Visa utbildning.se som: Mobil
Kort om utbildningen
1-4 dagar
Nästa tillfälle: 2019-11-18 07:00 - Stockholm
Rikstäckande, Stockholm
Företagsanpassad utbildning
Kommande starter
Stockholm
2019-11-18 07:00  
2019-12-12 07:00  

Kursbeskrivning

Asbest sanering – Allmän Utbildning

Asbest

www . instruktorerna.se/utbildningar-kurser/asbest/

Kursen kan hållas på Svenska, Engelska, Polska,Finska m.m. Kursen ger teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt nödvändiga skyddsåtgärder som ska gälla enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).

Kursinnehåll

 • Kunskap gällande föreskrifter.
 • Kunskap om vad asbest är och var asbest kan finnas.
 • Insikt om hälsorisker med asbest.
 • Kunskap om olika arbetsmetoder.
 • Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning.
 • Kunskap om avfallshantering och kontrollmetoder.
 • Nödfallsåtgärder
 • Medicinska kontroller

Kursintyg och omfattning

Kursen hålls under 1 dag och efter godkänt skriftligt prov erhålls ett intyg samt ett kompetensbevis (plastkort) från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (BCA) som är giltigt i 5 år.

Asbest sanering – Särskild Utbildning, Anpassad Längd

Kursen ger de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som krävs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Kursen innehåller praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar.

Kursinnehåll

 • Kunskap om gällande föreskrifter.
 • Kunskap om vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas.
 • Insikt om hälsorisker med asbest.
 • Skyddsåtgärder
 • Nödfallsåtgärder
 • Kunskap om olika arbetsmetoder.
 • Kontrollåtgärder
 • Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning.
 • Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering.
 • Medicinska kontroller
 • Praktisk tillämpningsövning av asbestrivning/rivningsteknik.

Kursintyg och omfattning

Kursen hålls under 2-4 dagar och efter godkänt i skriftligt prov erhålls ett intyg samt ett kompetensbevis (plastkort) från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (BCA) som är giltigt i 5 år.

Asbest sanering – Kompletterande Utbildning

Kursen är en kunskapsrepetition och aktualisering av kunskapsläget enligt AFS 2006:1, 36§, 2:a stycket.

 •  Utbildningen är en repetition av kunskaper från Särskild utbildning, samt en uppdatering av kunskapsläget.

Kursintyg och omfattning

Efter avslutad kurs som pågår under 1 dag, erhålls kursintyg samt ett kompetensbevis (plastkort) från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (BCA) som är giltigt i 5 år.

Asbest sanering – Särskild Utbildning, Full Kompetens

Kursen ger de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som krävs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Kursen innehåller praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar.

För vem?

Utbildningen är till för dig som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material och måste ha Särskild utbildning enligt AFS 2006:1, 36§.


Kursinnehåll

 • Kunskap om gällande föreskrifter.
 • Kunskap om vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas.
 • Insikt om hälsorisker med asbest.
 • Skyddsåtgärder
 • Nödfallsåtgärder
 • Kunskap om olika arbetsmetoder.
 • Kontrollåtgärder
 • Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning.
 • Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering.
 • Medicinska kontroller
 • Praktisk tillämpningsövning av asbestrivning/rivningsteknik


Kursintyg och omfattning

Kursen hålls under 4 dagar och efter godkänt i skriftligt prov erhålls ett intyg samt ett kompetensbevis (plastkort) från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (BCA) som är giltigt i 5 år.

Målgrupp

Asbest sanering - Allmän utbildning:
Utbildningen är till för dig som ska leda eller utföra arbete med asbest eller asbesthaltigt material (huvudsakligen bearbetning och behandling) och måste ha allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 19 §.

Asbest sanering – Särskild Utbildning, Anpassad Längd:
Utbildningen är till för dig som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material och måste ha Särskild utbildning enligt AFS 2006:1, 36§.

Asbest sanering – Kompletterande Utbildning
Utbildningen är till för dig som leder eller utför arbete med rivning av byggnad, byggnadsdel eller teknisk anordning som innehåller asbest eller asbesthaltigt material. Deltagande förutsätter genomgången godkänd kurs Särskild utbildning. Detta skall kunna styrkas genom handlingar i form av exempelvis intyg eller kompetensbevis.

Asbest sanering – Särskild Utbildning, Full Kompetens
Utbildningen är till för dig som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material och måste ha Särskild utbildning enligt AFS 2006:1, 36§.

Tid & plats

Kursen är två gånger i månaden på Nynäsvägen 299

Men kan även beställas och ordnas hos kund om tillräckligt många deltagare finns

Investering

Asbest, Särskild Utbildning, Full Kompetens   7500kr

Asbest, Särskild Utbildning, Anpassad Längd 4200kr

Asbest, Allmän Utbildning (ej rivning)  3000kr

Asbest, Kompletterande Utbildning  3000kr

Erbjudande

Asbest, Särskild Utbildning, Full Kompetens   7500kr

Asbest, Särskild Utbildning, Anpassad Längd 4200kr

Asbest, Allmän Utbildning (ej rivning)  3000kr

Asbest, Kompletterande Utbildning  3000kr

Examen, diplom m.m.

Efter godkänt skriftligt prov erhålls ett diplom samt ett kompetensbevis (plastkort) från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (BCA) som är giltigt i 5 år.

Certifikat

ID06-ackrediterad

ID06

ID06 är ett ID-kort för byggbranschen som loggas med den enskilde anställdes utbildningshistorik. På detta sätt kan platschefen enkelt få en överblick över vilka behörigheter som de anställda har och vilka arbetsmoment som de har kompetens att utföra. Endast utbildningar från utbildare som är ackrediterade kan loggas på kortet. 

Läs mer om ID06

Instruktörerna i Norden

Instruktörerna i Norden

Instruktörerna i Norden

Hos oss hittar ni utbildningarna och kurserna som uppfyller kraven på säkerhet- och miljömedvetenhet inom bransch- och arbetstagarorganisationerna. Om ni är en större grupp kan ni boka en egen utbildning på ert företag i Mälardalsregionen, eller i våra moderna lokaler...


Läs mer om Instruktörerna i Norden och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Instruktörerna i Norden

Nynäsvägen 299
122 34 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Asbest!

Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 6 recensioner.
Alla recensioner för arrangören