Visa utbildning.se som: Mobil

Juridisk översiktskurs – Distansutbildning

Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
Kort om utbildningen
6 månader
13 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Vår 2020 - Distans
Öppen utbildning
   
Distans

Kursbeskrivning

Kursen ger en allmänbildning om vår rättsordning. Vilka regler gäller och hur kan man få rätt om man hamnar i tvist med någon? Detta är frågor som ofta uppkommer i vardagen och i arbetet. Kursen riktar sig särskilt till personer i chefsposition eller i ledande ställning. Efter kursen kommer deltagarna att ha kunskap om lösningar på grundläggande juridiska problem som de eller deras medarbetare ställs inför. Kursens syfte är också att uppnå en ökad medvetenhet om och förmåga att identifiera juridiska begränsningar och konsekvenser av fattade beslut, även om man inte har den juridiska detaljkunskapen. När är det nödvändigt att anlita en expert, dvs. företagets/myndighetens jurist eller en advokat?

Pedagogik och undervisning
Undervisningen är problembaserad. Ett centralt moment på kursen är att deltagarna ska lösa problem, vilket i sin tur innebär att de som går kursen måste vara aktiva. Detta är bra för inlärningen och gör deltagaren rustad att tackla praktiska problem långt efter det att kursen är avslutad.

Kursen ges på distans och består av fjorton seminarietillfällen. Inför varje tillfälle finns läsanvisningar till kurslitteraturen och ett antal uppgifter som skall lösas och redovisas skriftligt, individuellt eller gruppvis. Som ett stöd för förståelsen vid inläsningen och vid lösningen av uppgifterna finns även ett bildspel för respektive tillfälle. De redovisade svaren kommer att rättas och kommenteras individuellt. Dessutom kommer ett allmänt svarsförslag att finnas tillgängligt för varje uppgift.

Undervisningen bedrivs i huvudsak med IT-stöd.För de som har möjlighet så anordnas under kursen två frivilliga fysiska träffar, där lärare och kursdeltagare träffas för en muntlig genomgång av uppgifterna. Har man inte möjlighet att delta så kan redovisningen av uppgifterna istället ske skriftligt.
Kursen avslutas med en hemtentamen.

Preliminärt schema för vårterminen 2020 finns på hemsidan ifju.se

Rekommenderad kurslitteratur (ingår ej i kursavgiften): 
(Preliminär, uppdateras inom kort)

Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt,
4:e upplagan av Konrad Lundberg , Johan Schüldt , Theddo Rother-Schirren , Anders Lagerstedt , Catharina Calleman. ISBN 9789152346235
En introduktion till förvaltningsrätten,
12:e upplagan av Wiweka Warnling Conradson. ISBN 978913920847

Lagtext
Vid inläsningen av kurslitteraturen skall du ha tillgång till den lagtext som det hänvisas till. Lagtexten hittar du på riksdagens hemsida eller i utgivna lagtextsamlingar, t.ex. den blå lagboken från Norstedts Juridik, den gröna från Iustus förlag, den svarta från Studentlitteraturellerden röda från Thomson Fakta.

Om du vill ha extra övningsuppgifter med svar under kursen rekommenderas följande bok:
Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt Övningsbok
av Konrad Lundberg , Johan Schüldt , Theddo Rother-Schirren , Anders Lagerstedt , Catharina Calleman ISBN 978915234642

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som behöver en juridisk introduktion och arbetar i ledande befattning.
Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

Kursinnehåll:

- Vår rättsordning
- Personrätt
- Avtalsrätt
- Köprätt
- Sakrätt – konkurs, utmätning
- Fordran och skuld
- Fastighetsrätt och hyresrätt
- Skadeståndsrätt
- Associationsrätt
- Straffrätt
- Processrätt
- Arbetsrätt
- Ekonomisk familjerätt
- Arvsrätt

Tid & plats

Kursstart:
VT 2020: Preliminär kursstart 21 februari
Kursslut: Hemtentamen 5 juni
Kursen motsvarar 15 hp i omfattning och tidsåtgång

Plats:
Webbforum

Plats för fysiska träffar:
Centralt i Stockholm, plats meddelas senare
*Observera att de två frivilliga träffarna ställs in om det inte är minst tre deltagare som anmäler att de avser att deltaga.

Kursledare

Charlotte Björklund

Jurist, hovrättsassessor och utbildningskonsult

Charlotte Björklund, jurist, hovrättsassessor och utbildningskonsult, underkonsult till advokatfirman Carler, arbetar frekvent med olika utbildningar inom juridiken vid olika högskolor och för privata utbildningsföretag. Charlotte har stor erfarenhet av att leda distansutbildningar i juridik.

Charlotte har genom sin domarutbildning och som utbildningskonsult erhållit stor praktisk erfarenhet av att på ett pedagogiskt sätt förklara juridiska problem. Charlotte får alltid mycket positiv återkoppling från deltagare som har deltagit vid de utbildningar hon har lett.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Juridisk översiktskurs – Distansutbildning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 2 recensioner.

Kursdeltagare
(5)
Mycket bra innehåll i kursen. Lade ca 4-8 timmar per vecka på studier under perioden.
Kursdeltagare
(5)
Mycket bra lärare

Institutet för juridisk utbildning IFJU AB

Institutet för juridisk utbildning IFJU AB

Institutet för juridisk utbildning erbjuder juridiska kurser för dig inom privat och offentlig sektor. Vi erbjuder aktuella kurser i nära samarbete med framstående forskare och praktiker, med fokus på den senaste utvecklingen och forskningen inom juridiken. Vi har bland annat...


Läs mer om Institutet för juridisk utbildning IFJU AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Institutet för juridisk utbildning IFJU AB

Grev Turegatan 27, 5 tr
11438 STOCKHOLM

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 2 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 641 recensioner.
Alla recensioner för arrangören