Visa utbildning.se som: Mobil

Facklig grundkurs för ombudsmän och förtroendevalda

Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
Kort om utbildningen
2 dagar
11 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-03-29 - Distans
Onlineutbildning
   
Distans
Facklig grundkurs för ombudsmän och förtroendevalda

Kursbeskrivning

Individuell och kollektiv arbetsrätt för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer

En kurs för dig som vill utöka din arbetsrättsliga kunskap för att kunna vara ännu säkrare i din roll som ombudsman eller förtroendevald. Detta oavsett sektor och om du har jobbat länge eller är helt ny i ditt uppdrag.

Kursen är helt inriktad på frågeställningar relevanta för ombudsmän och förtroendevalda som företräder medlemmar och ger rådgivning. Målet är att genom praktiska exempel, diskussioner, övningar och sammanställningar av gällande rätt tydliggöra möjliga angreppssätt (genom bland annat breakout rooms i Zoom). Den allt viktigare diskrimineringsrätten kommer att gås igenom utifrån samma praktiska vinkel som övriga ämnen för att kunskaperna skall vara direkt tillämpbara i vardagen.

Kursen hålls under två dagar och behandlar under den första dagen den Individuella arbetsrätten och under den andra dagen behandlas den Kollektiva arbetsrätten. Om du endast önskar deltaga under en av dagarna går även detta bra då dagarna är fristående från varandra.

Dag 1: Individuell arbetsrätt
Under denna dag behandlas rättsförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren
• Arbetstagarbegreppet – vad skiljer mot uppdragstagare?
• Att ingå anställning
• Anställningsform
• Arbetsgivarens informationsskyldighet
• Arbetsgivarens arbetsledningsrätt – vad innebär den egentligen?
• Arbetstagarens skyldigheter och rättigheter i anställningen
• Omplacering och omreglering – vad skiljer?
• Arbetsbrist, turordning, omplaceringsskyldighet och företrädesrätt till återanställning – vad gäller egentligen enligt ny praxis?
• Uppsägning av personliga skäl och avsked – det praktiska förfarandet

Dag 2: Kollektiv arbetsrätt
Den kollektiva arbetsrätten upplevs ofta som komplicerad, men som de flesta som arbetar med frågorna vet – den som behärskar den kollektiva arbetsrätten behärskar det mesta
• Föreningsrätt, vart går gränsen mellan den negativa och den positiva föreningsrätten?
• Information enligt 19 § MBL – vad omfattas?
• Allmän förhandling – förhandlingens möjligheter och gränser, utformning av förhandlingsframställan etc.
• Samverkansförhandling – en alldeles egen form av förhandling med andra möjligheter
• Protokoll – vilka rättigheter och skyldigheter föreligger?
• Kollektivavtals ingående och rättsverkan
• Samverkansavtal – vad kan regleras och hur?
• Tolkningsföreträde – gränser och praktiska möjligheter
• Stridsåtgärder – vart står vi idag, i Lavals efterdyningar?
• Diskrimineringsrätt 

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Ombudsmän och förtroendevalda verksamma på arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Tid & plats

Tid:
29-30 mars 2021

Dag 1: kl 09.30 – 16.30
Dag 2: kl 09.00 – 16.00
Registrering från kl. 09.00 dag 1 
Kursen motsvarar 12 undervisningstimmar

Plats:
Digitalt i Zoom

Investering

Kursavgiften inkluderar:
Digital kursdokumentation samt kursintyg efter avslutad kurs.

Kursledare

Jur.kand. Doktorand och huvudlärare i arbetsrätt vid juridiska institutionen, Stockholms universitet

Annika Blekemo har arbetat vid Stockholms universitet sedan 1993 med forskning och undervisning i arbetsrätt. Hon ägnar även sin tid åt att föreläsa och hålla workshops i arbetsrättsliga ämnen på företag, kommuner och andra universitet och högskolor, både beträffande övergång av verksamhet samt individuell och kollektiv arbetsrätt, diskriminering samt förhandlingsteknik.

Annika arbetar också som konsult åt olika företag och organisationer med arbetsrättslig rådgivning. Hon medverkar löpande i olika arbetsrättsliga tidskrifter, främst den arbetsrättsliga nättidningen JP-infonet, där hon har skrivit ett 70-tal artiklar.

Hon undervisar utifrån ett praktiskt perspektiv och välkomnar alltid kursdeltagarnas erfarenheter som en grund att arbeta vidare utifrån och hon tror på att undervisning måste vara rolig och intresseväckande för att alla skall vilja deltaga i diskussionen.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Facklig grundkurs för ombudsmän och förtroendevalda, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Institutet för juridisk utbildning IFJU AB

Institutet för juridisk utbildning erbjuder juridiska kurser för dig inom privat och offentlig sektor. Vi erbjuder aktuella kurser i nära samarbete med framstående forskare och praktiker, med fokus på den senaste utvecklingen och forskningen inom juridiken. Vi har bland annat...


Läs mer om Institutet för juridisk utbildning IFJU AB och visa alla utbildningar.
Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Facklig grundkurs för ombudsmän och förtroendevalda!

Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 641 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Facklig grundkurs för ombudsmän och förtroendevalda från Institutet för juridisk utbildning IFJU AB, fyll i dina uppgifter:

Liknande utbildningar