Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Balansera ditt liv i det gränslösa samhället - Företagsanpassad

JCL Humanistic Consulting AB
Kort om utbildningen
Egen takt
Nästa tillfälle: Kontakta oss - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Utifrån mina kunskaper och erfarenheter av ledarskap, som forskare inom livsbalans och mina omfattande pedagogiska färdigheter som jag samlat på mig under mina år på universitet är jag väl förberedd och utrustad för att utveckla din organisations kapacitet inom livsbalans och ledarskap.

Varje JCL Coaching’s företagsanpassade kurs

 • inleds med en co-utvecklad granskning av din organisations värderings-, HR- och  ledarskapssystem
 • är utformade utifrån en kombination av gruppdiskussion och individuell coachning.

Denna kursen fokuserar på livsbalans.

Livsbalans är relevant för alla i din organisation som vill uppnå en högre grad av balans mellan arbete och privatliv och längtar efter att lära sig att hantera sina gränsdragningar mellan dessa domäner. Att få ihop sitt livspussel och alla dess bitar kan vara komplicerat. Individer tenderar att ha tre huvudsakliga sätt att hantera deras livspussel: 1) Livssfärer kan integreras (smälta samman), 2) segmenteras (delas upp), eller 3) en blandning av integration och segmentering och för att hantera gränsdragningar mellan olika sfärer använder sig individer av åtta olika aspekter: tidplatskänslorrelationertankarbeteende samt stress och energi. Att skapa livsbalans kan dock vara svårare än vi tror då vi lever i ett alltmer gränslöst samhälle. Hur ska du få det att fungera? Hur gör du det möjligt för chefer, medarbetare och ledare att uppnå livsbalans och utveckla individuella relevanta gränsdragningsstrategier som är kompatibla i din organisation?

Kursen börjar med en granskning utifrån de åtta aspekterna i gränsdragningsprocessen. Kursen syftar till att öka kursdeltagarens förståelse om sitt egna livspussel för att utveckla relevanta gränsdragningsstrategier som passar individens livsmål för en ökad livsbalans och en minskad livskonflikt. Genom att diskutera och reflektera om varje sätt att dra gränser och genom individuell coachning ökar deltagaren sin förmåga att hantera sitt liv. Vi stärker tillsammans livsbalansen hos dina medarbetare och din organisation och i sin tur ledarskapskapaciteten i din organisation. 

Kontakta mig för att diskutera idag hur vi kan anpassa en kurs för din organisation!

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer, ledare och framtida ledare som vill uppnå livsbalans och vidareutveckla sitt ledarskap i och utanför arbetet.

Vi ska organisera kursen så att vi har mindre grupper (6-7 deltagare) och kan ge bra interaktion samt individuell coachning.

Inga specifika förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

Efter kursen ska deltagarna kunna:

 • förstå sina livsdomäner och hur olika dessa kan vara olika för varje individ
 • förstå olika sätt att dra gränser mellan livsdomänerna
 • förstå innebörden av balans, konflikt och berikning som komplement i livet
 • förstå hur olika gränsdragningar kan bidra till att hantera konflikter, uppnå balans och berikning och i vilken utsträckning man har kontroll över sin egen gränsdragning
 • utveckla nya strategier och taktiker för att dra relevanta gränser i livet.

Upplägg

Experimentella gruppdiskussioner och individuell coaching utifrån skräddarsydda kurser 

En företagsanpassad kurs handlar inte bara om det specifika urvalet av kursinnehållet, utan det handlar också om leverans av kurserna som måste anpassas till deltagarna. Jag engagerar mig själv i tre huvudaspekter:

 1. Varje företagsanpassad kurs inleds med en inledande co-utvecklad granskning av livsbalansen och speciella gränsdragningsstrategier av både dina medarbetare och din organisation samt granskning av din organisations värderings-, HR- och ledarskapssystem. Syftet är att i detalj definiera vad du och dina medarbetare behöver. Jag erbjuder en forskningsbaserad analys av din organisation och ställer mina akademiska vetenskapliga forskningsupplevelser till din tjänst. Vi kan inkludera en granskning av ledarskap och av din organisationskultur.
 2. Varje företagsanpassad kurs är utformad utifrån en blandning av gruppdiskussioner och individuell coachning för att möjliggöra ett utbyte av erfarenheter där deltagarna är co-aktiva och medproducenter i kursen.
  • Via gruppdiskussioner delar deltagarna med sig av sin syn på ledarskap, livsbalans och arbetsliv så att teamet och organisationen kan utveckla en bättre individuell och organisatorisk förståelse av dessa frågor. Deltagarna deltar i relevanta gruppdiskussioner och interaktioner för att stimulera deras tänkande, känslor, känslor, åsikter och kunskap om ledarskap och arbetsliv.
  • Via individuell coachning reflekterar varje deltagare om sitt nuvarande och framtida ledarskap, livsbalans och livspussel. Varje deltagare upptäcker sina individuella områden att utveckla sitt ledarskap samt vilken typ av arbetsliv som är gynnsamt för varje individ och organisationen i fråga. 
  • Den optimala balansen mellan att diskutera i grupp och i enskilda coachningssessioner behövs för att optimera en ultimat lärandemiljö utifrån era unika möjligheter och begränsningar. 
 3. En lärandemiljö både individuellt och i grupp möjliggör organisatoriskt lärande och utveckling för hela organisationen.

Hur fungerar företagsanpassade kurser? 

 1. Var? Företagsanpassade kurser kan erbjudas i dina anläggningar, online eller på avlägsna platser (extra kostnad). 
 2. Hur många deltagare? Företagsanpassade kurser är utformade för grupper om 10 till 15 deltagare för att säkerställa en god kvalitet i interaktionen. Flera grupper kan utformas för att möjliggöra fler deltagare.
 3. Hur länge och hur ofta? Längden och takten på de företagsanpassade kurserna bestäms i samråd med dig för att bäst passa dina behov, dina möjligheter och dina begränsningar. Baserat på ditt identifierade ledarskap och/eller arbetslivsteman i din initiala granskning är kurserna utformade för att bredda och/eller fördjupa deltagarnas kunskap. Vi kan utforma en modul för varje tema och en kurs med olika relevanta moduler. Vi kan till exempel utforma en 3-dagars kurs, där vi har dag 1 och 2 i följd och dag 3 månaden efter. 

Investering

Ingår i priset:

 • Dokumentation, på svenska och engelska.
 • Tillgång till Zoom videokonferens.
 • Gruppdiskussion och individuell coachning.
 • Co-utvecklad granskning av din organisations livsbalans.

Kursledare

Jag är en ackrediterad Co-Active Coach och forskare inom Work-life balance. En av de metoder jag arbetar med är Cultural Transformation Tool, vilket innebär att individen eller organisationen som jag arbetar med är den aktiva aktören för att skapa en hållbar framtid. Jag har doktorsexamen i företagsekonomi från Internationella Handelshögskolan i Jönköping, en Ekonomie Masterexamen från Karlstads universitet med fokus på Företagsekonomi och Service Management, samt en examen från Dijon Bourgogne Business School i Frankrike

Mitt intresse för personlig och mänsklig utveckling samt för ledarskap med fokus på livsbalans i arbetsliv och privatliv, kopplas till rollerna jag har som forskare, föreläsare, coach, konsult och rådgivare. 

 • Som forskare inom området arbetsliv och privatliv är jag intresserad av de underliggande komplexa processerna bakom vad, hur och varför individer segmenterar och integrerar sina liv i olika domäner för att nå ett harmoniskt och hållbart liv. 
 • Som företagsekonom undervisar jag i Ledarskaps-, Personal- och Arbetslivsfrågor, Strategisk Human Resources, Tjänstemarknadsföring, Service Management, International Management samt Organisationsteori. Utöver detta tillämpar jag en hållbarhetsfokus i vart och ett av dessa fält. 
 • Som Co-Active coach och konsult stärker jag individers, medarbetares och framtida ledares förmåga att vara huvudrollen i sitt livspussel, samt stödjer organisationer i hållbarhets relaterat arbete. 

Genom min bakgrund inom forskning och undervisning, som ackrediterad Co-Active Coach samt HR-konsult vill jag ta välbefinnandet och balansen mellan arbetsliv och privatliv till nästa nivå för såväl individer som organisationer. Jag ser organisationer och individer som en helhet och överför därför denna kunskap på flera nivåer. JCL Coaching ägs av JCL Humanistic Consulting AB. 

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Balansera ditt liv i det gränslösa samhället - Företagsanpassad, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

JCL Humanistic Consulting AB

JCL Humanistic Consulting AB

JCL COACHING

Som Co-Active ackrediterad Coach, Certified Cultural Transformation Tools Consultant och  work-life forskare och föreläsare tar jag välbefinnandet och balansen mellan det professionella och personliga livet till nästa nivå för individer och organisationer. Jag jobbar utifrån ett holistiskt sätt genom mina mångsidiga kunskaper inom Work-life...


Läs mer om JCL Humanistic Consulting AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

JCL Humanistic Consulting AB

Ekarp 916
27492 Skurup

 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Balansera ditt liv i det gränslösa samhället - Företagsanpassad!

Liknande utbildningar