Visa utbildning.se som: Mobil

Säker Vatteninstallation för VVS-företag

IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
Kort om utbildningen
1 dag
3 800 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-09-10 08:00 - Malmö
Göteborg, Katrineholm, Malmö, Stockholm, Uppsala
Öppen utbildning
Kommande starter
Malmö
2019-09-10 08:00  
3 800 SEK
2019-12-04 08:00  
3 800 SEK
Katrineholm
2019-09-12 08:00  
3 800 SEK
2019-10-08 08:00  
3 800 SEK
Göteborg
2019-09-17 08:00  
3 800 SEK

Kursbeskrivning

Säker Vatteninstallation för VVS-företag

Kursen vänder sig främst till VVS-montörer och arbetsledare som jobbar eller kommer att jobba i ett av Säker Vatten auktoriserat VVS-företag. Ibland kan även andra befattningar vara aktuella för denna kurs om sådant behov finns i verksamheten.

Det är dock endast VVS-montörer och arbetsledare som är anställda på ett auktoriserat VVS-företag, har giltig utbildning i Säker Vatteninstallation samt dokumenterad yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet inom VVS som kan få Branschlegitimation. Branschlegitimation kan beställas när man efter godkänd utbildning fått e-post från Säker Vatten.

Diplom, intyg eller annat bevis på att man gått utbildningen utfärdas inte.

Mål

Kursens mål är att deltagarna ska få kunskap att utföra säkra installationer. 

Efter avslutad kurs kommer du som kursdeltagare att ha:

  • Kunskaper om gällande branschregelverk
  • Färdigheter att hitta i gällande branschregelverk
  • Kompetens att använda gällande branschregelverk i vardagen

Målgrupp

VVS-montörer, arbetsledare, VVS-lärlingar, skadereglerare anställda på ett försäkringsbolag eller andra som söker kunskap inom Säker Vatteninstallation. Endast kursdeltagare som är anställda i ett företag som är Auktoriserat VVS-företag kan erhålla branschlegitimationen. 

Förkunskapskrav

För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt bör du ha arbetat med eller ha god kännedom om rörinstallationer. Det är endast du som är anställd i ett företag som är auktoriserat VVS-företag som kan erhålla branschlegitimationen. Som montör måste du även ha certifikat/utbildningsbevis eller delta i pågående utbildning till rörmontör. Mer information hittar du hos Säker Vatten AB.

Kursinnehåll

  • Skydd mot vattenskador - vi går igenom förläggning av rör, rörgenomföringar i tätskikt samt infästningar i våtrum
  • Skydd mot personskador - vi lär oss mer om Legionella, brännskador och återströmning
  • VVS-produkter - här går vi igenom egenskaper och monteringsanvisningar
  • Nyhet 2016:1 – vi går igenom byggtekniska förutsättningar samt ger information om byggteknik som inte omfattas av branschregler Säker Vatteninstallation

Investering

3 800 SEK ex. Moms

Examen, diplom m.m.

  • Personlig legitimation krävs vid kurstillfället.
  • Tolk är ej tillåtet under kurs och prov.

Kunskapskontrollen rättas av kursledaren och skickas sedan till Säker Vatten AB för registrering. Branschlegitimationen och Auktoriserat VVS-företag administreras av Säker Vatten AB,08-762 73 00. Hanteringstiden hos Säker Vatten AB är ca. 1 månad. Du beställer sedan din branschlegitimation via nexusid06.se. Information hur du beställer branschlegitimation får du även på kursen.

Din branschlegitimation gäller för dig personligen under fem år, efter fem år måste du genomföra ny kursdag för att din branschlegitimation ska gälla.

Certifikat

Säker Vatteninstallation

Monterande personal, så som lärlingar och montörer, samt arbetsledare måste vara utbildade i Säker vatteninstallation för att VVS-företaget ska uppfylla kraven f&o...

Läs mer om Säker Vatteninstallation

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Säker Vatteninstallation för VVS-företag, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

IUC - Installatörernas Utbildningscentrum

IUC - Installatörernas UtbildningscentrumVänd dig till oss på IUC när det gäller utbildning och kompetensutveckling

IUC är en heltäckande utbildningspartner med företagskurser inom teknik och ledarskap, yrkeshögskola och fackteoretisk lärlingsutbildning. Vår kompetens omfattar VVS, ventilation, kyla, styr- och reglerteknik, energi och el. Vi har lång erfarenhet av teknisk utbildning och anpassar oss kontinuerligt efter företagens behov...


Läs mer om IUC - Installatörernas Utbildningscentrum och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

IUC - Installatörernas Utbildningscentrum

Kungsgatan 2 A
641 30 Katrineholm

 Visa telefonnummer