Visa utbildning.se som: Mobil

Praktisk rehabilitering i tio steg

Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
Kort om utbildningen
6 timmar
8 200 - 8 500 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-05-08 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av sjukdom eller olycksfall aktualiseras olika rättsregler som skyddar arbetstagaren att behålla sin anställning. Aktuella regler är utsprida i olika regelverk och tillsammans utgör de ett system för den arbetsinriktade rehabiliteringen. Dessa regler finns framför allt i arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalken samt i lagen om anställningsskydd.

På denna kursdag så går föreläsarna Annika Blekemo och Martha Gurmu, utifrån sin bok “Rehabilitering och arbetsmiljö – en praktisk handbok för arbetsgivare i tio steg”, igenom en modell för att kunna hantera arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet på ett effektivt sätt.

Modellen bygger bl.a. på Arbetsdomstolens praxis som har sammanställts och gjorts överskådlig för att underlätta rehabiliteringsprocessen men även på en pedagogisk genomgång av vad det arbetsrättsliga regelverket får för betydelse. Föreläsarna väver även in det arbetsmiljöansvar som måste beaktas för att kunna fullgöra rehabiliteringen på ett bra sätt och klargör hur arbetsmiljö och rehabilitering hänger ihop. En bra bedriven rehabilitering är bättre för alla parter och bör syfta till att komma framåt i processen.

Det är inte effektivt för en arbetsgivare med en rehabilitering som gått i stå och det kan vara förödande för den enskilda arbetstagaren. Låt oss hjälpa dig att göra rätt!

På kursen behandlas också de nya krav som ställs på arbetsgivaren (from juli 2018) att upprätta en s.k. rehabiliteringsplan för återgång i arbete.

Undervisningen är mycket praktiskt orienterad och syftet är att kursdeltagarna ska ha direkt användning av kursmaterialet i sitt dagliga arbete.

Målgrupp

Chefer, personalansvariga, fackliga företrädare samt övrig HR-personal och jurister som arbetar med dessa frågor.
Grundläggande kunskaper krävs.

Sagt av tidigare kursdeltagare:

"Tydligt innehåll och möjlighet till frågor och kommentarer under undervisningstillfället."
"Motsvarade mina förväntningar väl."
"Alltid kul att lyssna till kunniga och inspirerande föreläsare!"
"Bra med både domar och stegen på rehabilitering. Det var roligt att djupdyka i rättsfall."

Kursinnehåll

Del I, förmiddag: Annika Blekemo

Utifrån en sammanställning av all relevant praxis om rehabilitering utreds följande frågor:

- Vilket rehabiliteringsarbete krävs beträffande arbetsanpassning och omfördelning av arbetsuppgifterna?
- Hur ska arbetsgivaren fullgöra sin omplaceringsskyldighet?
- Behöver arbetsgivaren gå utöver den egna organisationen?
- Vad händer när parter har olika åsikter?
- Vad innebär det att ha ”en stadigvarande nedsättning” och ”att inte utföra arbete av någon betydelse”? 
- Vilka skillnader föreligger mellan små och stora verksamheter beträffande rehabilitering?
- När föreligger det saklig grund för uppsägning vid arbetstagares sjukdom?

Del II, eftermiddag: Martha Gurmu

- Hur kan en rehabiliteringsprocess gå till (steg-för-steg modell) ?
- Vem gör vad?
- Vilka tidsintervaller gäller? 
- Vilka kvalitativa krav kan ställas på en rehabilitering? 
- Vad är konsekvensen om rehabiliteringsförfarandet inte sker korrekt?
- När kan en rehabiliteringsprocess ses som avslutad?

Tid & plats

Tid:
Kl 09.30 - 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00 

Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats: Central Hotel & Konferens, Vasagatan 38, Stockholm

Investering

Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe,kursintyg samt boken “Rehabilitering och arbetsmiljö  – praktisk handbok för arbetsgivare i tio steg”.

Kursledare

Martha Gurmu
Jur.kand. Chefsförhandlare vid Sveriges Läkarförbund
Martha har under en längre period arbetat inom diverse SACO förbund med ansvar inom den privata sektorn. För närvarande ansvarar hon för bolagets angelägenheter samt handlägger arbetsrättsliga ärenden och förhandlar avtal med Sveriges Kommuner och Landsting. Hon har omfattande erfarenhet i frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist, ofrivillig misskötsel samt personliga skäl, avskedanden och lojalitetsfrågor m.m. Vidare hjälper hon regelbundet med att ta fram anställningsavtal för verkställande direktörer och andra anställda. Undervisar regelbundet inom Arbetsmiljö och Hälso- och sjukvård.

Annika Blekemo
Jur.kand. Doktorand och huvudlärare i arbetsrätt vid juridiska institutionen, Stockholms universitet

Annika Blekemo har arbetat vid Stockholms universitet sedan 1993 med forskning och undervisning i arbetsrätt. Hon ägnar även sin tid åt att föreläsa och hålla workshops i arbetsrättsliga ämnen på företag, kommuner och andra universitet och högskolor, både beträffande övergång av verksamhet samt individuell och kollektiv arbetsrätt, diskriminering samt förhandlingsteknik.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Praktisk rehabilitering i tio steg, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,7

Baseras på 56 recensioner.

Kursdeltagare
(5)
Väldigt bra med bokens rättsfallsreferat! Innehållet är bra och relevant.
Lisa Wastelius
(5)
Annika är ju en skicklig jurist och tänkare. Väldigt bra på att lyfta reflektioner, stora som små, och göra juridik av dem och belysa från olika synvinklar för att få deltagarna att tänka till. Hon kan fånga upp deltagarnas frågor i nuet utan att för den sakens skull "sabba" resten av kursen. Men ämnet är i och för sig sådant att det går att hop...
Visa mer
Kursdeltagare
(5)
Bra och engagerad föreläsare. Eftermiddagens bilder hade kunnat få ta mer tid. Fikat hade kunnat vara 10 min istället för 15-20. Det känndes lite rushat efter fikat och det var kanske de bilderna som varit mest intressanta att ha fördjupad diskussion kring. Men tror att samtliga deltagare denna gång hade en rätt hög grundnivå, så vi kunde ta det.

Institutet för juridisk utbildning IFJU AB

Institutet för juridisk utbildning IFJU AB

Institutet för juridisk utbildning erbjuder juridiska kurser för dig inom privat och offentlig sektor. Vi erbjuder aktuella kurser i nära samarbete med framstående forskare och praktiker, med fokus på den senaste utvecklingen och forskningen inom juridiken. Vi har bland annat...


Läs mer om Institutet för juridisk utbildning IFJU AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Institutet för juridisk utbildning IFJU AB

Sankt Eriksgatan 117
113 43 STOCKHOLM

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,6)
Baseras på 56 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 641 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar