Visa utbildning.se som: Mobil
Kort om utbildningen
2 dagar
10 300 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-09-02 - Katrineholm
Katrineholm
Öppen utbildning
Kommande starter
Katrineholm
2019-09-02  
10 300 SEK
2019-10-30  
10 300 SEK
2019-12-18  
10 300 SEK

Kursbeskrivning

Kurs i att mäta luftflöden – säkerställa luftkvalitet och inneklimat 

Kursen Mätning av luftflöden lär dig mer om ventilationssystemets funktion så du kan bistå fastighetsägare, besiktningsman och funktionskontrollant med mätning av luftflöden. Rätt luftflöden är energieffektivt och ger ett bra inomhusklimat i bostäder och kontor. Genom den här kursen får du kunskap om vilka rekommenderade metoder som finns, du får goda mättekniska kunskaper genom såväl teori som praktiska övningar. Du kommer även att kunna planera samt genomföra en mätning i enlighet med NVG, Nordiska Ventilationsgruppens rekommendationer.

Mätning av luftflöden

Mål

Efter avslutad kurs har du såväl teoretisk som praktisk kunskap i de mätmetoder som rekommenderas av Nordiska Ventilationsgruppen (NVG). Efter avslutad kurs har du som kursdeltagare:

 • Kunskaper om rekommenderade mätmetoder i ett ventilationssystem
 • Färdigheter i att planera mätning av luftflöden och luftkvalitet
 • Kompetens att genomföra mätning enligt NVG samt protokollföra arbetet på ett korrekt sätt

Målgrupp

Utbildningen Mätning av luftflöden passar dig som är fastighetstekniker, servicetekniker, drifttekniker ansvarig för inomhusmiljö, mättekniker/injusterare, besiktningsman, funktionskontrollant eller har en annan yrkesroll som behöver kunna utföra mätning på ett ventilationssystem.

Förkunskapskrav

Kunskap om ventilationssystems uppbyggnad och funktion.

Kursinnehåll

 • Förberedande genomgång av enhetsomvandling, matematiska beräkningar och formler
 • Luftkvalitet, inomhusklimat, normkrav
 • Olika funktioner och tillämpningar av mätinstrument
 • Mätteknik, mätfel, felkällor, felanalys
 • Koldioxidhalt, luftfuktighet, tryck
 • Rekommenderade mätmetoder enligt T22 - Prandtlrörsmätning, fasta flödesmätdon, frånlufts- och tilluftsdon
 • Beräkning av fläktvarvtal/motorer
 • Praktiska mätövningar

Kursen genomförs i vårt eget ventilationslabb i Katrineholm. Du får gärna ta med egna mätinstrument om dessa är kalibrerade. Viss del av utbildningen kommer att ske i ventilationslabbets praktiska miljö och viss del i lektionssal.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Mätning av luftflöden, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

IUC - Installatörernas Utbildningscentrum

IUC - Installatörernas UtbildningscentrumVänd dig till oss på IUC när det gäller utbildning och kompetensutveckling

IUC är en heltäckande utbildningspartner med företagskurser inom teknik och ledarskap, yrkeshögskola och fackteoretisk lärlingsutbildning. Vår kompetens omfattar VVS, ventilation, kyla, styr- och reglerteknik, energi och el. Vi har lång erfarenhet av teknisk utbildning och anpassar oss kontinuerligt efter företagens behov...


Läs mer om IUC - Installatörernas Utbildningscentrum och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

IUC - Installatörernas Utbildningscentrum

Kungsgatan 2 A
641 30 Katrineholm

 Visa telefonnummer