Visa utbildning.se som: Mobil

Oavsett om du behöver utökade kunskaper inom ett rättsområde eller en uppdatering på de senaste lagändringarna, har JP Infonet en utbildning som passar dig. Företagets kurserna hålls i Stockholm, Göteborg, Karlstad och Malmö. Kundanpassade utbildningar hålls på plats hos dig och webbkurser tar du del av direkt online. 

Vill du veta mer om företaget eller deras utbildningar? Göra en intresseanmälan nedan.

Visa alla utbildningar med JP Infonet AB

Utbildningar

Öppen utbildning
Administration Längd Pris Ort Snittbetyg
Diarieföring och arkivering 1 dag Från 4 750 SEK Stockholm
Arbetsmiljö
Buller - regelverket vid byggande och tillstånd 1 dag Från 7 300 SEK Stockholm
Skyddsombud
Dataskyddsombudet – ansvar, konsekvens och incident 1 dag Från 3 950 SEK Stockholm
Ekonomi
Kommunala aktiebolag 1 dag Från 6 250 SEK Stockholm
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 1 dag Från 3 590 SEK Stockholm
HR
Dataskydd för HR och chefer med personalansvar inom offentlig förvaltning 1 dag Från 4 950 SEK Stockholm
Uppsägning och avskedande av personliga skäl 1 dag Från 6 250 SEK Stockholm
4,4 (5)
Inköp
Offentlig upphandling
Avtalsrätt inom offentlig upphandling 1 dag Från 6 250 SEK Stockholm
Offentlig upphandling av byggentreprenad 1 dag Från 6 250 SEK Stockholm
Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess 1 dag Från 4 950 SEK Stockholm
IT - Avancerad
IT Säkerhet
CIPP/e – certifieringsutbildning, dataskydd och privacy 2 dagar Från 17 900 SEK Stockholm
Juridik
Att fastställa faderskap och föräldraskap 1 dag Från 3 590 SEK Stockholm
4,6 (8)
Handläggning av ärenden enligt LVU 1 dag Från 3 690 SEK Helsingborg
Hot och våld på jobbet - juridik och säkerhet 1 dag Från 3 690 SEK Stockholm
Juridik för dig som tjänsteperson i offentlig sektor 1 dag Från 4 950 SEK Stockholm
Kommersiell lokalhyresjuridik 1 dag Från 5 950 SEK Stockholm
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 1 dag Från 3 690 SEK Malmö
LVU - juridik och praktik 1 dag Från 3 690 SEK Göteborg
Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering 1 dag Från 5 950 SEK Stockholm
Molntjänster i ett juridiskt perspektiv – offentlig sektor 0,5 dagar Från 3 250 SEK Malmö
Natura 2000 och artskyddsförordningen 1 dag Från 7 350 SEK Stockholm
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 1 dag Från 3 590 SEK Göteborg
Utbildning för nämndsekreterare 2 dagar Från 7 950 SEK Malmö
Överprövning av upphandling samt andra rättsmedel 1 dag Från 6 950 SEK Stockholm
Fastighetsrätt
Bygglov idag – lagstiftning, rättsfall, nyheter och aktuella dagsfrågor 1 dag Från 6 250 SEK Stockholm
Dagvattenjuridik 1 dag Från 6 450 SEK Stockholm
Fastighetsrättslig grundutbildning 2 dagar Från 10 900 SEK Stockholm
Förvaltningsrätt
Förvaltningsprocessen i praktiken 1 dag Från 5 950 SEK Stockholm
GDPR - Dataskyddsförordningen
Dataskyddförordningen GDPR ur ett skolperspektiv 1 dag Från 3 690 SEK Stockholm
Kamerabevakning, tillstånd och GDPR 0,5 dagar Från 2 950 SEK Stockholm
Miljörätt
Detaljplaners samspel med miljöbalken 1 dag Från 7 300 SEK Stockholm
Miljörättens grunder och regleringar 1 dag Från 6 250 SEK Stockholm
Miljörättslig vattendag 1 dag Från 7 300 SEK Göteborg
Socialrätt
Barnrättsstrateg 1 dag Från 9 990 SEK Stockholm
Förskolan och juridiken 1 dag Från 3 590 SEK Stockholm
Förverkliga Barnkonventionen som lag i kommun och förvaltning 1 dag Från 3 690 SEK Stockholm
Förverkliga Barnkonventionen som lag i kommun och förvaltning 1 dag Från 3 690 SEK Malmö
Godkännande och tillsyn av fristående förskolor 1 dag Från 3 590 SEK Stockholm
Hem och skola – kontakter, krav och rättigheter 1 dag Från 3 690 SEK Stockholm
Juridik för lärare i grund- och gymnasieskolan 1 dag Från 3 250 SEK Stockholm
Juridisk översiktskurs för verksamma inom socialtjänsten 1 dag Från 3 590 SEK Stockholm
Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete 0,5 dagar Från 2 950 SEK Stockholm
LVU i praktiken 1 dag Från 3 690 SEK Stockholm
Rättssäkra barnavårdsutredningar av god kvalitet 1 dag Från 3 690 SEK Stockholm
Skoljuridik för skolchefer 1 dag Från 3 690 SEK Stockholm
Skoljuridikens dag 2020 1 dag Från 3 690 SEK Göteborg
Skoljuridikens dag 2020 1 dag Från 3 690 SEK Stockholm
Skolskjuts i praktiken 1 dag Stockholm
Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem 1 dag Från 3 690 SEK Stockholm
Socialtjänstjuridik idag - en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen 2 dagar Från 7 950 SEK Stockholm
Stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan 0,5 dagar Från 2 850 SEK Stockholm
Så förbereder du dig för inspektion i förskola och skola 1 dag Från 3 590 SEK Stockholm
Särskolan i fokus 1 dag Från 3 590 SEK Stockholm
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 1 dag Från 3 590 SEK Stockholm
Tvister och omprövning av rätten till personlig assistans 1 dag Från 4 250 SEK Halmstad
Tvister och omprövning av rätten till personlig assistans 1 dag Från 4 250 SEK Stockholm
Utbildning för administratörer inom socialtjänsten - en juridisk grundkurs 1 dag Från 3 250 SEK Malmö
Utbildning för administratörer inom socialtjänsten - en juridisk grundkurs 1 dag Från 3 250 SEK Göteborg
Utbildning för administratörer inom socialtjänsten - en juridisk grundkurs 1 dag Från 3 250 SEK Stockholm
Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs 1 dag Från 3 290 SEK Helsingborg
Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs 1 dag Från 3 290 SEK Stockholm
Ägar- och ledningsprövning för fristående skolor och förskolor 1 dag Från 3 590 SEK Stockholm
Skola
Skolans systematiska kvalitetsarbete och betygssättning 1 dag Från 3 250 SEK Stockholm
Skolpeng och mottagandet av barn och elever 1 dag Från 3 590 SEK Stockholm
Teknik
Energi / energideklarationer
Vindkraft - etablering och prövning 1 dag Från 7 350 SEK Stockholm
Vård
Missbruksutredning och insatser med särskilt fokus på LVM 1 dag Från 3 590 SEK Stockholm
Personlig assistans i praktiken- 2 dagar 2 dagar Från 7 950 SEK Stockholm
Retroaktiv ersättning för personlig assistans 0,5 dagar Från 2 950 SEK Stockholm
Behandling /omsorg
Personlig assistans i praktiken- 2 dagar 2 dagar Från 7 950 SEK Malmö
Onlineutbildning
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö bas Från 1 200 SEK Distans
Organisatorisk och social arbetsmiljö Från 1 200 SEK Distans
Rehabilitering
Rehabilitering i arbetslivet Från 1 200 SEK Distans
Inköp
Offentliga inköp bas Från 1 200 SEK Distans
Juridik
GDPR Från 1 200 SEK Distans
Juridik för politiker Från 2 700 SEK Distans
Juridik om barn och unga Från 1 200 SEK Distans
Juridik om funktionshinder Från 1 200 SEK Distans
LVU i praktiken Från 1 200 SEK Distans
Problematisk frånvaro i skolan Från 1 200 SEK Distans
Sexuella trakasserier på jobbet Från 900 SEK Distans
Webbkurs – Juridik i äldreomsorgen Från 1 200 SEK Distans
Webbkurs – Juridik om ekonomiskt bistånd Från 1 200 SEK Distans
Arbetsrätt
Arbetsrätt bas del 1 Från 1 500 SEK Distans
Arbetsrätt bas del 2 Från 1 500 SEK Distans
Förvaltningsrätt
Webbkurs – Förvaltningslagen i praktiken Från 1 200 SEK Distans
GDPR - Dataskyddsförordningen
GDPR Bas Från 1 200 SEK Distans
GDPR i praktiken Från 1 200 SEK Distans
GDPR ur ett HR-perspektiv Från 1 200 SEK Distans
PBL – Plan & Bygglagen
Webbkurs PBL bas Från 1 200 SEK Distans
Socialrätt
Barnkonventionen i praktiken Från 1 200 SEK Distans
Handläggning och dokumentation i socialtjänsten Distans
Nätjuridik i skolan Från 1 200 SEK Distans
Webbkurs i offentlighet och sekretess för socialtjänsten Från 1 200 SEK Distans
Miljö / kvalitet / internrevision
Miljötillsyn bas Från 1 200 SEK Distans
Skola
Skolans arbete mot kränkande behandling Från 540 SEK Distans
Skolans arbete mot kränkande behandling Från 900 SEK Distans
Webbkurs – Grundskola bas Från 1 200 SEK Distans
Vård
Webbkurs – Lex Sarah Från 1 200 SEK Distans
4,9 (7)

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med JP Infonet AB och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Snittbetyg: 4,7

Baseras på 1545 recensioner.

Kursdeltagare
(5)
Bra kurs!
Kursdeltagare
(5)
Vänliga/välkomnande föreläsare
Kursdeltagare
(5)
Intressant kurs, pålästa föreläsare.
Intresseanmälan

För att få mer information från JP Infonet AB, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 1545 recensioner.