Visa utbildning.se som: Mobil

Javaprogrammering - Grundkurs

Informator
Kort om utbildningen
4 dagar
29 900 SEK exkl. moms
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Detta är utbildningen för dig som vill lära dig det objektorienterade programspråket Java från grunden.

Kursen tar upp såväl grundläggande syntax som kunskap från Javas viktigaste bibliotek med stöd för datalogiska klasser i Collections Framework och nyheterna från Java 10, kommunikation med databaser samt skapande av professionella GUI. Du får även lära dig hur man skriver och kör enhetstester med ramverket JUnit. 

Grundläggande programmeringskunskaper i något programspråk som C, C++, C#

Kursmaterial på svenska ingår.

Programmerare, systemarkitekter, testare och projektledare

Du får lära dig:

 • Introduktion till Javabaserade teknikområden
 • Använda Java som programspråk
 • Grundläggande objektorienterad modellering i UML
 • Implementera objektorienterade modeller i Java
 • Använda datalogiska klasser i Collections Framework
 • Förebygga programfel med undantagshantering
 • Hantera olika typer av strömmar i Java
 • Använda Javas databasstöd
 • Skapa grafiska användargränssnitt
 • Skriva och köra JUnit-tester

Övningar

 • Användning av funktionalitet hämtad från Javas standardbibliotek
 • Implementera objektorienterade modeller i programkod
 • Skriva programkod för hantering av olika undantagssituationer
 • Skriva och köra tester med JUnit
 • Skriva program för hantering av strömmar för konsol och filsystem
 • Koppla upp en Java-applikation mot en databas
 • Bygga grafiska användargränssnitt med klassbiblioteken AWT och Swing
 • Paketering av applikation för körning på godtycklig plattform 

Innehåll:

1. Java som programspråk

 • Språklig struktur 
 • Automatisk minnesåtervinning – garbage collection
 • Standardbibliotek: java.lang, java.util
 • Datatyper: primitiva och klasser 
 • Typsäkra konstanter: enum
 • Enkla variabler, vektorer, objekt 
 • Initialisering: variabler, vektorer, objekt 
 • Operatorer: aritmetiska, jämförande, logiska
 • Syntax för lambda-uttryck
 • Selektiva satser: if, switch, ?/: 
 • Iterativa satser: while, do/while, for 
 • Tilldelningssatser 
 • Accesskontroll: public, private, (package), protected
 • Typmodifierare: static, final 
 • Typkonvertering: generaliserande, specialiserande 
 • Annotationer
 • Autoboxing/autounboxing för primitiva datatyper
 • Undantagshantering: användning, kasta/fånga undantagsobjekt 
 • Rekommendationer för bra kodningsteknik 
 • Namnkonventioner: paket, klasser, interface, metoder, variabler, konst 
 • Stöd för dokumentation med JavaDoc

2. Objektorientering med Java 

 • Introduktion till objektorientering
 • Inkapsling: objekt, klasser, metoder, attribut 
 • UML som verktyg för OO-diagram
 • Klassrelationer: Aggregat, Association, Använder
 • Arv, klasshierarkier, polymorfism, metadata 
 • Konstruktorer, abstrakta metoder, abstrakta klasser
 • Gränssnitt definition och implementation

3. Testning av Javaprogram

 • Enhetstestning bakgrund, filosofi 
 • JUnit4 ett ramverk för test av Javaprogram
 • Testklasser
 • Testsviter

4. Collections Framework

 • Typsäkra samlingsklasser för godtyckliga objekttyper
 • Övergripande gränssnitt Collection, List, Set och Map
 • Gränssnitt för traversering Iterator och ListIterator
 • for:each loop för enkel traversering av samlingsklasser
 • Gränssnitt för sortering Comparable, Comparator, SortedSet och SortedMap
 • Implementationsklasser för List: ArrayList och LinkedList
 • Implementationsklasser för Set: HashSet och TreeSet
 • Implementationsklasser för Map: HashMap och TreeMap
 • Resursklasser Arrays och Collections

5. Strömmar i Java

 • Strömmar som begrepp: dataflöde mellan källa och destination
 • Standardströmmar vid uppstart: System.in, System.out, System.err
 • Filhantering: FileInputStream, FileOutputStream
 • Klasser för hantering av teckenströmmar: Reader och Writer
 • Lagra/läsa datatyper: DataInputStream, DataOutputStream 
 • Serialisering: ObjectOutputStream, ObjectInputStream

6. Databashantering med Java

 • JDBC-arkitektur 
 • Adressering av databas 
 • Ansluta till databas 
 • Sända SQL-satser 
 • Hantering av svar från databas: ResultSet
 • DataSource för generell hantering av databaser
 • Treskikts-arkitektur för databas-applikationer

7. Användargränssnitt med Java

 • Grafiska användargränssnitt för applikationer
  - Swing
  - JavaFX
  - JSF
 • MVC – Model View Controller
 • Översikt av komponentarkitekturen 
 • Använda komponenter 
 • Använda layouthanterare 
 • Händelsehantering   

8. Distribution av Java-applikationer

 • JRE – Java Runtime Environment
 • Arkivtyper
  - JAR – Java ARchive
  - WAR – Web ARchive
  - EAR – Enterprise ARchive
 • Ant/Maven för bygge av Javaapplikationer 

 

"Tack för en intressant och lärorik kurs. Möjligen kommer jag att använda kunskapen redan på måndag. Tack för en trevlig miljö!"

"Superbra lärare!""Läraren är väldigt trevlig och kunnig på ämnet och bra på att lära ut.""Bra nivå på kursen, uppfyllde förväntningarna.""Bra nivå! Väl avvägt antal exempel."

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Javaprogrammering - Grundkurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Informator

Informator

Utbildningsutbud

Informator är utbildningsföretaget som stärker din konkurrenskraft genom att underhålla, uppdatera och tillföra relevant kunskap inom IT och management där och när du behöver det. Vi har vuxit tillsammans med svensk mjukvaruindustris ledande företag och utbildat utvecklare, tekniker, projektledare och chefer sedan...


Läs mer om Informator och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Informator

Karlavägen 108
115 26 Stockholm

 Visa telefonnummer

Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Javaprogrammering - Grundkurs från Informator, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Javaprogrammering - Grundkurs!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 712 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar