Visa utbildning.se som: Mobil

JP Infonet anordnar juridiska utbildningar inom flertalet rättsområden, som till exempel socialrätt, miljörätt, fastighets- och entreprenadrätt, arbetsrätt, allmän förvaltningsrätt och skoljuridik. Samtliga utbildningar innehåller en genomgång av det aktuella regelverket på området och relevant praxis behandlas. Utbildningarna ger dig praktiskt viktiga kunskaper som du har nytta av i ditt dagliga arbete.

Mer information
För mer information om JP Infonet AB eller deras utbildningar, gör en intresseanmälan nedan.

Visa alla utbildningar med JP Infonet AB

Utbildningar

Öppen utbildning
Administration Längd Pris Ort Snittbetyg
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 dag Malmö
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 dag Stockholm
4,9 (8)
Ny som inspektör i kommunal verksamhet 1 dag Stockholm
Ekonomi
Handläggning av ekonomiskt bistånd 1 dag Stockholm
4,8 (13)
Inköp
Offentlig upphandling
Offentlig upphandling – en grundkurs 2 dagar Stockholm
4,7 (7)
Offentlig upphandling – möjligheterna till miljö-, sociala- eller arbetsrättsliga hänsyn 1 dag Stockholm
Offentlig upphandling– dialog och förhandling 1 dag Stockholm
4,4 (5)
Juridik
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 0,5 dagar Göteborg
Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs 1 dag Göteborg
5,0 (9)
Socialtjänstjuridik idag - en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen 2 dagar Malmö
4,9 (7)
Att fastställa faderskap och föräldraskap 1 dag Stockholm
4,6 (8)
Avfallslagstiftningen 1 dag Stockholm
4,3 (9)
Barnrätt och barnkonventionen 2020 1 dag Stockholm
Dagvattenjuridik 1 dag Stockholm
4,9 (7)
Detaljplaners samspel med miljöbalken 1 dag Stockholm
4,5 (6)
Drönarjuridiken i praktiken - en grundkurs 0,5 dagar Stockholm
Elevhälsans legala ramar i praktiken 2 dagar Stockholm
5,0 (7)
Familjerätten i kommunen 1 dag Stockholm
4,5 (8)
Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten 1 dag Stockholm
Förvaltningsrätt och myndighetsutövning 1 dag Stockholm
Godkännande och tillsyn av fristående förskolor 1 dag Stockholm
5,0 (11)
Gymnasieskolan - rättslig reglering och aktuella frågor 1 dag Stockholm
5,0 (4)
Gör rätt i en lantmäteriförrättning 1 dag Stockholm
4,3 (3)
Juridik för inspektörer inom kommunal verksamhet 1 dag Stockholm
4,6 (5)
Juridisk översiktskurs för verksamma inom socialtjänsten 1 dag Stockholm
4,6 (5)
Kommunal hälso- och sjukvårdsrätt - en översiktskurs 1 dag Stockholm
Kommunen och juridiken 1 dag Stockholm
4,4 (7)
Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete 0,5 dagar Stockholm
4,0 (3)
LVU i praktiken 1 dag Stockholm
4,6 (8)
Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering 1 dag Stockholm
Offentlig upphandling och hyresavtal 1 dag Stockholm
4,7 (6)
Offentlighet och sekretess för socialtjänsten 1 dag Stockholm
Offentlighet och sekretess inom skola och förskola 1 dag Stockholm
4,8 (4)
Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess 1 dag Stockholm
Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess 1 dag Stockholm
5,0 (16)
Plan - och bygglagen - en grundkurs med praktiska exempel 1 dag Stockholm
4,8 (9)
Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling 1 dag Stockholm
5,0 (6)
Skoljuridik för nämndledamöter 1 dag Stockholm
Skoljuridik för skolchefer 1 dag Stockholm
4,8 (10)
Skoljuridik för skolchefer 1 dag Stockholm
Skoljuridiken i praktiken 1 dag Stockholm
5,0 (7)
Skoljuridikens dag 2019 1 dag Stockholm
4,9 (9)
Skoljuridisk fördjupningskurs 2 dagar Stockholm
4,9 (7)
Skolpeng och mottagandet av barn och elever 1 dag Stockholm
5,0 (7)
Skolplikt 1 dag Stockholm
5,0 (9)
Skolskjuts i praktiken 1 dag Stockholm
5,0 (5)
Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem 1 dag Stockholm
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 0,5 dagar Stockholm
5,0 (9)
Tvister och omprövning av rätten till personlig assistans 1 dag Stockholm
4,9 (7)
Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs 1 dag Stockholm
Vuxenutbildningens juridik 1 dag Stockholm
Äldreomsorg - juridik och metodik 1 dag Stockholm
4,6 (10)
Överprövning av upphandling samt andra rättsmedel 1 dag Stockholm
4,3 (3)
Avtalsrätt
Kommunal avtalssamverkan 1 dag Stockholm
Entreprenadjuridik
Entreprenadrättslig grundkurs med fördjupningsfrågor 2 dagar Stockholm
Offentlig upphandling av byggentreprenad 1 dag Stockholm
4,8 (6)
Fastighetsrätt
Fastighetsrättslig grundutbildning 2 dagar Stockholm
Lokalhyresjuridik 1 dag Stockholm
5,0 (3)
Miljörätt
Miljörättens grunder och regleringar 1 dag Stockholm
4,4 (12)
Socialrätt
Stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan 0,5 dagar Göteborg
Utbildning för nämndsekreterare 2 dagar Stockholm
4,8 (9)
Ledarskap
Konflikthantering
Uppsägning och avskedande av personliga skäl 1 dag Stockholm
Teknik
Vattenanläggningar i Sverige 1 dag Stockholm
4,0 (4)
Bygg
Bygglov idag – genomgång av lagstiftning, rättsfall, nyheter och aktuella dagsfrågor 1 dag Stockholm
5,0 (5)
Fastighetsförvaltning
Förorenad mark - efterbehandlingsansvaret i dag 1 dag Stockholm
4,5 (4)
Vård
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 1 dag Göteborg
Journalhantering och inre sekretess – när är det tillåtet att läsa i patientjournalen? 1 dag Malmö
Handläggning och dokumentation inom äldreomsorgen 1 dag Stockholm
4,7 (7)
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 1 dag Stockholm
4,8 (11)
Personlig assistans – en grundkurs 1 dag Stockholm
4,9 (7)
Sekretess inom hälso- och sjukvården 1 dag Stockholm
Behandling /omsorg
Personlig assistans i praktiken- 2 dagar 2 dagar Stockholm
4,4 (8)
Särskolan i fokus 1 dag Stockholm
5,0 (16)
Onlineutbildning
Administration
Dokumentation och handläggning - en praktisk webbkurs för socialtjänsten 720 SEK Distans
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö bas 960 SEK Distans
Organisatorisk och social arbetsmiljö 816 SEK Distans
Försäljning
Förhandlingsteknik
JP Webbkurs - Upphandling Distans
HR
JP Webbkurs - Arbetsliv Distans
Juridik
GDPR 1 200 SEK Distans
GDPR i praktiken 960 SEK Distans
JP Webbkurs - Skola Distans
JP Webbkurs - Social Distans
Juridik för politiker 2 160 SEK Distans
Sexuella trakasserier på jobbet 720 SEK Distans
Webbkurs – Förvaltningslagen i praktiken 960 SEK Distans
Webbkurs – Juridik i äldreomsorgen 960 SEK Distans
Webbkurs – Juridik om ekonomiskt bistånd 960 SEK Distans
Arbetsrätt
Arbetsrätt bas Del 1 1 200 SEK Distans
GDPR - Dataskyddsförordningen
GDPR Bas 960 SEK Distans
GDPR i praktiken 1 200 SEK Distans
PBL – Plan & Bygglagen
Webbkurs PBL bas 960 SEK Distans
Socialrätt
Webbkurs i offentlighet och sekretess för socialtjänsten 1 080 SEK Distans
Kommunikation
Digital kommunikation
Smartphones i verksamheten - en praktisk webbkurs för socialtjänsten 360 SEK Distans
Miljö / kvalitet / internrevision
JP Webbkurs - Mark och miljö Distans
Skola
Skolans arbete mot kränkande behandling 540 SEK Distans
Skolans arbete mot kränkande behandling 432 SEK Distans
Webbkurs – Grundskola bas 960 SEK Distans
Vård
Kurs i lex Sarah 960 SEK Distans

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med JP Infonet AB och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Kursdeltagare
(5)
Väldigt kunnig och trevlig föreläsare. Bra med blanding av teori och praktiska exempel.
Kursdeltagare
(5)
Mycket bra utbildning.
Kursdeltagare
(5)
Lagom långa pass, lagom tempo. Roligt och lätt framfört. Jättebra lärare Malen.
Intresseanmälan

För att få mer information från JP Infonet AB, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
JP Infonet AB
Kursrecensioner
(4,7)
Baseras på 1153 recensioner