Inga recensioner än

Att få ihop livspusslet för att bli en bättre ledare - ONLINEKURS 15 veckor

Längd
15 veckor
Pris
12 750 SEK exkl. moms
Längd
15 veckor
Pris
12 750 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Att leda andra börjar med att leda sig själv. Hur kan ledarskapskunskap vara relevant för att hantera ditt eget livspussel och hur påverkar ditt ledarskap dig i ditt eget liv? Vad är samspelet mellan att leda ditt liv och leda andras? Svaren är individuella då varje ledare och person är unik. Kursen fokuserar på dessa frågor och fokuserar på varje kursdeltagare individuellt.

Genom en blandning av gruppdiskussion och individuell coachning syftar kursen till att öka deltagarens förståelse av sitt eget ledarskap både i sitt liv som helhet och i sitt arbete, samt sin förmåga att hantera sitt eget livspussel och bli en bättre ledare, både i sitt eget liv och andras. Detta ska hjälpa varje deltagare att förstå fördelar och nackdelar med sitt eget ledarskap.

Kursen kan även bokas som företagsanpassad (se egen sida).

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer, ledare och framtida ledare som vill uppnå livsbalans och vidareutveckla sitt ledarskap i och utanför arbetet.

Begränsat antal deltagare är 6-7 personer.

Inga specifika förkunskaper krävs. 

 

Kursinnehåll

Efter kursen ska deltagarna kunna:  

 • beskriva, redogöra för och förstå ledarskap ur olika perspektiv.
 • beskriva, redogöra för och förstå balansen samt integrationen mellan arbetet och livet utifrån olika perspektiv.
 • förstå sitt eget livspussel och hur ett hållbart ledarskap kan hjälpa till att bygga det.
 • förstå sitt ledarskap, hur det påverkar andra och sig själv samt analysera fördelar och nackdelar.
 • utvärdera och utveckla hur de kan leda och styra sitt liv med en ökad medvetenhet och autenticitet.

Upplägg

Kursen består av 7 moduler under 15 veckor. Varje modul består av 2 timmar diskussion baserat på kurslitteraturen och 1 timme individuell coachning för eget lärande och utveckling.

Schema för Hösten 2020 ser ut som följande: 

 • MODUL 1: Ledarskap
  • Vecka #38 - Gruppdiskussion: Ledarskap genom tiderna.
  • Vecka #39 - Individuell coachningsession (IC): Vilken ledare är jag? MITT ledarskap?
 • MODUL 2: Att leda sitt liv, vad handlar livet om?
  • Vecka #40 - Gruppdiskussion: Att leda arbetet och privatlivet: Vad är livet?
  • Vecka #41 - IC: Mitt livspussel idag och imorgon.
 • MODUL 3: Vad gör ledare?
  • Vecka #42 - Gruppdiskussion: Att leda genom ledarskap, beteende och stilar.
  • Vecka #43 - IC: Att agera som ledare, idag och imorgon.
 • MODUL 4: Lyssna och inte enbart höra
  • Vecka #44 - Gruppdiskussion:  Att lyssna på andra och sig själv.
  • Vecka #45 - IC: Hur kan jag öka min förmåga att lyssna?
 • MODUL 5: Känslor och ledarskap
  • Vecka #46 - Gruppdiskussion: Att leda med känslor.
  • Vecka #47 - IC: Mina känslor i mitt ledarskap i och utanför arbetet.
 • MODUL 6: Autenticitet och ledarskap
  • Vecka #48 - Gruppdiskussion: Att leda med autenticitet och i en ömsesidig relation.
  • Vecka #49  - IC: Autenticitet för mig.
 • MODUL 7: Vad är balansen, hur kan den nås?
  • Vecka #50 - Gruppdiskussion: Att balansera arbetet och privatliv
  • Vecka #51 - IC: Att balansera och ta stöd mitt ledarskap.
 • AVSLUTNINGEN
  • Efter NYTT ÅR - Vi bestämmer individuellt vad passar bäst- Individuell coachning session: Avslutning.

 

Gruppdiskussionerna (på svenska), totalt 14 timmar, ges på torsdagar 18:00-19:30, via Zoom. En del kurslitteratur kan vara på engelska. Gruppdiskussion kan ges (kanske en annan dag) på engelska om det finns förfrågan av flera engelsktalande personer.

Individuell coachning (på svenska, engelska eller franska), totalt 8 timmar ges vid bestämd tidpunkt under den andra veckan via Zoom. Coachning kan innebära att man ska reflektera mellan sessioner om vad man gör eller tänker mellan sessioner, så att man applicerar sitt lärande till sin livs- & arbetssituation och i sin tur till sin livsbalans.

Tid & plats

Kursen ges på distans 

Nästa tillfälle: Från vecka 12 till vecka 26, på torsdagar 18:00-20:00 med första träff den 2020-03-19, kl. 18:00.   FULLBOKAT ! 

Sista ansökan: 2020-03-05

Nästa tillfälle: Från vecka 38 till vecka 51, på torsdagar 18:00-20:00 med första träff den 2020-09-17, kl. 18:00.  

Sista ansökan: 2020-08-20

Gruppdiskussion och individuell coachning ges på distans genom Zoom.

Gruppdiskussionerna äger rum på torsdagar 18:00-20:00.

Tider för de individuella coachningssessionerna bestäms gemensamt i början av kursen.

Investering

Ingår i priset:

 • Dokumentation.
 • Tillgång till Zoom videokonferens.
 • Totalt 14 timmar gruppdiskussion, 8 timmar inkluderar individuell coachning.

Information om priset:

 • Pris är indikerat för företagskunder. Rabatterat pris för större grupper!
 • Fråga gärna priset för privatpersoner.

Kursledare

Jag är en ackrediterad Co-Active Coach och forskare inom Work-life balance. En av de metoder jag arbetar med är Cultural Transformation Tool, vilket innebär att individen eller organisationen som jag arbetar med är den aktiva aktören för att skapa en hållbar framtid. Jag har doktorsexamen i företagsekonomi från Internationella Handelshögskolan i Jönköping, en Ekonomie Masterexamen från Karlstads universitet med fokus på Företagsekonomi och Service Management, samt en examen från Dijon Bourgogne Business School i Frankrike

Mitt intresse för personlig och mänsklig utveckling samt för ledarskap med fokus på livsbalans i arbetsliv och privatliv, kopplas till rollerna jag har som forskare, föreläsare, coach, konsult och rådgivare. 

 • Som forskare inom området arbetsliv och privatliv är jag intresserad av de underliggande komplexa processerna bakom vad, hur och varför individer segmenterar och integrerar sina liv i olika domäner för att nå ett harmoniskt och hållbart liv. 
 • Som företagsekonom undervisar jag i Ledarskaps-, Personal- och Arbetslivsfrågor, Strategisk Human Resources, Tjänstemarknadsföring, Service Management, International Management samt Organisationsteori. Utöver detta tillämpar jag en hållbarhetsfokus i vart och ett av dessa fält. 
 • Som Co-Active coach och konsult stärker jag individers, medarbetares och framtida ledares förmåga att vara huvudrollen i sitt livspussel, samt stödjer organisationer i hållbarhets relaterat arbete. 

Genom min bakgrund inom forskning och undervisning, som ackrediterad Co-Active Coach samt HR-konsult vill jag ta välbefinnandet och balansen mellan arbetsliv och privatliv till nästa nivå för såväl individer som organisationer. Jag ser organisationer och individer som en helhet och överför därför denna kunskap på flera nivåer. JCL Coaching ägs av JCL Humanistic Consulting AB. 

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Att få ihop livspusslet för att bli en bättre ledare - ONLINEKURS 15 veckor, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
JCL Humanistic Consulting AB
Ekarp 916
27492 Skurup

JCL COACHING

Som Co-Active ackrediterad Coach, Certified Cultural Transformation Tools Consultant och  work-life forskare och föreläsare tar jag välbefinnandet och balansen mellan det professionella och personliga livet till nästa nivå för individer och organisationer. Jag jobbar utifrån ett holistiskt sätt genom mina mångsidiga kunskaper inom Work-life...

Läs mer om JCL Humanistic Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights