4)
Vård
Handläggning och dokumentation inom äldreomsorgen 1 dag 3 950 SEK Stockholm
4,7 (7)
Missbruksutredning och insatser med särskilt fokus på LVM 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Behandling /omsorg
Äldreomsorg - juridik och metodik 1 dag 3 950 SEK Göteborg
Personlig assistans i praktiken- 2 dagar 2 dagar 7 950 SEK Göteborg
Onlineutbildning
Administration
Dokumentation och handläggning - en praktisk webbkurs för socialtjänsten 900 SEK Distans
Arbetsmiljö
Organisatorisk och social arbetsmiljö 1 020 SEK Distans
Arbetsmiljö bas 1 200 SEK Distans
Inköp
Offentliga inköp bas 1 200 SEK Distans
Juridik
Sexuella trakasserier på jobbet 900 SEK Distans
GDPR 1 200 SEK Distans
GDPR i praktiken 1 200 SEK Distans
Juridik om funktionshinder 1 200 SEK Distans
Webbkurs – Förvaltningslagen i praktiken 1 200 SEK Distans
Webbkurs – Juridik i äldreomsorgen 1 200 SEK Distans
Webbkurs – Juridik om ekonomiskt bistånd 1 200 SEK Distans
Juridik för politiker 2 700 SEK Distans
Arbetsrätt
Arbetsrätt bas Del 1 1 500 SEK Distans
Arbetsrätt bas Del 2 1 500 SEK Distans
GDPR - Dataskyddsförordningen
GDPR Bas 1 200 SEK Distans
PBL – Plan & Bygglagen
Webbkurs PBL bas 1 200 SEK Distans
Socialrätt
Webbkurs i offentlighet och sekretess för socialtjänsten 1 350 SEK Distans
Kommunikation
Digital kommunikation
Smartphones i verksamheten - en praktisk webbkurs för socialtjänsten 450 SEK Distans
Skola
Skolans arbete mot kränkande behandling 540 SEK Distans
Skolans arbete mot kränkande behandling 540 SEK Distans
Webbkurs – Grundskola bas 1 200 SEK Distans
Vård
Kurs i lex Sarah 1 200 SEK Distans

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med JP Infonet AB och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Kursdeltagare
(4)
Pedagogiskt, bra att använda whitboard för att tydliggöra.
Kursdeltagare
(5)
Bra innehåll och struktur.
Kursdeltagare
(5)
Bra! Skön föreläsare!
Intresseanmälan

För att få mer information från JP Infonet AB, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
JP Infonet AB
Kursrecensioner
(4,7)
Baseras på 1192 recensioner