Visa utbildning.se som: Mobil

JP Infonet anordnar juridiska utbildningar inom flertalet rättsområden, som till exempel socialrätt, miljörätt, fastighets- och entreprenadrätt, arbetsrätt, allmän förvaltningsrätt och skoljuridik. Samtliga utbildningar innehåller en genomgång av det aktuella regelverket på området och relevant praxis behandlas. Utbildningarna ger dig praktiskt viktiga kunskaper som du har nytta av i ditt dagliga arbete.

Mer information
För mer information om JP Infonet AB eller deras utbildningar, gör en intresseanmälan nedan.

Visa alla utbildningar med JP Infonet AB

Utbildningar

Öppen utbildning
Administration Längd Pris Ort Snittbetyg
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 dag Malmö
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 dag Stockholm
4,9 (8)
Ny som inspektör i kommunal verksamhet 1 dag Stockholm
Ekonomi
Diarieföring och arkivering 1 dag Stockholm
Handläggning av ekonomiskt bistånd 1 dag Stockholm
4,8 (13)
Inköp
Offentlig upphandling
Offentlig upphandling – en grundkurs 2 dagar Stockholm
4,7 (7)
Offentlig upphandling – möjligheterna till miljö-, sociala- eller arbetsrättsliga hänsyn 1 dag Stockholm
Juridik
Att fastställa faderskap och föräldraskap 1 dag Stockholm
4,6 (8)
Avfallslagstiftningen 1 dag Stockholm
4,3 (9)
Barnavårdsutredningar av god kvalitet- Utbildningar från JP Infonet 1 dag Stockholm
Barnrätt och barnkonventionen 2020 1 dag Stockholm
5,0 (9)
Dagvattenjuridik 1 dag Stockholm
4,9 (7)
Detaljplaners samspel med miljöbalken 1 dag Stockholm
4,5 (6)
Drönarjuridiken i praktiken - en grundkurs 0,5 dagar Stockholm
Elevhälsans legala ramar i praktiken 2 dagar Stockholm
5,0 (7)
Familjerätten i kommunen 1 dag Stockholm
4,5 (8)
Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten 1 dag Stockholm
4,6 (8)
Förskolan och juridiken 1 dag Göteborg
Förskolan och juridiken 1 dag Stockholm
Förvaltningsrätt och myndighetsutövning 1 dag Stockholm
4,8 (6)
Godkännande och tillsyn av fristående förskolor 1 dag Stockholm
5,0 (11)
Gymnasieskolan - rättslig reglering och aktuella frågor 1 dag Stockholm
5,0 (4)
Gör rätt i en lantmäteriförrättning 1 dag Stockholm
4,3 (3)
Juridisk översiktskurs för verksamma inom socialtjänsten 1 dag Stockholm
4,6 (5)
Kommunal hälso- och sjukvårdsrätt - en översiktskurs 1 dag Stockholm
Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete 0,5 dagar Stockholm
4,0 (3)
LVU i praktiken 1 dag Stockholm
Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering 1 dag Stockholm
Myndighetskritik, viten och skadeståndsanspråk mot skolor – de goda och de varnande exemplen 0,5 dagar Stockholm
Offentlig upphandling och hyresavtal 1 dag Stockholm
4,7 (6)
Offentlighet och sekretess inom skola och förskola 1 dag Stockholm
Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess 1 dag Stockholm
Plan - och bygglagen - en grundkurs med praktiska exempel 1 dag Stockholm
4,8 (9)
Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling 1 dag Stockholm
5,0 (6)
Skoljuridik för skolchefer 1 dag Stockholm
Skoljuridik för skolchefer 1 dag Stockholm
4,8 (10)
Skoljuridiken i praktiken 1 dag Stockholm
5,0 (7)
Skoljuridikens dag 2019 1 dag Stockholm
4,9 (9)
Skoljuridisk fördjupningskurs 2 dagar Stockholm
4,9 (7)
Skoljuridisk fördjupningskurs 2 dagar Stockholm
Skolpeng och mottagandet av barn och elever 1 dag Stockholm
5,0 (7)
Skolplikt 1 dag Stockholm
5,0 (9)
Socialtjänstjuridik idag - en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen 2 dagar Stockholm
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 0,5 dagar Göteborg
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 0,5 dagar Stockholm
5,0 (9)
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 1 dag Stockholm
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 1 dag Göteborg
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik 1 dag Stockholm
Tvister och omprövning av rätten till personlig assistans 1 dag Stockholm
4,9 (7)
Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs 1 dag Göteborg
5,0 (9)
Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs 1 dag Stockholm
Ägar- och ledningsprövning för fristående skolor och förskolor 1 dag Stockholm
Äldreomsorg - juridik och metodik 1 dag Stockholm
4,6 (10)
Överprövning av upphandling samt andra rättsmedel 1 dag Stockholm
4,3 (3)
Entreprenadjuridik
Offentlig upphandling av byggentreprenad 1 dag Stockholm
4,8 (6)
Fastighetsrätt
Fastighetsrättslig grundutbildning 2 dagar Stockholm
4,8 (12)
Lokalhyresjuridik 1 dag Stockholm
5,0 (3)
Miljörätt
Miljörättens grunder och regleringar 1 dag Stockholm
4,4 (12)
Miljörättslig vattendag 1 dag Stockholm
Natura 2000 och artskyddsförordningen 1 dag Stockholm
Socialrätt
Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem 1 dag Stockholm
Utbildning för nämndsekreterare 2 dagar Stockholm
4,8 (9)
Ledarskap
Konflikthantering
Uppsägning och avskedande av personliga skäl 1 dag Stockholm
Skola
Skolpeng och mottagandet av barn och elever 1 dag Stockholm
Skolplikt 1 dag Göteborg
Skolskjuts i praktiken 1 dag Stockholm
Stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan 0,5 dagar Stockholm
Teknik
Bygg
Bygglov idag – genomgång av lagstiftning, rättsfall, nyheter och aktuella dagsfrågor 1 dag Stockholm
5,0 (5)
Fastighetsförvaltning
Förorenad mark - efterbehandlingsansvaret i dag 1 dag Stockholm
4,5 (4)
Vård
Handläggning och dokumentation inom äldreomsorgen 1 dag Stockholm
4,7 (7)
Journalhantering och inre sekretess – när är det tillåtet att läsa i patientjournalen? 1 dag Malmö
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 1 dag Göteborg
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning 1 dag Stockholm
4,8 (11)
Personlig assistans – en grundkurs 1 dag Stockholm
4,9 (7)
Behandling /omsorg
Personlig assistans i praktiken- 2 dagar 2 dagar Stockholm
4,4 (8)
Onlineutbildning
Administration
Dokumentation och handläggning - en praktisk webbkurs för socialtjänsten 720 SEK Distans
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö bas 960 SEK Distans
Organisatorisk och social arbetsmiljö 816 SEK Distans
Försäljning
Förhandlingsteknik
JP Webbkurs - Upphandling Distans
HR
JP Webbkurs - Arbetsliv Distans
Juridik
GDPR 960 SEK Distans
GDPR i praktiken 960 SEK Distans
JP Webbkurs - Skola Distans
JP Webbkurs - Social Distans
Juridik för politiker 2 160 SEK Distans
Sexuella trakasserier på jobbet 720 SEK Distans
Webbkurs – Förvaltningslagen i praktiken 960 SEK Distans
Webbkurs – Juridik i äldreomsorgen 960 SEK Distans
Webbkurs – Juridik om ekonomiskt bistånd 960 SEK Distans
Arbetsrätt
Arbetsrätt bas Del 1 1 200 SEK Distans
Arbetsrätt bas Del 2 1 200 SEK Distans
GDPR - Dataskyddsförordningen
GDPR Bas 960 SEK Distans
GDPR i praktiken 1 200 SEK Distans
PBL – Plan & Bygglagen
Webbkurs PBL bas 960 SEK Distans
Socialrätt
Webbkurs i offentlighet och sekretess för socialtjänsten 1 080 SEK Distans
Kommunikation
Digital kommunikation
Smartphones i verksamheten - en praktisk webbkurs för socialtjänsten 360 SEK Distans
Miljö / kvalitet / internrevision
JP Webbkurs - Mark och miljö Distans
Skola
Skolans arbete mot kränkande behandling 540 SEK Distans
Skolans arbete mot kränkande behandling 432 SEK Distans
Webbkurs – Grundskola bas 960 SEK Distans
Vård
Kurs i lex Sarah 960 SEK Distans

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med JP Infonet AB och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Kursdeltagare
(4)
Pedagogiskt, bra att använda whitboard för att tydliggöra.
Kursdeltagare
(5)
Bra innehåll och struktur.
Kursdeltagare
(5)
Bra! Skön föreläsare!
Intresseanmälan

För att få mer information från JP Infonet AB, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
JP Infonet AB
Kursrecensioner
(4,7)
Baseras på 1192 recensioner