Visa utbildning.se som: Mobil

Oavsett om du behöver utökade kunskaper inom ett rättsområde eller en uppdatering på de senaste lagändringarna, har JP Infonet en utbildning som passar dig. Företagets kurserna hålls i Stockholm, Göteborg, Karlstad och Malmö. Kundanpassade utbildningar hålls på plats hos dig och webbkurser tar du del av direkt online. 

Vill du veta mer om företaget eller deras utbildningar? Göra en intresseanmälan nedan.

Visa alla utbildningar med JP Infonet AB

Hur påverkar COVID-19 denna arrangörs utbildningar?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Utbildningar

Öppen utbildning
Administration Längd Pris Ort Snittbetyg
Diarieföring och arkivering 1 dag Från 4 750 SEK Stockholm
Utbildning för administratörer inom socialtjänsten - en juridisk grundkurs 1 dag Från 3 250 SEK Stockholm
Arbetsmiljö
Buller - regelverket vid byggande och tillstånd 1 dag Från 7 300 SEK Stockholm
Bygg & Anläggning
Plan - och bygglagen - en grundkurs med praktiska exempel 1 dag Från 6 950 SEK Stockholm
Ekonomi
Kommunala aktiebolag 1 dag Från 6 250 SEK Stockholm
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 1 dag Från 2 790 SEK Distans
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 1 dag Från 3 590 SEK Stockholm
HR
Uppsägning och avskedande av personliga skäl 1 dag Från 6 250 SEK Stockholm
4,4 (5)
Inköp
Offentlig upphandling
Offentlig upphandling av byggentreprenad 1 dag Från 6 250 SEK Stockholm
Juridik
Avfallslagstiftningen 1 dag Från 7 350 SEK Stockholm
Dataskyddsombudet – ansvar, konsekvens och incident 1 dag Från 3 950 SEK Stockholm
Industriutsläppsverksamheter (IED) - den särskilda prövningen och regleringen 1 dag Från 7 300 SEK Stockholm
Kommersiell lokalhyresjuridik 1 dag Från 5 950 SEK Stockholm
Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete 0,5 dagar Från 2 490 SEK Distans
LSS - en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 0,5 dagar Från 2 490 SEK Distans
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 1 dag Från 3 690 SEK Stockholm
Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering 1 dag Från 5 950 SEK Stockholm
Natura 2000 och artskyddsförordningen 1 dag Från 7 350 SEK Stockholm
Ramavtalsupphandling 1 dag Från 6 950 SEK Stockholm
Utbildning för nämndsekreterare 2 dagar Från 7 950 SEK Malmö
Utbildning för nämndsekreterare 2 dagar Från 7 950 SEK Stockholm
Överprövning av upphandling samt andra rättsmedel 1 dag Från 6 950 SEK Stockholm
Arbetsrätt
Hot och våld på jobbet - juridik och säkerhet 1 dag Från 2 990 SEK Distans
Avtalsrätt
Avtalsrätt inom offentlig upphandling 1 dag Från 6 250 SEK Stockholm
Fastighetsrätt
Fastighetsrättslig grundutbildning 2 dagar Från 10 900 SEK Stockholm
Förvaltningsrätt
Förvaltningsrätt och myndighetsutövning 1 dag Från 4 750 SEK Stockholm
Miljörätt
Detaljplaners samspel med miljöbalken 1 dag Från 7 300 SEK Stockholm
Miljörättens grunder och regleringar 1 dag Från 6 250 SEK Stockholm
Socialrätt
Godkännande och tillsyn av fristående förskolor 1 dag Från 3 590 SEK Stockholm
Handläggning av ekonomiskt bistånd 1 dag Från 3 690 SEK Stockholm
Hem och skola – kontakter, krav och rättigheter 1 dag Från 3 690 SEK Stockholm
Skoljuridik för skolchefer 1 dag Från 3 690 SEK Stockholm
Skoljuridikens dag 2020 1 dag Från 3 690 SEK Göteborg
Skoljuridikens dag 2020 1 dag Från 3 690 SEK Stockholm
Skolskjuts i praktiken 1 dag Stockholm
Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem 1 dag Från 3 690 SEK Stockholm
Så förbereder du dig för inspektion i förskola och skola 1 dag Från 3 590 SEK Stockholm
Utbildning för administratörer inom socialtjänsten - en juridisk grundkurs 1 dag Från 3 250 SEK Göteborg
Utbildning för administratörer inom socialtjänsten - en juridisk grundkurs 1 dag Från 2 790 SEK Distans
Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs 1 dag Från 2 590 SEK Distans
Miljö / kvalitet / internrevision
Vindkraft - etablering och prövning 1 dag Från 7 350 SEK Stockholm
Vård
Behandling /omsorg
Retroaktiv ersättning för personlig assistans 0,5 dagar Från 2 950 SEK Stockholm
Onlineutbildning
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö bas Från 1 200 SEK Distans
Organisatorisk och social arbetsmiljö Från 1 200 SEK Distans
Rehabilitering
Rehabilitering i arbetslivet Från 1 200 SEK Distans
Hälsa
Elevhälsan i praktiken Från 1 200 SEK Distans
Inköp
Offentliga inköp bas Från 1 200 SEK Distans
Juridik
GDPR Från 1 200 SEK Distans
Juridik för politiker Från 2 700 SEK Distans
Juridik om barn och unga Från 1 200 SEK Distans
Juridik om funktionshinder Från 1 200 SEK Distans
LVU i praktiken Från 1 200 SEK Distans
Problematisk frånvaro i skolan Från 1 200 SEK Distans
Sexuella trakasserier på jobbet Från 900 SEK Distans
Webbkurs – Juridik i äldreomsorgen Från 1 200 SEK Distans
Webbkurs – Juridik om ekonomiskt bistånd Från 1 200 SEK Distans
Arbetsrätt
Arbetsrätt bas del 1 Från 1 500 SEK Distans
Arbetsrätt bas del 2 Från 1 500 SEK Distans
Förvaltningsrätt
Webbkurs – Förvaltningslagen i praktiken Från 1 200 SEK Distans
GDPR - Dataskyddsförordningen
GDPR Bas Från 1 200 SEK Distans
GDPR i praktiken Från 1 200 SEK Distans
GDPR ur ett HR-perspektiv Från 1 200 SEK Distans
PBL – Plan & Bygglagen
Webbkurs PBL bas Från 1 200 SEK Distans
Socialrätt
Barnkonventionen i praktiken Från 1 200 SEK Distans
Handläggning och dokumentation i socialtjänsten Från 1 200 SEK Distans
Nätjuridik i skolan Från 1 200 SEK Distans
Webbkurs i offentlighet och sekretess för socialtjänsten Från 1 200 SEK Distans
Miljö / kvalitet / internrevision
Miljötillsyn bas Från 1 200 SEK Distans
Skola
Skolans arbete mot kränkande behandling Från 540 SEK Distans
Skolans arbete mot kränkande behandling Från 900 SEK Distans
Webbkurs – Grundskola bas Från 1 200 SEK Distans
Vård
Webbkurs – Lex Sarah Från 1 200 SEK Distans
4,9 (7)

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med JP Infonet AB och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Snittbetyg: 4,7

Baseras på 1545 recensioner.

Kursdeltagare
(5)
Bra kurs!
Kursdeltagare
(5)
Vänliga/välkomnande föreläsare
Kursdeltagare
(5)
Intressant kurs, pålästa föreläsare.
Intresseanmälan

För att få mer information från JP Infonet AB, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 1545 recensioner.