Inga recensioner än

Produktkrav för hushållsapparater enligt EN 60335-1

Intertek Academy, Distans
Längd
1 dag
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Längd
1 dag
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Produktkrav för elektroniska hushållsprodukter

På utbildningen "IEC/EN 60335-1" lär du dig förstå de grundläggande kraven i standarden, och innebörden av kraven som ställs på era produkter.

Alla företag som säljer produkter på den europeiska marknaden måste kunna påvisa att produkterna uppfyller tillämpliga EU-direktiv. Du som importör eller tillverkare av hem- och hushållsprodukter samt kommersiella produkter måste kunna påvisa att produkten uppfyller EU-kraven i; LVD, (Low voltage directive) , EMC (Electromagnetic Compatibility) och ErP (Ecodesign Directive). Hem- och hushållsprodukter som uppfyller standard EN 60335-1 eller applicerbar produktstandard (del 2) förutses uppfylla kraven i direktiven.

Ytterst få av de elektriska hushållsapparater som provas mot 60335-standarden klarar sig utan anmärkning. På ett eller annat sätt möter produkten inte de lagstiftade kraven. Att upptäcka detta i slutet av utvecklingsprocessen kan bli kostsamt. För tillverkaren innebär det att produkten måste modifieras och konsekvensen kan bli försenat marknadstillträde, utebliven försäljning och kostnad för omkonstruktion av produkten. 

Om utbildningen IEC/EN 60335-1

Utbildningen behandlar inledningsvis kortfattat regelverket kring produktansvar och CE-märkning. Vi går därefter igenom standarden och belyser viktiga konstruktions- och säkerhetskrav för Europa, vad de innebär och hur man gör för att säkerställa att produkten uppfyller kraven. Vi kommer bland annat att behandla skydd mot elchock, IP-klassning, komponentutvärdering och konstruktionskrav. Förutom själva standarden avhandlar vi även EMC, ErP och förbjudna substanser (REACH, RoHS2). Då alltfler produkter numera innehåller någon form av batteri kommer vi också kort att gå igenom relevanta batterikrav.

Utbildningen bedrivs i huvudsak som föreläsning och varvas med konkreta exempel på hur man ska tolka och använda IEC/EN 60335-1.

Kursens mål 

Ge kunskap om de grundläggande kraven och dess innebörd i standarden för hem- och hushållsprodukter samt kommersiella produkter, IEC/EN 60335-1. Kunskapen om konstruktionskrav hjälper dig att minska riskerna för dyra utvecklingsprojekt och att snabbare få ut din produkt på marknaden.

Är ni flera på företaget som behöver kompetensen? Kontakta oss gärna för en företagsintern variant.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till till el- och elektronikkonstruktörer, utvecklingschefer, kvalitetschefer, inköpare och andra som vill skaffa sig en förståelse och grundläggande kunskap om standarden.

Förkunskaper 

För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen är det bra om du har läst igenom standarden och har viss erfarenhet av konstruktions- och säkerhetskrav.

Innehåll

Ur programmet:

  • Övergripande om direktiv, standarder och CE-märkning
  • Tolkning och förklaring av delkraven i EN 60335-1
  • IP-klassning
  • Övergripande hur Functional Safety berör EN 60335-1

Föreläsare/utbildningsledare

Anders Åhman är teknisk chef och tekniskt ansvarig globalt inom Intertek för IEC 60335 (elektriska hushållsapparater). Anders har mångårig erfarenhet av produktsäkerhetsfrågor, både genom sin roll som rådgivare till Interteks kunder idag och från sin tid som provningsingenjör. Vidare är Anders medlem i tekniska kommittén SEK TK61 samt i TK 116.

Investering

7 500 SEK exkl. moms. Lunch, fika och dokumentation ingår

Tid och plats

Kl. 09.30-16.30 (inskrivning med kaffe från 09.00) 

Plats

Online

Längd

1 dag

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Produktkrav för hushållsapparater enligt EN 60335-1, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Intertek Academy
Torshamnsgatan 43
164 40 Kista

Det finns många anledningar att gå en utbildning hos oss, t ex vid produktlansering eller vill du säkerställa att ert ledningssystem levererar önskat värde. Vi ger dig verktygen. Välkommen till Intertek Academy! Intertek Academy ger dig verktygen för att kunna...

Läs mer om Intertek Academy och visa alla utbildningar.

Highlights