Visa utbildning.se som: Mobil

Oavsett om du behöver utökade kunskaper inom ett rättsområde eller en uppdatering på de senaste lagändringarna, har JP Infonet en utbildning som passar dig. Företagets kurserna hålls i Stockholm, Göteborg, Karlstad och Malmö. Kundanpassade utbildningar hålls på plats hos dig och webbkurser tar du del av direkt online. 

Vill du veta mer om företaget eller deras utbildningar? Göra en intresseanmälan nedan.

Visa alla utbildningar med JP Infonet AB

Utbildningar

Öppen utbildning
Ekonomi Längd Pris Ort Snittbetyg
Kommunala aktiebolag 1 dag 6 250 SEK Stockholm
Ny som handläggare inom ekonomiskt bistånd 2 dagar 6 950 SEK Stockholm
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 1 dag 3 590 SEK Stockholm
HR
Lojalitet och konkurrens under och efter anställning 1 dag 6 950 SEK Stockholm
Uppsägning och avskedande av personliga skäl 1 dag 6 250 SEK Stockholm
4,4 (5)
Inköp
Offentlig upphandling
Avtalsrätt inom offentlig upphandling 1 dag 6 250 SEK Stockholm
Offentlig upphandling – en grundkurs 2 dagar 9 250 SEK Stockholm
4,3 (7)
Offentlig upphandling av byggentreprenad 1 dag 6 250 SEK Stockholm
Offentlig upphandling och hyresavtal 1 dag 6 300 SEK Stockholm
Offentlighet och sekretess inom skola och förskola 1 dag 3 590 SEK Stockholm
4,6 (10)
Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess 1 dag 4 950 SEK Stockholm
IT - Avancerad
IT Säkerhet
Dataskydd och personuppgiftsbehandling i kommunen 1 dag 5 750 SEK Stockholm
Dataskyddsombudet i praktiken 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Juridik
Att fastställa faderskap och föräldraskap 1 dag 3 590 SEK Stockholm
4,6 (8)
Detaljplaners samspel med miljöbalken 1 dag 7 300 SEK Stockholm
Entreprenadrättslig grundkurs med fördjupningsfrågor 2 dagar 9 900 SEK Stockholm
4,7 (6)
Förvaltningsrätt och myndighetsutövning 1 dag 4 950 SEK Stockholm
Förverkliga Barnkonventionen som lag i socialtjänsten 1 dag 3 690 SEK Stockholm
Handläggning av ekonomiskt bistånd 1 dag 3 590 SEK Stockholm
Handläggning och dokumentation inom äldreomsorgen 1 dag 3 590 SEK Stockholm
Industriutsläppsverksamheter (IED) - den särskilda prövningen och regleringen 1 dag 7 300 SEK Stockholm
Juridik för dig som tjänsteperson i offentlig sektor 1 dag 4 950 SEK Stockholm
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 1 dag 3 690 SEK Malmö
Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering 1 dag 5 950 SEK Stockholm
Molntjänster i ett juridiskt perspektiv – offentlig sektor 0,5 dagar 3 250 SEK Malmö
Natura 2000 och artskyddsförordningen 1 dag 7 350 SEK Stockholm
Ramavtalsupphandling 1 dag 6 950 SEK Stockholm
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 1 dag 3 590 SEK Göteborg
Utbildning för administratörer inom socialtjänsten - en juridisk grundkurs 1 dag 3 250 SEK Stockholm
Utbildning för nämndsekreterare 2 dagar 7 950 SEK Malmö
Ägar- och ledningsprövning – ekonomi, skatt, förvaltnings- och associationsrätt för skola och förskola 2 dagar 7 950 SEK Stockholm
Äldreomsorg - juridik och metodik 1 dag 3 690 SEK Stockholm
Familjerätt
Familjerätten i kommunen 1 dag 3 590 SEK Stockholm
Fastighetsrätt
Bygglov idag – lagstiftning, rättsfall, nyheter och aktuella dagsfrågor 1 dag 6 250 SEK Stockholm
Dagvattenjuridik 1 dag 6 450 SEK Stockholm
Fastighetsrättslig grundutbildning 2 dagar 10 900 SEK Stockholm
Gör rätt i en lantmäteriförrättning 1 dag 7 300 SEK Stockholm
Nya regler för bostadshyra 0,5 dagar 3 250 SEK Stockholm
Förvaltningsrätt
Förvaltningsprocessen i praktiken 1 dag 5 950 SEK Stockholm
GDPR - Dataskyddsförordningen
Dataskydd för HR och chefer med personalansvar inom offentlig förvaltning 1 dag 4 950 SEK Stockholm
Dataskyddförordningen GDPR ur ett skolperspektiv 1 dag 3 690 SEK Stockholm
Miljörätt
Avfallslagstiftningen 1 dag 7 350 SEK Göteborg
Miljörättens grunder och regleringar 1 dag 5 950 SEK Göteborg
Miljörättslig vattendag 1 dag 7 300 SEK Göteborg
PBL – Plan & Bygglagen
Plan - och bygglagen - en grundkurs med praktiska exempel 1 dag 6 300 SEK Stockholm
Socialrätt
Förskolan och juridiken 1 dag 3 590 SEK Stockholm
Förverkliga Barnkonventionen som lag i kommun och förvaltning 1 dag 3 690 SEK Stockholm
Förverkliga Barnkonventionen som lag i kommun och förvaltning 1 dag 3 690 SEK Malmö
Godkännande och tillsyn av fristående förskolor 1 dag 3 590 SEK Stockholm
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 dag 3 590 SEK Stockholm
Juridisk översiktskurs för verksamma inom socialtjänsten 1 dag 3 590 SEK Stockholm
Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete 0,5 dagar 2 950 SEK Stockholm
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 1 dag 3 690 SEK Stockholm
LVU i praktiken 1 dag 3 590 SEK Stockholm
Rättssäkra barnavårdsutredningar av god kvalitet 1 dag 3 690 SEK Stockholm
Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling 1 dag 3 590 SEK Stockholm
Skoljuridikens dag 2020 1 dag 3 690 SEK Göteborg
Skoljuridikens dag 2020 1 dag 3 690 SEK Stockholm
Skolplikt 1 dag 3 590 SEK Stockholm
Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem 1 dag 3 690 SEK Stockholm
Socialtjänstjuridik idag - en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen 2 dagar 7 950 SEK Stockholm
Stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan 0,5 dagar 2 850 SEK Stockholm
Så förbereder du dig för inspektion i förskola och skola 1 dag 3 590 SEK Stockholm
Särskolan i fokus 1 dag 3 590 SEK Stockholm
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 1 dag 3 590 SEK Stockholm
Tvister och omprövning av rätten till personlig assistans 1 dag 4 250 SEK Stockholm
Utbildning för administratörer inom socialtjänsten - en juridisk grundkurs 1 dag 3 250 SEK Malmö
Utbildning för administratörer inom socialtjänsten - en juridisk grundkurs 1 dag 3 250 SEK Göteborg
Utbildning för administratörer inom socialtjänsten - en juridisk grundkurs 1 dag 3 250 SEK Stockholm
Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs 1 dag 3 290 SEK Stockholm
Ägar- och ledningsprövning för fristående skolor och förskolor 1 dag 3 590 SEK Göteborg
Ägar- och ledningsprövning för fristående skolor och förskolor 1 dag 3 590 SEK Stockholm
Ledarskap
HVB - kvalitet och systematik ur ett ledningsperspektiv 1 dag 3 590 SEK Stockholm
Skola
Elevhälsans legala ramar i praktiken 2 dagar 7 350 SEK Göteborg
Skolbetyget och betygsättning 1 dag 3 590 SEK Stockholm
Teknik
Energi / energideklarationer
Vindkraft - etablering och prövning 1 dag 7 350 SEK Stockholm
Vård
Missbruksutredning och insatser med särskilt fokus på LVM 1 dag 3 590 SEK Stockholm
Personlig assistans i praktiken- 2 dagar 2 dagar 7 950 SEK Stockholm
Retroaktiv ersättning för personlig assistans 0,5 dagar 2 950 SEK Stockholm
Behandling /omsorg
Personlig assistans i praktiken- 2 dagar 2 dagar 7 950 SEK Malmö
Onlineutbildning
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö bas 1 200 SEK Distans
Organisatorisk och social arbetsmiljö 1 200 SEK Distans
Rehabilitering
Rehabilitering i arbetslivet 1 200 SEK Distans
Inköp
Offentliga inköp bas 1 200 SEK Distans
Juridik
GDPR 1 200 SEK Distans
Juridik för politiker 2 700 SEK Distans
Juridik om barn och unga 1 200 SEK Distans
Juridik om funktionshinder 1 200 SEK Distans
LVU i praktiken 1 200 SEK Distans
Problematisk frånvaro i skolan 1 200 SEK Distans
Sexuella trakasserier på jobbet 900 SEK Distans
Webbkurs – Juridik i äldreomsorgen 1 200 SEK Distans
Webbkurs – Juridik om ekonomiskt bistånd 1 200 SEK Distans
Arbetsrätt
Arbetsrätt bas del 1 1 500 SEK Distans
Arbetsrätt bas del 2 1 500 SEK Distans
Förvaltningsrätt
Webbkurs – Förvaltningslagen i praktiken 1 200 SEK Distans
GDPR - Dataskyddsförordningen
GDPR Bas 1 200 SEK Distans
GDPR i praktiken 1 200 SEK Distans
PBL – Plan & Bygglagen
Webbkurs PBL bas 1 200 SEK Distans
Socialrätt
Handläggning och dokumentation i socialtjänsten 1 200 SEK Distans
Nätjuridik i skolan 1 200 SEK Distans
Webbkurs i offentlighet och sekretess för socialtjänsten 1 200 SEK Distans
Skola
Skolans arbete mot kränkande behandling 900 SEK Distans
Skolans arbete mot kränkande behandling 540 SEK Distans
Webbkurs – Grundskola bas 1 200 SEK Distans
Vård
Webbkurs – Lex Sarah 1 200 SEK Distans
4,9 (7)

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med JP Infonet AB och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Snittbetyg: 4,7

Baseras på 1545 recensioner.

Kursdeltagare
(5)
Bra kurs!
Kursdeltagare
(5)
Vänliga/välkomnande föreläsare
Kursdeltagare
(5)
Intressant kurs, pålästa föreläsare.
Intresseanmälan

För att få mer information från JP Infonet AB, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 1545 recensioner.