Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U - Live via webben

Längd
1 dag
Längd
1 dag
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Byggarbetsmiljösamordnaren har ett viktigt ansvar på en byggarbetsplats. Genom att samordna alla olika aktörer, och tygliggöra ansvarsroller skapas en trygg och säker arbetsplats för alla. BAS-P & BAS-U ger en god planering, projektering och utförande. Efter kursen har du kompetens att på ett säkert sätt samordna arbetsmiljön genom hela byggprojektet.

Kursmål

Du får kunskaper och färdigheter för att kunna agera som byggarbetsmiljösamordnare (BAS) för en säker arbetsmiljö. Utbildningen kräver goda förkunskaper i arbetsmiljöregler och ska ses som en funktionsutbildning till uppdraget som byggarbetsmiljösamordnare.

Innehåll

– Byggarbetsmiljösamordnare bakgrund, innebörd och omfattning
– Regelverken AML samt AFS 1999:3 Teori och praktisk hantering
– Byggherres/uppdragstagares ansvar och arbetsuppgifter
– BAS-P projektering, samordning, styrning, AMP, särskilda risker
– BAS-U AMP, kontroller, planering, samordning, möten arbetsberedning, uppföljning, praktisk hantering och tips
– Företagets hantering organisation, hjälpmedel, rutiner

Kursen avslutas med kunskapsprov.

Målgrupp

Denna kurs är till för dig som ska vara BAS P/U i ett ”normalt” projekt och som har praktisk erfarenhet av att arbetsledande ställning inom bygg- och anläggningsarbete.

Förkunskaper

För att gå den här kursen så behöver du kunskaper inom arbetsmiljölagstiftningen motsvarande vår kurs ELBAM bättre arbetsmiljö el eller liknande. Dessutom avgör projektets art vilka övriga kompetenser som krävs. För ett ”normalt” projekt kan kompetenser utöver ELBAM vara elsäkerhet vid arbete (skötsel av elanläggning eller ESA-ISA), arbete med ställning, mobila arbetsplattformar, säkra lyft, heta arbeten, asbest med mera. Dessa kompetenser kan vara inhämtade tidigare, men kan också kompletteras i efterhand. Utöver dessa behöver du även ha erfarenhet från tidigare arbetsmiljöarbete, exempelvis som samordningsansvarig.

Certifikat

BAS U & BAS P

BAS P och BAS U

På varje byggarbetsplats måste byggherren utse byggarbetssamordnare, dels för utförandet av bygget och för projektering. BAS U står för Byggarbetsmiljösamordnare för utförande och BAS P står för Byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering.

Läs mer om BAS P och BAS U

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U - Live via webben, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
INSU- Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter
Teknikgången 6
61138 Nyköping

Vänd dig till oss på INSU när det gäller utbildning och kompetensutveckling

INSU är en heltäckande utbildningspartner med företagskurser inom teknik och ledarskap, yrkeshögskola och fackteoretisk lärlingsutbildning. Vår kompetens omfattar VVS, ventilation, kyla, styr- och reglerteknik, energi och el. Vi har lång erfarenhet av teknisk utbildning och anpassar oss kontinuerligt efter företagens behov...

Läs mer om INSU- Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter och visa alla utbildningar.

Highlights