Visa utbildning.se som: Mobil
Kort om utbildningen
4 dagar
12 300 - 13 300 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-01-20 10:00 - Örnsköldsvik
Rikstäckande, Skellefteå, Örnsköldsvik
Svenska
Företagsanpassad utbildning
Kommande starter
Örnsköldsvik
2020-01-20 10:00  
13 300 SEK
Sverige
Flexibelt, enligt överrenskommelse  

Kursbeskrivning

Denna grundkurs ger förståelse för ett hydraulsystems ingående komponenter och enkla systems funktioner.

Målet med kursen är att ge deltagaren en bra förståelse för hur hydrauliska system och komponenter fungerar. Kursen ger deltagaren goda förutsättningar att utifrån hydraulikschema förstå ett hydraulsystems funktioner och känna till de vanligaste komponenternas funktion och syfte i systemet.

Kursen ger kunskap om risker förknippade med hydrauliskt arbete. Deltagaren ges möjlighet att praktiskt tillämpa kunskaperna genom laborationer. Deltagaren ska efter kursen kunna tillämpa grundläggande systemberäkningar.

Denna kurs är anpassad för att motsvara delar av branschens krav för certifiering enligt Grundkurs 1. Tilläggskurs finns för certifieringsförberedelse.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med hydraulik. Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

KOMPONENTKUNSKAP, SYSTEMFUNKTION, SCHEMALÄSNING

  • Hydrauliska grundbegrepp
  • Komponenter - pumpar, motorer, cylindrar, ventiler (arbetsprinciper och uppgifter i hydraulsystemet)
  • Symboler - schemaläsning
  • Fördjupad systemfunktion, systemuppbyggnad
  • Fördjupade praktiska tillämpningar med laboration (ej web)
  • Övningar i schemaläsning och systemförståelse

HYDRAULVÄTSKOR - FILTRERING

  • Hydraulvätskans uppgift
  • Hydraulvätskans sammansättning och krav
  • Filtreringsmetoder och filtermaterial
  • Renhetskrav - Olika typer av föroreningar, föroreningsklasser

FÖRBINDELSEELEMENT

Olika kopplingar, rör och slang

SÄKERHET

Olika riskfaktorer vid underhållsarbete i hydraulsystem

LABORATIONER (EJ WEB)

Fördjupat systemkunnande

Upplägg

Kursen varvas med teori i lektionssal och praktiska laborationer i hydraulik-lab.

Tid & plats

Platsförlagd hos ITH, hos kund eller Web

Investering

Kurspriset är exkl. moms och inkluderar kursmaterial, lunch och kaffe.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Grundkurs – Hydraulik, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

ITH - Institutet för tillämpad hydraulik

ITH - Institutet för tillämpad hydraulik

1987 grundades ITH med syftet att på alla nivåer öka kunskapen om hydrauliska system i alla dess tillämpningar. ITH står för Institutionen för teknisk hydraulik och precis som vårt namn antyder så är hydralik vår expertis och det är vi excellerar. Vi har...


Läs mer om ITH - Institutet för tillämpad hydraulik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

ITH - Institutet för tillämpad hydraulik

Sörbyvägen 1
89161 Örnsköldsvik

 Visa telefonnummer