Visa utbildning.se som: Mobil

Allmän Behörighet Lågspänning - Distans

INSU- Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter
Kort om utbildningen
31 800 SEK exkl. moms
Onlineutbildning
   
Distans

Kursbeskrivning

Allmän Behörighet Lågspänning - Distans - kursmål
Du får teoretiska kunskaper för Allmän Behörighet Lågspänning (ABL)

OBS! För att få teoretiska kunskaper för Allmän Behörighet även gällande högspänning (AB) krävs att du utöver Allmän Behörighet Lågspänning läser tilläggsmodulen Högspänning - Distans.
Information om denna kurs hittar du här; Allmän Behörighet Högspänning (AB)

Innehåll
Utbildningen är indelad i fyra (fem) kunskapsområden:
- (Preparandkurs Matematik, Ellära och Mekanik)
- Elinstallationer i byggnader
- Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar
- Elmaskiner
- Regler och standarder

Så här är utbildningen upplagd
Utbildningen läses på distans och du kan börja studera när du vill. Till din hjälp finns läsanvisningar, förslag på hur du lägger upp utbildningstiden, övningsuppgifter, schemalagda föreläsningar, tentor och laborationsdagar. Om du inte vill följa den ordning som vi har föreslagit kan du själv välja i vilken ordning du vill läsa kursens ämnen.

Inför varje delmoment i utbildningen har du möjlighet att delta på schemalagda föreläsningar i Nyköping, Göteborg eller Malmö. Föreläsningarna är helt frivilliga men kan vara ett bra tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter. Du kan också följa samtliga föreläsningar live via webben eller titta på inspelade föreläsningar när det passar dig.

Tentorna är obligatoriska och möjlighet att tenta finns alltid i samband med föreläsning. Tenta kan även göras när som helst under utbildningen, hos EUU i Nyköping, eller på andra orter där det finns ett lärcentra eller motsvarande.

I kursen ingår också tre obligatoriska schemalagda laborationsdagar.

Tentor och föreläsningar förläggs mestadels till fredagar.

Kursen följer Elsäkerhetsverkets gällande kunskaps- och färdighetskrav för de föreskrifter som trädde i kraft 1 januari 2014.

I dokumentarkivet på hemsidan finns broschyr som beskriver utbildningen steg för steg och schemalagda föreläsningar/tentor/laborationsdagar.

OBS! för att kunna ansöka om allmän behörighet hos Elsäkerhetsverket gäller även att man utöver denna kurs måste ha praktiska erfarenheter.

Uppgifter om exakt vad som gäller för de praktiska erfarenheterna får du hos Elsäkerhetsverket. Läs mer på elsäkerhetsverkets hemsida där du också hittar föreskrifterna som styr detta.

För att kunna ta ansvar för att utföra en elinstallation krävs Allmän Behörighet. Många företag vill att arbetsledare ska ha egen behörighet och det är ju också en förutsättning för att kunna delegera arbetsuppgifter kopplade till ansvaret. Att elbehörighet finns på rätt nivå i företaget är en kvalitetsfråga och därmed också en konkurrensfördel.

Målgrupp

Alla elektriker som vill skaffa sig kompetens för att få Allmän Behörighet Lågspänning (ABL) med möjlighet att komplettera med högspänningsmodulen för att få Allmän Behörighet (AB).

Förkunskaper
Då utbildningen i så stor grad är distansbaserad vill vi veta vilka förkunskaper du har i form av utbildningar och praktik.
Vårt minimikrav är teoretiska förkunskaper motsvarande utbildning för elektriker samt minst två års praktik. Vi rekommenderar också kunskaper motsvarande Matematik - B.

När du anmäler dig till utbildningen ingår som första moment en preparerande kurs i Matematik, Ellära och Mekanik. EUU rekommenderar att du läser denna kurs då dessa kunskaper är nödvändiga för resterande moment i utbildningen.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Allmän Behörighet Lågspänning - Distans, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

INSU- Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter

INSU- Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenterVänd dig till oss på INSU när det gäller utbildning och kompetensutveckling

INSU är en heltäckande utbildningspartner med företagskurser inom teknik och ledarskap, yrkeshögskola och fackteoretisk lärlingsutbildning. Vår kompetens omfattar VVS, ventilation, kyla, styr- och reglerteknik, energi och el. Vi har lång erfarenhet av teknisk utbildning och anpassar oss kontinuerligt efter företagens behov...


Läs mer om INSU- Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

INSU- Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter

Kungsgatan 2 A
641 30 Katrineholm

 Visa telefonnummer