Visa utbildning.se som: Mobil

JP Infonet anordnar juridiska utbildningar inom flertalet rättsområden, som till exempel socialrätt, miljörätt, fastighets- och entreprenadrätt, arbetsrätt, allmän förvaltningsrätt och skoljuridik. Samtliga utbildningar innehåller en genomgång av det aktuella regelverket på området och relevant praxis behandlas. Utbildningarna ger dig praktiskt viktiga kunskaper som du har nytta av i ditt dagliga arbete.

Mer information
För mer information om JP Infonet AB eller deras utbildningar, gör en intresseanmälan nedan.

Visa alla utbildningar med JP Infonet AB

Utbildningar

Öppen utbildning
Inköp
Offentlig upphandling Längd Pris Ort Snittbetyg
Offentlig upphandling– dialog och förhandling 1 dag Stockholm
Offentlig upphandling och hyresavtal 1 dag Stockholm
Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling 0,5 dagar Stockholm
Överprövning av upphandling samt andra rättsmedel 1 dag Stockholm
Juridik
Att fastställa faderskap och föräldraskap 1 dag Stockholm
Bygglov idag – genomgång av lagstiftning, rättsfall, nyheter och aktuella dagsfrågor 1 dag Stockholm
Dataskyddsförordningen 0,5 dagar Stockholm
Diarieföring och arkivering 0,5 dagar Stockholm
Förvaltningsrätt och myndighetsutövning 1 dag Stockholm
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 dag Stockholm
Juridisk grundkurs för kommunanställda 1 dag Stockholm
Kommunen och juridiken 1 dag Stockholm
Kommunen och juridiken 1 dag Stockholm
Lex Sarah och kvalitet 0,5 dagar Stockholm
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 1 dag Stockholm
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 1 dag Stockholm
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 1 dag Malmö
Missbruksutredning och insatser med särskilt fokus på LVM 1 dag Stockholm
Natura 2000 och artskyddsförordningen 1 dag Stockholm
Ny förvaltningslag samt andra juridiska krav på en rättssäker förvaltning 1 dag Stockholm
Ny lag om bostadsanpassning – bidrag eller stöd? 0,5 dagar Stockholm
Ny som handläggare inom ekonomiskt bistånd 2 dagar Stockholm
Nätjuridik för skolan 0,5 dagar Stockholm
Offentlighet och sekretess för socialtjänsten 1 dag Stockholm
Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess 1 dag Stockholm
Omedelbart omhändertagande av barn och unga – 6 § LVU 1 dag Stockholm
Personlig assistans i praktiken- 2 dagar Finn 2 dagar Stockholm
Personlig assistans i praktiken- 2 dagar Finn 2 dagar Göteborg
Personuppgiftsbehandling i kommunen 1 dag Stockholm
Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga– nya utmaningar 1 dag Stockholm
Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem 1 dag Stockholm
Socialtjänstjuridik idag - en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen 2 dagar Stockholm
Utbildning för nämndsekreterare 2 dagar Stockholm
Äldreomsorg - juridik och metodik 1 dag Stockholm
Äldreomsorg - juridik och metodik 1 dag Malmö
Affärsjuridik
Kommunala aktiebolag 1 dag Stockholm
Familjerätt
Barnavårdsutredningar av god kvalitet- Utbildningar från JP Infonet 1 dag Stockholm
Barnrätt och barnkonventionen 2020 1 dag Stockholm
Familjerätten i kommunen 1 dag Stockholm
Fastighetsrätt
Fastighetsrättslig grundutbildning 2 dagar Stockholm
Lokalhyresjuridik 1 dag Stockholm
Ny lag om bostadsanpassning – bidrag eller stöd? 0,5 dagar Stockholm
Plan - och bygglagen och miljöbalken – hur påverkar de nya miljöbedömningsreglerna? 1 dag Stockholm
Miljörätt
Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten 1 dag Stockholm
Förorenad mark - efterbehandlingsansvaret i dag 1 dag Göteborg
Miljörättens grunder och regleringar 1 dag Stockholm
Skola
Elevhälsans legala ramar i praktiken 2 dagar Stockholm          
(50)
Godkännande och tillsyn av fristående förskolor 1 dag Stockholm          
(30)
Gymnasieskolan - rättslig reglering och aktuella frågor 1 dag Stockholm
Offentlighet och sekretess inom skola och förskola 1 dag Stockholm          
(22)
Skolbetyget och betygsättning 1 dag Stockholm          
(5)
Skoljuridikens dag 2018 1 dag Stockholm
Skoljuridisk fördjupningskurs 2 dagar Stockholm          
(3)
Skolpeng och mottagandet av barn och elever 1 dag Stockholm          
(18)
Skolplikt 1 dag Stockholm          
(26)
Skolskjuts i praktiken 1 dag Stockholm          
(28)
Särskolan i fokus 1 dag Stockholm          
(16)
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 0,5 dagar Stockholm          
(7)
Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs 1 dag Stockholm
Teknik
Bygg
Förorenad mark - efterbehandlingsansvaret i dag 1 dag Stockholm
Offentlig upphandling av byggentreprenad 1 dag Stockholm
Vård
Behandling /omsorg
Kvalitetsledningssystem för stödboende och HVB-hem 1 dag Stockholm
LVU i praktiken 1 dag Stockholm
Personlig assistans i praktiken- 2 dagar Finn 2 dagar Malmö

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du vill komma i kontakt med JP Infonet AB

  Kontakta arrangören

  Få mer information

  Anmäl ditt intresse 

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt

Kontakt

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Kursdeltagare   |   2018-04-05
Mycket intressanta dagar. Gav mycket matnyttig information och det leder till en hel del jobb när vi kommer hem.
          (5)
Kursdeltagare   |   2018-04-05
Jättebra, tydligt, pedagogiskt och intressant.
          (5)
Kursdeltagare   |   2018-04-05
Duktig föreläsare. Intressant dag.
          (5)