Visa utbildning.se som: Mobil

Oavsett om du behöver utökade kunskaper inom ett rättsområde eller en uppdatering på de senaste lagändringarna, har JP Infonet en utbildning som passar dig. Företagets kurserna hålls i Stockholm, Göteborg, Karlstad och Malmö. Kundanpassade utbildningar hålls på plats hos dig och webbkurser tar du del av direkt online. 

Vill du veta mer om företaget eller deras utbildningar? Göra en intresseanmälan nedan.

Visa alla utbildningar med JP Infonet AB

Utbildningar

Öppen utbildning
Ekonomi Längd Pris Ort Snittbetyg
Diarieföring och arkivering 1 dag 4 950 SEK Stockholm
4,7 (6)
Ny som handläggare inom ekonomiskt bistånd 2 dagar Stockholm
Fastighet
Fastighetsförvaltning
Förorenad mark - efterbehandlingsansvaret i dag 1 dag 6 450 SEK Stockholm
4,5 (4)
HR
Lojalitet och konkurrens under och efter anställning 1 dag 6 950 SEK Stockholm
Uppsägning och avskedande av personliga skäl 1 dag 6 150 SEK Stockholm
4,4 (5)
Inköp
Offentlig upphandling
Offentlig upphandling – en grundkurs 2 dagar 9 250 SEK Stockholm
4,3 (7)
Offentlig upphandling – ny rättspraxis och andra nyheter 1 dag 6 950 SEK Stockholm
Offentlig upphandling och hyresavtal 1 dag 6 950 SEK Stockholm
Offentlighet och sekretess inom skola och förskola 1 dag 3 590 SEK Stockholm
4,6 (10)
IT - Avancerad
IT Säkerhet
Dataskydd och personuppgiftsbehandling i kommunen 1 dag Stockholm
Dataskyddsombudet i praktiken 1 dag 3 950 SEK Malmö
Dataskyddsombudet i praktiken 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Juridik
Att fastställa faderskap och föräldraskap 1 dag 3 590 SEK Stockholm
4,6 (8)
Detaljplaners samspel med miljöbalken 1 dag 7 300 SEK Stockholm
Drönarjuridiken i praktiken - en grundkurs 0,5 dagar 2 950 SEK Karlstad
Drönarjuridiken i praktiken - en grundkurs 0,5 dagar 2 950 SEK Stockholm
Entreprenadrättslig grundkurs med fördjupningsfrågor 2 dagar 9 900 SEK Stockholm
4,7 (6)
Förvaltningsrätt och myndighetsutövning 1 dag 4 950 SEK Stockholm
Handläggning av ekonomiskt bistånd 1 dag 3 950 SEK Stockholm
4,6 (10)
Handläggning och dokumentation inom äldreomsorgen 1 dag 3 590 SEK Stockholm
Industriutsläppsverksamheter (IED) - den särskilda prövningen och regleringen 1 dag Stockholm
Kommunala aktiebolag 1 dag 6 950 SEK Stockholm
4,6 (5)
Kommunen och juridiken 1 dag 4 500 SEK Stockholm
4,3 (9)
Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete 0,5 dagar 2 950 SEK Karlstad
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 1 dag 3 950 SEK Göteborg
4,5 (12)
Molntjänster i ett juridiskt perspektiv – offentlig sektor 0,5 dagar 2 950 SEK Stockholm
Servitut från A till Ö 1 dag 7 300 SEK Stockholm
Socialtjänstjuridik idag - en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen 2 dagar 7 950 SEK Stockholm
4,9 (7)
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 1 dag 3 590 SEK Göteborg
Tvister och omprövning av rätten till personlig assistans 1 dag 4 750 SEK Stockholm
4,9 (7)
Utbildning för administratörer inom socialtjänsten - en juridisk grundkurs 1 dag 3 250 SEK Stockholm
Vårdskador – föreskrifter om Lex Maria 1 dag 3 150 SEK Stockholm
4,0 (5)
Ägar- och ledningsprövning – ekonomi, skatt, förvaltnings- och associationsrätt för skola och förskola 2 dagar 7 950 SEK Stockholm
Äldreomsorg - juridik och metodik 1 dag Stockholm
Avtalsrätt
Avtalsrätt inom offentlig upphandling 1 dag 6 950 SEK Stockholm
4,7 (3)
Familjerätt
Familjerätten i kommunen 1 dag 3 950 SEK Stockholm
4,5 (8)
Fastighetsrätt
Dagvattenjuridik 1 dag 6 450 SEK Stockholm
Gör rätt i en lantmäteriförrättning 1 dag 7 300 SEK Stockholm
Miljörätt
Avfallslagstiftningen 1 dag 7 350 SEK Göteborg
Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten 1 dag 6 550 SEK Stockholm
4,6 (7)
Miljörättens grunder och regleringar 1 dag 6 550 SEK Stockholm
4,4 (7)
Miljörättens grunder och regleringar 1 dag 5 950 SEK Göteborg
Miljörättslig vattendag 1 dag 7 300 SEK Göteborg
Natura 2000 och artskyddsförordningen 1 dag 7 300 SEK Stockholm
4,7 (11)
PBL – Plan & Bygglagen
Plan - och bygglagen - en grundkurs med praktiska exempel 1 dag 6 300 SEK Stockholm
Socialrätt
Barnrätt och barnkonventionen 2020 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Förskolan och juridiken 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Förverkliga Barnkonventionen i kommun och förvaltning 1 dag 3 690 SEK Stockholm
Godkännande och tillsyn av fristående förskolor 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Kommunal hälso- och sjukvårdsrätt - en översiktskurs 1 dag 3 590 SEK Stockholm
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 1 dag 3 690 SEK Stockholm
Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Skoljuridik för skolchefer 1 dag 3 300 SEK Stockholm
4,7 (6)
Skolplikt 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Särskolan i fokus 1 dag 3 590 SEK Stockholm
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 1 dag 3 950 SEK Göteborg
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 1 dag 3 590 SEK Stockholm
Utbildning för administratörer inom socialtjänsten - en juridisk grundkurs 1 dag 3 250 SEK Stockholm
Utbildning för nämndsekreterare 2 dagar 8 950 SEK Stockholm
4,8 (9)
Ägar- och ledningsprövning för fristående skolor och förskolor 1 dag 3 590 SEK Göteborg
Ägar- och ledningsprövning för fristående skolor och förskolor 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Skola
Elevhälsans legala ramar i praktiken 2 dagar 7 350 SEK Göteborg
Gymnasieskolan - rättslig reglering och aktuella frågor 1 dag 3 950 SEK Stockholm
5,0 (5)
Skolpeng och mottagandet av barn och elever 1 dag 3 590 SEK Stockholm
Stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan 0,5 dagar 2 950 SEK Stockholm
Stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan 0,5 dagar 2 950 SEK Göteborg
Ägar- och ledningsprövning för fristående skolor och förskolor 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Ägar- och ledningsprövning för fristående skolor och förskolor 1 dag 3 950 SEK Stockholm
Säkerhet
Hot och våld
Hot, våld, trakasserier och stalkning i offentlig sektor 1 dag 3 690 SEK Stockholm
Vård
Missbruksutredning och insatser med särskilt fokus på LVM 1 dag 3 950 SEK Stockholm
3,7 (6)
Behandling /omsorg
Personlig assistans i praktiken- 2 dagar 2 dagar 7 950 SEK Malmö
Personlig assistans i praktiken- 2 dagar 2 dagar 7 950 SEK Stockholm
4,5 (11)
Äldreomsorg - juridik och metodik 1 dag 3 950 SEK Göteborg
4,8 (6)
Onlineutbildning
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö bas 1 200 SEK Distans
Organisatorisk och social arbetsmiljö 1 200 SEK Distans
Inköp
Offentliga inköp bas 1 200 SEK Distans
Juridik
GDPR 1 200 SEK Distans
Juridik för politiker 2 700 SEK Distans
Juridik om barn och unga 1 200 SEK Distans
Juridik om funktionshinder 1 200 SEK Distans
Problematisk frånvaro i skolan 1 200 SEK Distans
Sexuella trakasserier på jobbet 900 SEK Distans
Webbkurs – Juridik i äldreomsorgen 1 200 SEK Distans
Webbkurs – Juridik om ekonomiskt bistånd 1 200 SEK Distans
Arbetsrätt
Arbetsrätt bas del 1 1 500 SEK Distans
Arbetsrätt bas del 2 1 500 SEK Distans
Förvaltningsrätt
Webbkurs – Förvaltningslagen i praktiken 1 200 SEK Distans
GDPR - Dataskyddsförordningen
GDPR Bas 1 200 SEK Distans
GDPR i praktiken 1 200 SEK Distans
PBL – Plan & Bygglagen
Webbkurs PBL bas 1 200 SEK Distans
Socialrätt
Nätjuridik i skolan 1 200 SEK Distans
Webbkurs i offentlighet och sekretess för socialtjänsten 1 200 SEK Distans
Skola
Skolans arbete mot kränkande behandling 540 SEK Distans
Skolans arbete mot kränkande behandling 900 SEK Distans
Webbkurs – Grundskola bas 1 200 SEK Distans
Vård
Webbkurs – Lex Sarah 1 200 SEK Distans
4,9 (7)

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med JP Infonet AB och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Kursdeltagare
(5)
Bra kurs!
Kursdeltagare
(5)
Vänliga/välkomnande föreläsare
Kursdeltagare
(5)
Intressant kurs, pålästa föreläsare.
Intresseanmälan

För att få mer information från JP Infonet AB, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 1545 recensioner.