Visa utbildning.se som: Mobil

Juridisk översiktskurs – Distansutbildning

Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
Kort om utbildningen
Egen takt
13 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-03-15 - Stockholm
Öppen utbildning
Snittbetyg: 5 (27 Recensioner)
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Juridisk översiktskurs distans VÅR

– Vår rättsordning
– Personrätt
– Avtalsrätt
– Köprätt
– Sakrätt – konkurs, utmätning
– Fordran och skuld
– Fastighetsrätt och hyresrätt
– Skadeståndsrätt
– Associationsrätt
– Straffrätt
– Processrätt
– Arbetsrätt
– Ekonomisk familjerätt
– Arvsrätt

Kursen ger en allmänbildning om vår rättsordning. Vilka regler gäller och hur kan man få rätt om man hamnar i tvist med någon? Detta är frågor som ofta uppkommer i vardagen och i arbetet. Efter kursen kommer deltagarna att ha kunskap om lösningar på grundläggande juridiska problem som de ställs inför. Kursens syfte är också att uppnå en ökad medvetenhet om och förmåga att identifiera juridiska begränsningar och konsekvenser av fattade beslut, även om man inte har den juridiska detaljkunskapen. När är det nödvändigt att anlita en expert, dvs. företagets/myndighetens jurist eller en advokat?

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som behöver en juridisk introduktion.
Inga förkunskaper krävs.

Sagt av tidigare deltagare:

”Lotta var en oerhört bra lärare, gjorde juridiken lättförståelig och rolig. Väldigt engagerad.”
”Otroligt intressant och rolig kurs, både föreläsningar, seminarier och uppgifter.”
“Fantastiskt duktig på att lära ut.”
”Kursen som helhet har varit lärorik.”
”Ger alltid relevanta och bra exempel som gör det lätt att förstå.”
”Jag är otroligt nöjd med kursen, och vill främst av allt tacka Lotta för att hon varit en sån otroligt bra lärare! Jag har lärt mig jättemycket på grund av henne vilket jag är tacksam för.”
”Väldigt bra med tydliga exempel som gör det lätt att hänga med!”
”Varit väldigt nöjd med kursen och är väldigt imponerad över Lottas kunskap.”
”Det varit en enormt givande kurs, den har varit oerhört givande, intressant men framförallt lärorik och Lotta har varit en extremt duktig föreläsare som fångat mitt intresse för juridik.”

Kursinnehåll

Pedagogik och undervisning
Undervisningen är problembaserad. Ett centralt moment på kursen är att deltagarna ska lösa problem, vilket i sin tur innebär att de som går kursen måste vara aktiva. Detta är bra för inlärningen och gör deltagaren rustad att tackla praktiska problem långt efter det att kursen är avslutad.

Kursen ges på distans och består av tretton seminarietillfällen. Inför varje tillfälle finns läsanvisningar till kurslitteraturen och ett antal uppgifter som skall lösas och redovisas skriftligt, individuellt eller gruppvis. Som ett stöd för förståelsen vid inläsningen och vid lösningen av uppgifterna finns även ett bildspel för respektive tillfälle. De redovisade svaren kommer att rättas och kommenteras individuellt. Dessutom kommer ett allmänt svarsförslag att finnas tillgängligt för varje uppgift.

Undervisningen bedrivs i huvudsak med IT-stöd. För de som har möjlighet så anordnas under kursen två frivilliga fysiska träffar, där lärare och kursdeltagare träffas för en muntlig genomgång av uppgifterna. Har man inte möjlighet att delta så kan redovisningen av uppgifterna istället ske skriftligt.
Kursen avslutas med en hemtentamen.

Tid & plats

Tid:
Kursstart: 15 mars 2019
Kursslut: Tentamen 14 september 2019
Kursen motsvarar 15 hp i omfattning och tidsåtgång

Schema och läsanvisningar finns tillgängligt på IFJU:s hemsida under "Distansutbildning"

Plats:
Webbforum

Fysiska träffar (ej obligatoriska):
Centralt i Stockholm
Plats meddelas senare

Investering

Kursavgiften inkluderar:
Tillgång till webbforum
Vid fysiska träffar: Frukost och förmiddagskaffe
Kursintyg efter godkänd tentamen

Kursledare

Charlotte Björklund
jurist, hovrättsassessor och utbildningskonsult, underkonsult till

advokatfirman Carler, arbetar frekvent med olika utbildningar inom juridiken vid olika högskolor och för privata utbildningsföretag. Charlotte har stor erfarenhet av att leda distansutbildningar i juridik.

Charlotte har genom sin domarutbildning och som utbildningskonsult erhållit stor praktisk erfarenhet av att på ett pedagogiskt sätt förklara juridiska problem. Charlotte får alltid mycket positiv återkoppling från deltagare som har deltagit vid de utbildningar hon har lett.

Examen, diplom m.m.

Den huvudsakliga målsättningen med kursen är att deltagaren ska få en allmän inblick i hur de juridiska reglerna är uppbyggda, hur de samspelar och hur de i praktiken fungerar som styrmoment eller som sanktioner. Tyngdpunkten kommer att ligga på den juridiska metoden, dels med sikte på ett juridiskt arbetssätt, dels med sikte på användningen av olika verktyg (tolkningsmodeller) i arbetet med juridiskt material. Den kan sägas utgöra grundstenen till kommande påbyggnader.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Juridisk översiktskurs – Distansutbildning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Kursdeltagare
(5)
Kursen var bred, vilket mycket väl motsvarade mina förväntningar.
Kursdeltagare
(5)
Upplägget är det enda som går att kombinera med en mycket tidskrävande arbetsvardag. Blev förvånad över hur svårt det var att klämma in pluggandet i min verklighet - var därför tacksam för att Stefan var generös med inlämningarna. Det gick helt enkelt inte att få in dem i tid vissa veckor...
Kursdeltagare
(5)
Stefan har skapat en mycket trevlig stämning både i mail och vid de allt för få möten vi hade. Om jag fick utveckla något så skulle jag gärna se fler seminarier, det är något extra att kunna få Stefans visdomar live. Jag är glad att jag lärt känna honom.

Institutet för juridisk utbildning IFJU AB

Institutet för juridisk utbildning IFJU AB

Institutet för juridisk utbildning erbjuder juridiska kurser för dig inom privat och offentlig sektor. Vi erbjuder aktuella kurser i nära samarbete med framstående forskare och praktiker, med fokus på den senaste utvecklingen och forskningen inom juridiken. Vi har bland annat...


Läs mer om Institutet för juridisk utbildning IFJU AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Institutet för juridisk utbildning IFJU AB

Grev Turegatan 27, 5 tr
11438 STOCKHOLM

 Visa telefonnummer

Recensioner
Juridisk översiktskurs – Distansutbildning
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 27 recensioner
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 571 recensioner
Alla recensioner för arrangören