Inga recensioner än

Livsbalans personlig co-active coachning för privatpersoner; 3 till 12 månader program

Längd
3, 6, 9 eller 12 månader program
Pris
2 680 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Löpande se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Svenska
Längd
3, 6, 9 eller 12 månader program
Pris
2 680 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Löpande se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Svenska
Från 2 680 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Livsbalans för alla

För dig samt för många av oss är en kombination av arbetsliv och privat iv en nyckel till motivation, engagemang, innovation, kreativitet, hälsa, vitalitet, energi och prestation. Detta handlar om balansen och harmonin mellan arbete och privatliv och det så ofta omtalade livspusslet. Ett effektivt livspussel och en effektiv livsbalans är beroende av samspelet mellan våra förväntningar i och utanför arbetet, samt våra vardagliga strategier. Du kan känna att det är krävande att hantera ditt livspussel och hitta balans. Du hittar "råd", "guider" eller "färdiga" lösningar men dessa fungerar inte. Söker du möjligheter att nå din livsbalans på ett hållbart sätt på dina villkor?

Är du redo att se inåt och utvecklas framåt och att skapa ett meningsfullt och hållbart livspussel? Ta chansen och prova personlig co-active coachning för att stödja dig i DIN resa mot ett balanserat och harmoniskt liv!

Livsbalans personlig co-active coachning handlar om att få stöttning i din resa mot ett balanserat och harmoniskt liv. Livsbalans personlig co-active coachning förser dig med självmedvetenhet, kunskap, flera perspektiv och skapar plats för djupare reflektion för att individen ska bli mer autentisk, kunnig och medveten om sina mönster i sitt arbetsliv och privatliv. På så vis kan vi upptäcka ditt livspussel tillsammans och utveckla individuella strategier för att du ska nå det balanserade liv som du drömmer om. Som livsbalans Co-Active ackrediterad coach agerar jag som ett inspirerande och kritiskt bollplank när vi tillsammans diskuterar och reflekterar kring dina livsdomäner och deras kopplingar till din livsupplevelse.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Löpande

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Svenska

Målgrupp

Programmet (3, 6, 9 eller 12 månader) är för dig som är privatperson  som upplever utmaningar i din livs- & arbetssituation och vill hitta resurser för att hantera dessa utmaningar, för att få en harmonisk livsbalans på ett hållbart sätt utifrån dina villkor. Med andra ord är livsbalans personlig co-active coachning för privatpersoner som

 • vill ta steget mot en en högre nivå av livsbalans
 • undrar vad du kan göra för att kombinera dina livsaktiviteter (arbete, familj, vänner, fritid....) på ett harmoniskt sätt
 • upplever utmaningar på jobbet, men vill hitta resurser för att hantera dessa utmaningar för att få en högre nivå av livsbalans.

Kursinnehåll

Jag stödjer dig i din självutveckling i vad, hur och varför den kan öka din ledarskap gällande din livsbalans så att du kan utveckla hållbara, unika och mångfaldiga medmänskliga relationer, både med dig själv och andra. Detta innebär att:

 • vi arbetar tillsammans för att du ska bli självmedveten, kunnig, kompetent, reflekterande och öppen i vad och hur du kan hantera utmaningarna mellan dina livsdomäner 
 • vi upptäcker ditt livspussel tillsammans och utvecklar individuella strategier för att du ska uppnå det balanserade liv som du drömmer om
 • jag agerar som ett inspirerande och kritiskt bollplank utifrån ditt arbetsliv och privatliv när vi tillsammans diskuterar och reflekterar kring dina livsdomäner och deras kopplingar till din livsupplevelse. 

Som en Co-Active coach ger jag dig fem löften:

 1. Jag ställer utmanande frågor som gör att du kan reflektera och öka din självmedvetenhet om dina egna mönster i ditt arbete och privatliv.
 2. Jag ger dig utmaningar och vi brainstormar tillsammans för att stimulera dig att hitta din egen väg och öka din humanistiska kunskap om ditt autentiska själv och ditt liv.
 3. Vi utvecklar en individuell lärandestruktur som fungerar för dig, för att du ska få befogenhet att bygga ditt livspussel utifrån dina egna behov.
 4. Jag respekterar din mångsidiga och unika individualitet för att du ska kunna växa in din heroiska roll för ditt liv.
 5. Jag anpassar vårt förhållande till din inlärningstakt. Vi hanterar utmaningar tillsammans för att hitta ditt heroiska själv och öka ditt välbefinnande.

Coaching, Livsbalans coachning & Co-Active coachning

“Coaching öppnar upp en persons potential för att kunna maximera sin prestanda. Coaching hjälper personen att lära sig själv, snarare än att lära dem”.  (International Coaching Community) 

Coaching 

Den här definitionen av coachning representerar vad jag erbjuder personen som jag coachar. Coachning handlar om att arbeta tillsammans och skapa en lärandemiljö som främjar personens inre resurser som behövs för att hantera livets med- och motgångar. Min roll som coach är därav inte att lösa problem. Jag och min kund följs åt längs deras transformativa resa. Under denna resa kommer personen att upptäcka deras inre värderingar, vad som är viktigt för dem I livet; deras syfte, drömmar, styrkor, svagheter, begränsningar och potential som faktiskt påverkar dem och deras vardag. 

Livsbalans Coachning  

Livsbalans Coachning innebär att fokus ligger på relationen mellan individens arbetsliv och privata sfär, det så kallade livspusslet som så ofta nämns i dagens samhälle. Men finns det några utmaningar och faktorer som påverkar vårt livspussel? Jag tror att allt vi gör skapar en helhet, trots att vi har olika bilder av hur denna helhet ska se ut och utformas. Därför ska denna typ av coachning, enligt mig, fokusera på individens unika och mångfaldiga sätt att integrera och segmentera sina olika livsdomäner i sin vardag för att skapa hållbarhet och välmående. 

Co-Active coaching 

Co-active Coachning är en metodik där man med hjälp av olika verktyg stödjer förändringar i människors liv, där du och dina inre resurser är i centrum. Co-active coachning handlar om att skapa en relation, tillgång och kontakt (Co) med dina inre resurser. Co-Active coachning handlar också om att skapa en kontakt med dina inre resurser genom reflektion och interaktion med din coach. Det handlar om att VARA här och nu. Dessutom förutsätter co-active coachning förmågan till handling, att tänka framåt och vara aktiv genom att fatta beslut för att utvecklas i din resa framåt. Det handlar om att GÖRA. Till sist kopplar co-active coachning samman VARA och GÖRA (-) så att den person du är stämmer överens med dina handlingar.   

Sammantaget innebär individuell livsbalans co-active coachning att personen själv är i centrum av sin egen resa. Min roll som coach är att finnas som ett stöd som går bredvid på vägen. Är du redo att se inåt och utvecklas framåt för att skapa ett meningsfullt och hållbart livspussel? 

Upplägg

Coachningen sker mest på telefon/Zoom och består av 4 steg:

 1. En inledande session (1,5 timme) för att genomföra en grundläggande kartläggning av din livssituation, funderingar och livsmål.
 2. Sessioner (45-60 min) ges varannan vecka på en bestämd tid - i snitt 2 gånger per månad.
 3. Individuella reflektioner, utmaningar och/eller hemuppgifter för att stimulera dig att hitta din egen väg i din vardag.
 4. Avslutningssession (1 timme) för att blicka tillbaka och ser hur du har utvecklats under tiden.

3 månader program inkluderar 1 inledande session, 6 sessioner, 1 avslutningssession

6 månader program inkluderar 1 inledande session, 12 sessioner, 1 avslutningssession

9 månader program inkluderar 1 inledande session, 18 sessioner, 1 mid-term session, 1 avslutningssession

12 månader program inkluderar 1 inledande session, 24 sessioner, 1 mid-term session, 1 avslutningssession

Investering

Pris för 3, 6, 9 eller 12 månader

Jag (JCL – Jean-Charles Languilaire) anser att coachning måste vara tillgängligt för alla. Priserna för privatpersoner hos JCL Coaching är därför rimliga och realistiska i relation till en vanlig månadsbudget, alltid med ett stort engagemang! 

 • 3 månader: 3350 sek (ink. moms)

inkl. 1 inledande session, 6 sessioner, 1 avslutningssession

 • 6 månader: 5540 sek (ink. moms)

inkl. 1 inledande session, 12 sessioner, 1 avslutningssession

 • 9 månader: 8445 sek (ink. moms)

inkl. 1 inledande session, 18 sessioner, 1 mid-term session, 1 avslutningssession

 • 12 månader: 10495 sek (ink. moms)

inkl. 1 inledande session, 24 sessioner, 1 mid-term session, 1 avslutningssession

Om ni önskar sessioner på 60 min, fråga mig om priset. Boka gärna en gratis 30-min session för att pröva co-active coachning!

Kursledare

Jag är en ackrediterad Co-Active Coach och forskare inom Work-life balance. En av de metoder jag arbetar med är Cultural Transformation Tool, vilket innebär att individen eller organisationen som jag arbetar med är den aktiva aktören för att skapa en hållbar framtid. Jag har doktorsexamen i företagsekonomi från Internationella Handelshögskolan i Jönköping, en Ekonomie Masterexamen från Karlstads universitet med fokus på Företagsekonomi och Service Management, samt en examen från Dijon Bourgogne Business School i Frankrike

Mitt intresse för personlig och mänsklig utveckling samt för ledarskap med fokus på livsbalans i arbetsliv och privatliv, kopplas till rollerna jag har som forskare, föreläsare, coach, konsult och rådgivare. 

 • Som forskare inom området arbetsliv och privatliv är jag intresserad av de underliggande komplexa processerna bakom vad, hur och varför individer segmenterar och integrerar sina liv i olika domäner för att nå ett harmoniskt och hållbart liv. 
 • Som företagsekonom undervisar jag i Ledarskaps-, Personal- och Arbetslivsfrågor, Strategisk Human Resources, Tjänstemarknadsföring, Service Management, International Management samt Organisationsteori. Utöver detta tillämpar jag en hållbarhetsfokus i vart och ett av dessa fält. 
 • Som Co-Active coach och konsult stärker jag individers, medarbetares och framtida ledares förmåga att vara huvudrollen i sitt livspussel, samt stödjer organisationer i hållbarhets relaterat arbete. 

Genom min bakgrund inom forskning och undervisning, som ackrediterad Co-Active Coach samt HR-konsult vill jag ta välbefinnandet och balansen mellan arbetsliv och privatliv till nästa nivå för såväl individer som organisationer. Jag ser organisationer och individer som en helhet och överför därför denna kunskap på flera nivåer. JCL Coaching ägs av JCL Humanistic Consulting AB. 

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Livsbalans personlig co-active coachning för privatpersoner; 3 till 12 månader program, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
JCL Humanistic Consulting AB
Ekarp 916
27492 Skurup

JCL COACHING

Som Co-Active ackrediterad Coach, Certified Cultural Transformation Tools Consultant och  work-life forskare och föreläsare tar jag välbefinnandet och balansen mellan det professionella och personliga livet till nästa nivå för individer och organisationer. Jag jobbar utifrån ett holistiskt sätt genom mina mångsidiga kunskaper inom Work-life...

Läs mer om JCL Humanistic Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights