Visa utbildning.se som: Mobil
Kort om utbildningen
6 timmar
7 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-04-20 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

– en fördjupningskurs i mervärdesskatt för praktiker

Syftet med kursen är att ge deltagarna en övning i att upprätta en checklista för att föregripa eller åtgärda problem som kan föreligga beträffande mervärdesskatt (moms) i ett avtal mellan två parter – normalt en säljare och en köpare. Kursen riktar sig främst till praktiskt verksamma jurister och andra som upprättar eller granskar civilrättsliga avtal och därvid vill få med exempel på problem som kan förekomma beträffande moms.

Ur kursen:

  • Ska moms påföras på den omsättning som föreligger enligt avtalet mellan parterna? Det är den centrala frågan och kursen ska ge en övning i att finna saker i avtalet som kan leda till problem med momsen.
  • Genom att kunna ta tag i momsproblemen redan på avtalsstadiet lämnas inte klienten att förlita sig på att revisorn i samband med ordinarie årlig revision upptäcker att sådana problem kan uppkomma med avtalet. Dessutom är som bekant små företag inte revisionspliktiga, och många av dem saknar en revisor som fångar upp problemen.
  • Det är inte fråga om att undersöka gällande rätt om mervärdesskatt för den eller de punkter i ett aktuellt avtal som kan medföra bedömningsproblem. I stället handlar kursen om att gå igenom ett antal typiska situationer som kan medföra problem. Någon schablonlösning är knappast möjlig, utan genomgång sker av ett antal sådana situationer och kursdeltagaren får en övning i att leta efter situationer i avtalet där typiskt sett momsen kan vara svår att bedöma. Genomgången blir en övning i att upprätta en checklista som sedan praktiskt kan byggas vidare på och anpassas till aktuella avtal. Under kursens genomförande kan man så att säga plocka poänger för att göra en sådan checklista på typiska momsproblem som om man förbereder att skriva den del i en skatteklausul som berör momsfrågor. Det gäller att tänka i minst ett led mer än det som berör den egna klienten och dennes företag.

Det är enligt föreläsaren bättre att föregripa än att föregripas, problemet med avtalsskrivning och moms är att skattefrågan ofta uppkommer först i samband med den årliga ordinarie revisionen av företagets verksamhet. Då kanske Skatteverket redan har granskat företagets mervärdesskattedeklarationer och konstaterat att oriktiga uppgifter lämnats i deklarationer inlämnade för mer än ett år sedan.

I kursavgiften ingår boken IMPAKT – Avtal och momsproblem, tredje upplagan av Björn Forssén. Boken och kursen ger även uppslag till att beakta andra skatter och avgifter än moms, t.ex. punktskatt och inkomstskatt.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Advokater, jurister, skatterådgivare och revisorer, men över huvud taget är kursen av intresse också för andra som skriver avtal och vill minimera risken att få momsen som ett problem i efterhand.

Tid & plats

Tid:
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Central Hotel & Konferens
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key

Möjlighet att delta på distans om så önskas! Ange detta vid anmälan.

Investering

Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.

Kursledare

Björn Forssén

Advokat och juris doktor, Advokatfirman Forssén AB

Björn Forssén arbetar sedan 1985 med skattefrågor. Han har erfarenhet från Skatteförvaltningen när det gäller att hålla föredrag på skatteområdet, och har också erfarenhet från undervisning på området i privat regi och vid universitet och högskola. I samband med undervisningen har han utvecklat egna pedagogiska koncept, såsom IMPAKT. Detta står för: Inkomstskatt, Mervärdesskatt, Punktskatt, Arbetsgivaravgifter, Källskatt och Tull. Med hjälp av IMPAKT memorerar du enkelt de viktigaste skatterna och avgifterna i svensk beskattningsrätt.

Björn Forssén har sedan 1993 skrivit ett stort antal böcker och artiklar på framför allt skatteområdet, och han har arbetat med skattefrågor för privatpersoner och på företagssidan med allt från de minsta rörelserna till börsföretag och internationella företag. En kurs med honom innebär att deltagarna får mycket av konkreta exempel. Han anser att det ska vara användbara saker som kursdeltagarna får, även om skatterätt ofta är teoretiskt. Björn Forssén anknyter mycket i sin undervisning till vad som händer i praktiken, om en skattefråga överklagas etc.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Avtal och momsproblem, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Institutet för juridisk utbildning IFJU AB

Institutet för juridisk utbildning erbjuder juridiska kurser för dig inom privat och offentlig sektor. Vi erbjuder aktuella kurser i nära samarbete med framstående forskare och praktiker, med fokus på den senaste utvecklingen och forskningen inom juridiken. Vi har bland annat...


Läs mer om Institutet för juridisk utbildning IFJU AB och visa alla utbildningar.
Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Avtal och momsproblem!

Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 641 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Avtal och momsproblem från Institutet för juridisk utbildning IFJU AB, fyll i dina uppgifter:

Liknande utbildningar