Inga recensioner än

Arbetsmiljöledning ISO 45001

Intertek Academy, i Kista
Längd
2 dagar
Pris
13 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
11 maj, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
2 dagar
Pris
13 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
11 maj, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 13 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Få bättre lönsamhet och mer arbetsglädje med en kurs i arbetsmiljöledning

Att aktivt och seriöst arbeta med arbetsmiljö på samma sätt som kvalitet och miljö har många fördelar: trivsel, engagemang, trygghet och arbetsglädje. Saker som i sin tur främjar en högre produktivitet och en bättre ekonomi.

Välkommen till en utbildning som ger dig grunderna i Arbetsmiljöledning. Det finns över 2000 krav i lagstiftningen-här är utbildningen som hjälper dig och din organisation att komma igång med ert arbete. Utbildningen riktar sig även till de som kommit igång och behöver en skjuts i ert fortsatta arbete. Utbildningen ger en god förståelse för vad ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär och hur det framgångsrikt kan integreras i verksamheten och på så sätt skapa högre engagemang och bättre lönsamhet.

Under dagarna tolkar vi kraven i ISO 45001, f.d OSHAS 18001. Det finns inget krav på att din organisation är certifierad. Vi visar praktiska exempel och diskuterar hur ett effektivt arbetsmiljöledningssystem kan byggas. Du får exempel på tillämpning av ISO standarden, relevant lagstiftning, riskbedömningar och hur en tydlig arbetsmiljödelegering kan utformas.  Under utbildningen får du ta del av exempel på tekniska, organisatoriska och administrativa lösningar och exempel på program för beteendebaserad hälsa och säkerhet.

Du har efter utbildningen en god bild av vad som krävs inom arbetsmiljöområdet och vad det innebär att leva upp till lagstiftningens och standardens krav samt hur arbetsmiljö kan integreras med de andra ISO-systemen. Vi går igenom alla arbetsmiljöområden inklusive organisatoriska/sociala, kemiska, biologiska och fysiska som t ex. ergonomi. 

Kursens mål:

 • Ge kunskap, verktyg och metoder att komma igång med och-/eller utveckla ert befintliga  ledningssystem för arbetsmiljö
 • Förklara varför och hur man gör riskbedömningar
 • Ge en beskrivning av hur man integrera arbetsmiljö med miljö- och kvalitetsledningssystem på arbetsplatsen

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

11 maj, 2023

 • Öppen utbildning
 • Kista

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för arbetsmiljön. Du kan till exempel vara: chef, arbetsmiljö/EHS/SHM-chef eller EHS/SHM-koordinator, skyddsombud, representant från Företagshälsovård med arbetsmiljöcertifierade kunder, HR-chef (som samordnar/leder arbetsmiljöarbetet). Kursen lämpar sig även för dig som är är intresserad av att få veta mer om ämnet även om du inte har någon av ovanstående roller.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

 • Riskhantering - metoder för riskbedömning
 • Syfte och mål med arbetsmiljölagstiftningen
 • Vad säger arbetsmiljölagstiftningen om ansvar, tolkning och utvärdering av efterlevnad
 • Vems är ansvaret -  chef, arbetsmiljö/EHS-chef eller EHS-koordinator?
 • Konkreta exempel med verkliga case från olika typer av verksamheter som t ex:
  -    Tillämpning av arbetsmiljölagstiftningen och ISO standarden
  -    Riskbedömningar - och de viktigaste faktorerna att beakta
  -    Hur en tydlig arbetsmiljödelegering kan utformas
  -    Goda tekniska, organisatoriska och administrativa lösningar
 • Diskussioner, grupparbeten och erfarenhetsutbyte under båda dagarna

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Arbetsmiljöledning ISO 45001, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Intertek Academy
Torshamnsgatan 43
164 40 Kista

Det finns många anledningar att gå en utbildning hos oss, t ex vid produktlansering eller vill du säkerställa att ert ledningssystem levererar önskat värde. Vi ger dig verktygen. Välkommen till Intertek Academy! Intertek Academy ger dig verktygen för att kunna...

Läs mer om Intertek Academy och visa alla utbildningar.

Highlights