Metoder och verktyg mot penningtvätt

Insight Events Sweden, i Stockholm
Längd
2 dagar
Pris
16 490 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
19 april, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
2 dagar
Pris
16 490 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
19 april, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 16 490 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Så kan du proaktivt förebygga, förhindra och upptäcka penningtvätt och terrorismfinansiering på ett effektivt sätt!

Vi lever i en period med stor osäkerhet först kring pandemin och sen invasionen av Ukraina och en ökad cyberkriminalitet. Mycket av det vi tidigare tog för givet är inte längre självklart. Hur kan vi till exempel förebygga åtgärder mot penningtvätt när omständigheterna drastiskt förändras med nya kriminella upplägg? Uppfinningsrikedomen är stor när kriminella utnyttjar systemet för att tvätta pengar och finansiera terrorism. Alla verksamheter som på något sätt hanterar transaktioner, avseende såväl kontanter som elektroniska penningmedel riskerar att utsättas. Ta del av:

 • När risk möter risk – konkreta exempel på straffrättsliga konsekvenser när du misslyckas med riskhanteringen
 • Skillnaden på att göra en Penningtvättsrapport till Finanspolisen och att göra en
  polisanmälan till Polismyndigheten
 • Praktikfall från bolag som använder motverkande av penningtvätt och organiserade
  brottslighet i sitt hållbarhetsarbete
 • Penningtvättsbrottslagen och Penningtvättslagen – två sidor av samma mynt
 • Erfarenheter från andra branscher som inte är reglerade av någon tillsynsmyndighet

Under utbildningen får du en genomgång av dessa steg samt vad lagkraven egentligen säger och vad detta innebär i praktiken för dig i din professionella roll. Vill du bli bättre på att undvika böter, skadestånd och dåligt rykte som påverkar ert varumärke så bör du definitivt boka dig på denna kurs. Du får också möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med experter och kollegor från andra företag och branscher.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

19 april, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

10 oktober, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättsbrottslagen och penningtvättslagen som till exempel vd, styrelseordförande, jurister, complianceansvariga, financial fraud specialister, AML- ansvariga, centralt funktionsansvariga, samt befattningshavare inom rättsväsendet som berörs av penningtvättsområdet och internrevisorer m.fl.

Kursinnehåll

Motverkandet och förhindrandet av penningtvätt och terroristfinansiering är komplext. Man kan med fördel se detta arbete i tre dimensioner som alla har att göra med att verka för ett hållbart ekonomiskt samhälle i linje med FN:s Agenda 2030; den regelefterlevande dimensionen (compliance), den affärsmässiga dimensionen – samt den straffrättsliga dimensionen. De två sistnämnda träffar alla verksamheter, alla organisationer och alla näringsidkare medan compliancedimensionen endast träffar de verksamheter som är särskilt reglerade och har av tillsynsmyndigheter för att kontrollera regelefterlevnaden. De senare är som till exempel banker och viss annan näringsverksamhet.

Att medverka till penningtvätt och finansiering av terrorism innebär ofta stor negativ påverkan på anseende och varumärke. För att motverka och förhindra penningtvätt och terroristfinansiering på ett strukturerat, effektivt och affärsmässigt sätt behöver man jobba i alla tre dimensioner. En nyligen avkunnad dom i hovrätten visar att du kan vara i compliance med regelefterlevande delen men ändå begå brott. Just därför måste du jobba i alla tre dimensioner för att säkerställa att din organisation inte utsätts för risker med väldigt stora konsekvenser.

De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015. Mål 16 och specifikt mål 16.4 handlar just om att bekämpa såväl organiserad brottslighet som olagliga finans – och vapenflöden samt att återföra brottsvinster. Ny forskning visar att uppsidan är stor för de organisationer som valt att jobba enligt detta förhållningssätt, det vill säga med att koppla sitt hållbarhetsarbete till att motverka penningtvätt och terroristfinansiering. Här kan man tala om att riskhantering skapar affärsmöjligheter!

Upplägg

RISKHANTERING I STORT – VAD ÄR DET VI SKALL SKYDDA
MED VÅR RISKHANTERING?
• Vad är skyddsvärt i en organisation?
• Vad kostar det egentligen när vi brister i vår hantering av penningtvätt och terroristfinansiering?
• Ett riskbaserat förhållningssätt på övergripande företagsnivå – vad innebär detta?
• Vem gör vad på det mest effektiva sättet?
• Kort om strukturerad omvärldsbevakning för att identifiera nya Modus Operandi (tillvägagångssätt)

VAD ÄR PENNINGTVÄTT?
• En historisk beskrivning om hur allting började fram till dagens mera utvecklade metoder
• Erfarenheter från andra branscher än banker – hur går det till inom telekombransch, sakförsäkringar – och dagligvaruhandeln som inte är reglerade av någon tillsynsmyndighet?
• Modeller och praktikfall från dessa olika branscher

MOTVERKANDE AV PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV
PENNINGTVÄTT SOM ETT LED I HÅLLBARHETSARBETET
• FN:s Agenda 2030 – vad innebär denna? Fokus på kapitel 16
• Hur implementerar du motverkandet av penningtvätt och terroristfinansiering på ett effektivt sätt i ditt hållbarhetsarbete så arbetet mot detta blir en del av bolagets hållbarhetsarbete?
• Praktikfall från bolag som använder motverkande av penningtvätt och organiserade brottslighet i sitt hållbarhetsarbete

PENNINGTVÄTTSBROTTSLAGEN OCH STRAFFRÄTTEN – EN DEL
AV DET RISKBASERADE FÖRHÅLLNINGSSÄTTET
• Penningtvättsbrottslagen och Penningtvättslagen – två sidor av samma mynt
• Penningtvättsbrottslagens syfte och tillämpningsområde - lagen är offensiv och gäller alla verksamheter i Sverige
• Konkreta exempel på brotten Penningtvättbrott och Näringspenningtvätt - och hur kan du undvika att begå dessa brott
• Mer specifikt om brottet Näringspenningtvätt och redogörelse för den senaste domstolspraxisen från Högsta domstolen
• När risk möter risk - konkreta exempel på att om du inte arbetar rätt i din riskhantering kan det få straffrättsliga konsekvenser
• Skillnaden på att göra en Penningtvättsrapport till Finanspolisen (Fipo) och att göra en polisanmälan till Polismyndigheten
• Hur är förhållandet i arbetssätt mellan Fipo och Polismyndigheten och när kan det vara läge att göra en polisanmälan och vad gäller då? Beviskrav och de olika delarna i en förundersökning till fällande dom

Tid & plats

Kursen hålls i centrala Stockholm.

19-20 april 2023

10-11 oktober 2023

Är ni fler än 5st? Kursen kan även skräddarsys för ert företag. Ni bestämmer själva tid och plats för kursen och sparar utgifter för resa och hotell samt får grupprabatt. Kontakta Insight Events direkt för mer information!

Investering

Kurs 2 dagar: 16.490 kr

Mat & logi

Frukost, lunch och fika ingår i kursavgiften. För logiförslag och ev. hotellrabatt, kontakta Insight Events direkt.

Kursledare

Ulf

Ulf Rönndahl
Founder & CEO
Veralex

Ulf har jobbat med riskhantering inom Skandia, If Skadeförsäkring, Telenor Sverige, Telenor Indien, Länsförsäkringar och IKEA i sammanlagt 25 år. Ulf är före detta polis med lång erfarenhet av ekonomisk och organiserad brottslighet. Ulf är civilekonom, har en Executive Master of Business Administration och examen i Corporate Governance från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Ulf har en examen i Business Sustanibility från Harvard och är för närvarande den enda i Sverige som har en examen i risk management från Harvard Business School. Ulf har varit ansvarig för bekämpning av penningtvätt och terroristfinansiering på bland annat de branscher han varit verksam i. Ulf Rönndahl har utsetts till ”Årets Risk Manager i Sverige” och har fått flera internationella erkännanden för sitt arbete med riskhantering. Ulf är en mycket välrenommerad föreläsare och föreläser om Risk Management på flera internationella och erkända läroinstitut i USA och Europa.

Marie

Marie Wallin
Criminal Law ExpertLecturer and Founder
Rätt Nu

Marie är jurist, tidigare kammaråklagare och specialist inom finansiell brottslighet. Hon har även varit verksam som sakkunnig inom Polismyndigheten och som adjunkt vid Stockholms universitet och vid Polishögskolan. Marie anlitas regelbundet som föreläsare om straff-och processrätt av bland annat Polismyndigheten, Företagsuniversitetet, IFU vid Handelshögskolan i Stockholm och aktörer inom näringslivet. Marie driver sedan 2019 sitt eget bolag Rätt Nu AB och har genom det, tillsammans med ett bokförlag, även skrivit läroboken ”Penningtvätt och straffrätten – en handbok” som gavs ut under våren 2022.

Examen, diplom m.m.

Efter kursen får du ett utbildningsintyg, ett värdefullt bevis på din nya kunskap!

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Metoder och verktyg mot penningtvätt, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4

Baseras på 21 recensioner.
Skriv en recension
4/5
Kursdeltagare
14 okt 2020

En givande kurs som gav en grundläggande kunskap inom ett relevant område.

5/5
Kursdeltagare
12 okt 2020

Otroligt kompetent och bra kursledare. Skapade god förståelse co hstort engagamang bland kursdeltagarna för denna viktiga fråga.

4/5
Linus Larsson
12 okt 2020

Mycket bra kursledare. Hennes tunga erfarenhet gör att man kan få svar på följdfrågor samt koppla samman teori till praktik.

Insight Events Sweden
Sankt Göransgatan 57
103 86 Stockholm

Insight Events Sweden startade sin verksamhet 1994 och genomför årligen närmare hundra mässor, konferenser, kurser och utbildningar på den svenska marknaden. Våra tusentals deltagare är beslutsfattare från både privata näringslivet och offentlig sektor. Målsättningen är att ge våra deltagare ny...

Läs mer om Insight Events Sweden och visa alla utbildningar.

Highlights