Visa utbildning.se som: Mobil

JP Infonet anordnar juridiska utbildningar inom flertalet rättsområden, som till exempel socialrätt, miljörätt, fastighets- och entreprenadrätt, arbetsrätt, allmän förvaltningsrätt och skoljuridik. Samtliga utbildningar innehåller en genomgång av det aktuella regelverket på området och relevant praxis behandlas. Utbildningarna ger dig praktiskt viktiga kunskaper som du har nytta av i ditt dagliga arbete.

Mer information
För mer information om JP Infonet AB eller deras utbildningar, gör en intresseanmälan nedan.

Visa alla utbildningar med JP Infonet AB

Utbildningar

Öppen utbildning
Inköp
Offentlig upphandling Längd Pris Ort Snittbetyg
Offentlig upphandling – en grundkurs 2 dagar Stockholm
Offentlig upphandling– dialog och förhandling 1 dag Stockholm
Offentlig upphandling och hyresavtal 1 dag Stockholm          
(9)
Överprövning av upphandling samt andra rättsmedel 1 dag Stockholm
Juridik
Att fastställa faderskap och föräldraskap 1 dag Stockholm
Bygglov idag – genomgång av lagstiftning, rättsfall, nyheter och aktuella dagsfrågor 1 dag Stockholm
Diarieföring och arkivering 0,5 dagar Stockholm
Förvaltningsrätt och myndighetsutövning 1 dag Stockholm
Handläggning av ekonomiskt bistånd 1 dag Stockholm
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 dag Stockholm
Juridik för inspektörer inom kommunal verksamhet 1 dag Stockholm
Juridisk översiktskurs för verksamma inom socialtjänsten 1 dag Stockholm
Kommunen och juridiken 1 dag Stockholm
Lex Sarah och kvalitet 0,5 dagar Stockholm
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 1 dag Stockholm
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 1 dag Malmö
Missbruksutredning och insatser med särskilt fokus på LVM 1 dag Stockholm
Natura 2000 och artskyddsförordningen 1 dag Stockholm          
(9)
Ny kommunallag - med fokus på vad kommuner och landsting får göra 1 dag Stockholm
Ny som handläggare inom ekonomiskt bistånd 2 dagar Stockholm
Nätjuridik för skolan 0,5 dagar Stockholm
Offentlighet och sekretess för socialtjänsten 1 dag Stockholm
Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess 1 dag Stockholm
Personuppgiftsbehandling i kommunen 1 dag Stockholm
Skoljuridiken i praktiken 1 dag Stockholm
Skoljuridisk fördjupningskurs 2 dagar Stockholm
Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga– nya utmaningar 1 dag Stockholm
Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem 1 dag Stockholm
Socialtjänstjuridik idag - en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen 2 dagar Stockholm
Utbildning för nämndsekreterare 2 dagar Stockholm
Äldreomsorg - juridik och metodik 1 dag Malmö
Affärsjuridik
Kommunala aktiebolag 1 dag Stockholm
Avtalsrätt
Avtalsrätt inom offentlig upphandling 1 dag Stockholm
Entreprenadjuridik
Entreprenadrättslig grundkurs med fördjupningsfrågor 2 dagar Stockholm
Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering 1 dag Stockholm
Ny som inspektör i kommunal verksamhet 1 dag Stockholm
Familjerätt
Barnavårdsutredningar av god kvalitet- Utbildningar från JP Infonet 1 dag Stockholm
Barnrätt och barnkonventionen 2020 1 dag Stockholm
Familjerätten i kommunen 1 dag Stockholm
Fastighetsrätt
Fastighetsrättslig grundutbildning 2 dagar Stockholm          
(12)
Gör rätt i en lantmäteriförrättning 1 dag Stockholm
Lokalhyresjuridik 1 dag Stockholm
Ny lag om bostadsanpassning – bidrag eller stöd? 0,5 dagar Stockholm
Plan - och bygglagen - en grundkurs med praktiska exempel 1 dag Stockholm          
(11)
GDPR - Dataskyddsförordningen
Dataskyddförordningen GDPR ur ett skolperspektiv 0,5 dagar Stockholm
Miljörätt
Avfallslagstiftningen 1 dag Stockholm          
(14)
Den särskilda prövningen och regleringen av industriutsläppsverksamheter (IED) och Sevesoverksamheter 1 dag Stockholm
Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten 1 dag Stockholm          
(17)
Miljörättens grunder och regleringar 1 dag Stockholm          
(16)
Skola
Elevhälsans legala ramar i praktiken 2 dagar Stockholm          
(50)
Förskolan och juridiken 1 dag Stockholm
Godkännande och tillsyn av fristående förskolor 1 dag Stockholm          
(30)
Gymnasieskolan - rättslig reglering och aktuella frågor 1 dag Stockholm
Offentlighet och sekretess inom skola och förskola 1 dag Stockholm          
(22)
Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling 1 dag Stockholm
Skolbetyget och betygsättning 1 dag Stockholm          
(5)
Skoljuridikens dag 2018 1 dag Stockholm
Skolpeng och mottagandet av barn och elever 1 dag Stockholm
Skolplikt 1 dag Stockholm
Skolskjuts i praktiken 1 dag Stockholm          
(28)
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 0,5 dagar Stockholm          
(7)
Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs 1 dag Stockholm
Teknik
Bygg
Förorenad mark - efterbehandlingsansvaret i dag 1 dag Stockholm          
(4)
Vård
Hälso- och sjukvårdsrättslig översiktskurs för vårdpersonal 2 dagar Stockholm
Journalhantering och inre sekretess – när är det tillåtet att läsa i patientjournalen? 1 dag Stockholm
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 1 dag Göteborg
Sekretess inom hälso- och sjukvården 1 dag Stockholm
Behandling /omsorg
Kvalitetsledningssystem för stödboende och HVB-hem 1 dag Stockholm
LVU i praktiken 1 dag Stockholm
Personlig assistans – en grundkurs 1 dag Stockholm
Personlig assistans i praktiken- 2 dagar 2 dagar Malmö
Tvister och omprövning av rätten till personlig assistans 1 dag Göteborg

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du vill komma i kontakt med JP Infonet AB

  Kontakta arrangören

  Få mer information

  Anmäl ditt intresse 

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt

Kontakt

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Kursdeltagare   |   2018-06-11
Bra och konkret. Hänvisning hur man kan söka vidare.
          (5)
Kursdeltagare   |   2018-06-11
Mattnyttig kurs som Friberg lyckatsmålgruppsanpassa samtidigt som det var värdefull informantion till alla deltagare.
          (5)
Kursdeltagare   |   2018-06-11
Bra och intressant uppläg, bra med sammansfattande och upprepande kommentarer.Trots detta är det mycket oklart kring tillsyn och provning.
          (5)