Visa utbildning.se som: Mobil

Juridisk översiktskurs – Distansutbildning

Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
Kort om utbildningen
Egen takt
14 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-09-24 - Distans
Onlineutbildning
   
Distans

Kursbeskrivning

JÖK HT21

– Avtalsrätt
– Köp- och konsumenträtt
– Lös egendom med sakrättsliga inslag
– Fordringsrätt
– Fast egendom och Hyresrätt
– Skadeståndsrätt
– Associationsrätt
– Processrätt och Straffrätt
– Arbetsrätt
– Förvaltningsrätt
– Familjerätt
– EU-rätt

Kursen vänder sig till alla med ett behov av att förstå och kunna arbeta med lagregler och andra föreskrifter och syftar till att ge en översikt över juridiken i samhället. Du får en överblick över svensk rättsordning. Kursen är bred och du möter vardagsjuridiska problem inom civilrätten (bland annat köprätt, fastighetsrätt, skadeståndsrätt och arbetsrätt) och frågor som rör straffrätt, förvaltningsrätt och EU-rätt.

Den huvudsakliga målsättningen med kursen är att deltagaren ska få en allmän inblick i hur de juridiska reglerna är uppbyggda, hur de samspelar och hur de i praktiken fungerar som styrmoment eller som sanktioner. Tyngdpunkten kommer att ligga på den juridiska metoden, dels med sikte på ett juridiskt arbetssätt, dels med sikte på användningen av olika verktyg (tolkningsmodeller) i arbetet med juridiskt material. Den kan sägas utgöra grundstenen till kommande påbyggnader.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som behöver en juridisk introduktion.
Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

Om pedagogiken

Kursen kommer att bedrivas efter en problembaserad modell, med innebörden att teoretiska kunskaper inhämtas via lösandet av vissa problem som erhålls i förväg och som redovisas skriftligt, individuellt eller gruppvis. Problemen beskrivs ofta i form av praktiska situationer där avgörandet av de rättsliga frågorna ställs på sin spets. På så sätt tränas analys av olika skeenden (att plocka ut det rättsligt relevanta ur ett visst skeende), rättslig bedömning (den rättsliga analysen av det inträffade), redovisningsförmåga (redogörelsen inför de andra) eller i skrift och argumentationsförmåga (den efterföljande diskussionen om lösningens korrekthet). Modellen stimulerar till aktivitet och engagemang hos deltagarna, vilket ger en bättre inlärningseffekt än mer passiva former av undervisning.

Hur undervisningen kommer att bedrivas

Undervisningen kommer att bedrivas delvis på traditionellt sätt med möjlighet till tre tillfällen där lärare och kursdeltagare träffas i seminarieform. I huvudsak kommer emellertid undervisningen att bedrivas med IT-stöd. Plattformen är helt webbaserad och kräver därmed inte att deltagaren laddar ned någon programvara för tillgänglighet.

Kursen avslutas med antingen en skriftlig tentamen eller hemskrivning.

Tid & plats

Tid:
Kursstart:
24 september 2021
Kursslut:
Hemtentamen 28 januari 2022
Kursen motsvarar 15 hp i omfattning och tidsåtgång. Det är möjligt att själv be om tillgodoräknande av utbildningen vid antagning till högskola.

Schema och läsanvisningar finns tillgängligt på IFJU:s hemsida under "Distansutbildning"

Plats:
Webbforum

Fysiska träffar (ej obligatoriska):
Centralt i Stockholm
Plats meddelas senare

Investering

Kursavgiften inkluderar:
Tillgång till webbforum
Vid fysiska träffar: Kaffe med tilltugg
Kursintyg på deltagande i kursen och efter godkänd tentamen inkluderas att kursen är examinerad.

Rekommenderad kurslitteratur (ingår ej i kursavgiften), senaste upplagan av varje bok rekommenderas:

  1. Civilrätt. A. Agell, Å. Malmström, C. Ramberg och T. Sigeman, 26:e upplagan 2020, ISBN 9789147138227
    2. Juridiken och dess arbetssätt, S. Zetterström, 3:e upplagan 2017, ISBN: 9789177370178
    3. Offentlig rätt, Stefan Zetterström & Lind, ISBN 9789147128006 (Ny upplaga av Offentlig rätt kommer till hösten 2021, upplaga 4)
    4. Övningsbok Civilrätt, Stefan Zetterström, 7:e upplagan, 2020, ISBN9789147138296 (Uppdaterad upplaga kommer 2021)

Kursledare

Stefan Zetterström

Universitetsadjunkt i civilrätt, Uppsala universitet

Stefan Zetterström

Stefan är universitetsadjunkt i civilrätt vid Uppsala universitet. Han har för närvarande författat fler än tiotalet läroböcker i juridik. Stefan har under ca 20 år haft ett stort antal utbildningar för företag, myndigheter och organisationer. Stefan har dessutom erfarenhet från såväl arbete på advokatbyrå som i domstol.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Juridisk översiktskurs – Distansutbildning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 27 recensioner.

Kursdeltagare
Kursen var bred, vilket mycket väl motsvarade mina förväntningar.
Kursdeltagare
Upplägget är det enda som går att kombinera med en mycket tidskrävande arbetsvardag. Blev förvånad över hur svårt det var att klämma in pluggandet i min verklighet - var därför tacksam för att Stefan var generös med inlämningarna. Det gick helt enkelt inte att få in dem i tid vissa veckor...
Kursdeltagare
Stefan har skapat en mycket trevlig stämning både i mail och vid de allt för få möten vi hade. Om jag fick utveckla något så skulle jag gärna se fler seminarier, det är något extra att kunna få Stefans visdomar live. Jag är glad att jag lärt känna honom.

Institutet för juridisk utbildning IFJU AB

Institutet för juridisk utbildning erbjuder juridiska kurser för dig inom privat och offentlig sektor. Vi erbjuder aktuella kurser i nära samarbete med framstående forskare och praktiker, med fokus på den senaste utvecklingen och forskningen inom juridiken. Vi har bland annat...


Läs mer om Institutet för juridisk utbildning IFJU AB och visa alla utbildningar.
Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 27 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 641 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Juridisk översiktskurs – Distansutbildning från Institutet för juridisk utbildning IFJU AB, fyll i dina uppgifter: