Visa utbildning.se som: Mobil

Patientdatalagen och IT-säkerhet

Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
Kort om utbildningen
6 timmar
7 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-04-15 09:30 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

En juridisk genomgång av PDL inklusive Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården samt Socialstyrelsens handbok till dessa föreskrifter, allt med fokus på IT-säkerhet och integritetsfrågor inom vården.

- Vilka regler finns det för behandling av personuppgifter, patientuppgifter, inom vården, med fokus på IT-säkerhet?
- Vilket är tillämpningsområdet för patientdatalagen såvitt avser behandling av patientuppgifter i vården?
- Kan man använda molntjänster vid behandling av patientuppgifter i vården?
- Förändringar på detta område i och med GDPR?

Större delen av den personuppgiftsbehandling som äger rum inom hälso- och sjukvården avser personuppgifter som primärt samlas in för att dokumenteras i en patientjournal. Hur patientjournalföringen regleras är därför av avgörande betydelse för utformningen av lagstiftningen om personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvården i stort. Idag ställs det stora krav på att vården får korrekt information om patienterna som också snabbt kan tillgängliggöras för vårdpersonalen. Detta är en mycket viktig patientsäkerhetsfråga. De tekniska möjligheterna att snabbt få tillgång till information är numera mycket stora, på gränsen till oändligt stora. Lättare tillgänglig patientinformation, och ett smidigare utbyte av patientuppgifter, ställer samtidigt ökade krav på hur informationen hanteras så att patientens integritet inte hotas. Att skydda patientens integritet är i sig viktigt men också avgörande för om patienterna ska ha förtroende för vården.

Utan patienternas förtroende för säkerheten i den elektroniska informationshanteringen kommer ett sådant system inte att fungera i praktiken. Det är därför mycket viktigt att ställa synnerligen höga krav på IT-säkerheten vid vårdgivares behandling av patientinformation.

På denna kursdag kommer kursledaren att detaljerat gå igenom gällande juridiska regelverk såvitt avser IT-säkerheten vid elektronisk behandling av patientuppgifter. Detta regelverk innefattar patientdatalagen, Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården samt Socialstyrelsens handbok till dessa föreskrifter. Därutöver sker en generell genomgång av personuppgiftslagens regler om IT-säkerhet med fokus på behandling av patientuppgifter inom vården. Slutligen kommer även en kort presentation av de nya reglerna rörande detta ämne i GDPR. Hur står sig dessa regler mot de regler som i dag finns i patientdatalagen?

Målgrupp

Affärsjurister, advokater, bolagsjurister och myndighetsjurister samt IT-folk och IT-säkerhetsfolk, verksamma inom såväl den privata som den offentliga vården. Kursen vänder sig även till personer som verkar hos systemleverantörer till vården, som kommer i kontakt med dessa frågor. Kursen är sålunda även lämplig för icke jurister.

Kursinnehåll

 • Patientdatalagens tillämpningsområde
 • Definitioner i patientdatalagen
 • Grundläggande bestämmelser om personuppgiftsbehandling i patientdatalagen 
 • Skyldigheten enligt patientdatalagen att föra journal
 • Grundläggande bestämmelser i patientdatalagen om inre sekretess och elektronisk åtkomst inom en vårdgivares verksamhet
 • Grundläggande bestämmelser i patientdatalagen om utlämnande av uppgifter och handlingar samt viss uppgiftsskyldighet
 • Regelverket i patientdatalagen om sammanhållen journalföring
 • Särskilda rättigheter för patienten enligt patientdatalagen
 • Reglerna om omhändertagande och återlämnande av patientjournal enligt patientdatalagen
 • Regler om skadestånd och andra sanktioner enligt patientdatalagen och GDPR
 • Vem har ansvaret för informationssäkerheten enligt gällande regelverk
 • Kravet på att ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet finns i en dokumenterad informationssäkerhetspolicy
 • Olika standarder såvitt avser informationshanteringen inom vården
 • Kraven vid hantering av patientuppgifter via så kallade öppna nät, t.ex. Internet, behörighetsstyrning och kryptering
 • Regelverket rörande patienters direktåtkomst till sina patientuppgifter
 • Regelverket för risk- och sårbarhetsanalys
 • Regelverket för rutiner vid säkerhetskopiering av patientuppgifter
 • Verksamhetschefens och annan vårdpersonals ansvar för IT-säkerheten vid behandling av patientuppgifter
 • Regelverket vid nyttjande av externa underleverantörer vid behandlingen av patientuppgifter i vården
 • Regelverket rörande IT-säkerhet i GDPR
 • Något om de särskilda problemen med informationshanteringen inom vården vid nyttjande av molntjänster

Tid & plats

Tid:
Kl 09.30 - 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats: Central Hotel & Konferens, Vasagatan 38, Stockholm

Investering

Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.

Kursledare

Karl-Fredrik Björklund

Advokat och delägare, Wikström & Partners

Karl-Fredrik Björklund, advokat och delägare vid Wikström & Partners Advokatbyrå AB, arbetar frekvent med olika former av IT-rättsliga spörsmål samt inte minst med integritetsfrågor, t.ex. frågor kring personuppgiftslagens tillämpning och har stor erfarenhet av att hålla kurser i detta ämne för myndigheter och kommuner.

Karl-Fredrik har från sin tid som bolagsjurist på Apoteket AB stor erfarenhet av frågor om behandling av personuppgifter inom vårdsektorn och inte minst IT-säkerhetsfrågor från juridiskt perspektiv. Karl-Fredrik har också hållit ett flertal kurser om patientdatalagen samt även om juridiska aspekter av molntjänster.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Patientdatalagen och IT-säkerhet, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,7

Baseras på 35 recensioner.

Emeli Sjöholm, Region Sörmland
(5)
Mycket bra utbildning. Lagom nivå även för någon som inte är jätteinsatt i juridik- och säkerhetsfrågor. Väldigt aktuellt ämne som alltid är bra att ha koll på.
Magdalena Nordin
(5)
Jag är väldigt nöjd, precis vad jag behövde och med koppling till GDPR!
Kursdeltagare
(5)
Han är duktig och kan hela tiden dra paralleller till olika lagar och beslut i instanser som är relevanta för det som man pratar om eller diskuterar

Institutet för juridisk utbildning IFJU AB

Institutet för juridisk utbildning IFJU AB

Institutet för juridisk utbildning erbjuder juridiska kurser för dig inom privat och offentlig sektor. Vi erbjuder aktuella kurser i nära samarbete med framstående forskare och praktiker, med fokus på den senaste utvecklingen och forskningen inom juridiken. Vi har bland annat...


Läs mer om Institutet för juridisk utbildning IFJU AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Institutet för juridisk utbildning IFJU AB

Grev Turegatan 27, 5 tr
11438 STOCKHOLM

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,7)
Baseras på 35 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 641 recensioner.
Alla recensioner för arrangören