Inga recensioner än

Internrevision enligt ISO 13485 - för medicintekniska verksamheter

Intertek Academy, i Kista
Längd
2 dagar
Pris
12 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
26 april, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
2 dagar
Pris
12 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
26 april, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 12 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Kvalitetsrevision enligt ISO 13485 - för medicintekniska verksamheter

Utbildningen för dig som vill lära dig grundläggande revisionsteknik för internrevision - med fokus på medicintekniska verksamheter!

Att kontinuerligt förbättra och effektivisera organisationen är en överlevnadsfråga för de flesta företag. Interna revisioner är ett verkningsfullt verktyg för att på ett strukturerat sätt belysa verksamheten, i syfte att utveckla den.

För dig som internrevisor är kunskap inom revisionsteknik och revisionsmetodik centralt, för att kunna utföra revisioner som leder till förbättringar. En god förståelse för kraven i aktuell standard är också viktigt. Här får du grundläggande kunskap som hjälper dig att framgångsrikt kunna genomföra revisioner som bidrar till företagets utveckling. Vi fokuserar på internrevisioner men tar också upp revisioner av underleverantörer.

Om utbildningen:

Teorin fokuserar på revisionsteknik och revisionsmetodik enligt ISO 19011 och ger dig de verktyg som du behöver för att kunna genomföra en professionell revision. Vi hämtar övningar och exempel från ISO 13485.

Utbildningens praktiska del innehåller bland annat förberedelser inför en revision, avvikelseformulering samt vidare hantering av avvikelser.

Kursens mål:

Efter avslutad utbildning ska du kunna utföra interna revisioner på ditt företag på ett professionellt sätt som bidrar till att förbättra den egna verksamheten.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

26 april, 2023

 • Öppen utbildning
 • Kista

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som ska utföra interna revisioner i enlighet med ISO 13485 eller dig som ansvarar för interna revisioner på företaget.

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du är insatt i kvalitetsledningssystemet för medicintekniska verksamheter.

Innehåll

Ur programmet:

 • Tekniker och angreppssätt 
 • Olika revisionstyper
 • Revisionspsykologi  
 • Framtagande av revisionsplan
 • Revisionsprogram
 • Revisionsförberedelser
 • Genomförandet av revisionen
 • Utformning av avvikelserapport 
 • Utformning av revisionsrapport 
 • Rapportering och uppföljning

Investering

11 400 kr + moms. Kaffe, lunch och kursdokumentation på engelska ingår.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Internrevision enligt ISO 13485 - för medicintekniska verksamheter, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Intertek Academy
Torshamnsgatan 43
164 40 Kista

Det finns många anledningar att gå en utbildning hos oss, t ex vid produktlansering eller vill du säkerställa att ert ledningssystem levererar önskat värde. Vi ger dig verktygen. Välkommen till Intertek Academy! Intertek Academy ger dig verktygen för att kunna...

Läs mer om Intertek Academy och visa alla utbildningar.

Highlights