Visa utbildning.se som: Mobil

Javaprogrammering - Grundkurs

Informator
Kort om utbildningen
4 dagar
36 450 SEK Momsfri
Nästa tillfälle: 2021-02-22 - Distans
Distans, Göteborg, Stockholm
Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
36 450 SEK
2021-02-22

Distans
36 450 SEK
2021-04-12

Distans
36 450 SEK
2021-05-31

Kursbeskrivning


Detta är utbildningen för dig som vill lära dig det objektorienterade programspråket Java från grunden.
Kursen tar upp såväl grundläggande syntax som kunskap från Javas viktigaste bibliotek med stöd för datalogiska klasser i Collections Framework och nyheterna från Java 10, kommunikation med databaser samt skapande av professionella GUI. Du får även lära dig hur man skriver och kör enhetstester med ramverket JUnit. 
Övningar

Användning av funktionalitet hämtad från Javas standardbibliotek
Implementera objektorienterade modeller i programkod
Skriva programkod för hantering av olika undantagssituationer
Skriva och köra tester med JUnit
Skriva program för hantering av strömmar för konsol och filsystem
Koppla upp en Java-applikation mot en databas
Bygga grafiska användargränssnitt med klassbiblioteken AWT och Swing
Paketering av applikation för körning på godtycklig plattform 

 

1. Java som programspråk

Språklig struktur 
Automatisk minnesåtervinning – garbage collection
Standardbibliotek: java.lang, java.util
Datatyper: primitiva och klasser 
Typsäkra konstanter: enum
Enkla variabler, vektorer, objekt 
Initialisering: variabler, vektorer, objekt 
Operatorer: aritmetiska, jämförande, logiska
Syntax för lambda-uttryck
Selektiva satser: if, switch, ?/: 
Iterativa satser: while, do/while, for 
Tilldelningssatser 
Accesskontroll: public, private, (package), protected
Typmodifierare: static, final 
Typkonvertering: generaliserande, specialiserande 
Annotationer
Autoboxing/autounboxing för primitiva datatyper
Undantagshantering: användning, kasta/fånga undantagsobjekt 
Rekommendationer för bra kodningsteknik 
Namnkonventioner: paket, klasser, interface, metoder, variabler, konst 
Stöd för dokumentation med JavaDoc

2. Objektorientering med Java 

Introduktion till objektorientering
Inkapsling: objekt, klasser, metoder, attribut 
UML som verktyg för OO-diagram
Klassrelationer: Aggregat, Association, Använder
Arv, klasshierarkier, polymorfism, metadata 
Konstruktorer, abstrakta metoder, abstrakta klasser
Gränssnitt definition och implementation

3. Testning av Javaprogram

Enhetstestning bakgrund, filosofi 
JUnit4 ett ramverk för test av Javaprogram
Testklasser
Testsviter

4. Collections Framework

Typsäkra samlingsklasser för godtyckliga objekttyper
Övergripande gränssnitt Collection, List, Set och Map
Gränssnitt för traversering Iterator och ListIterator
for:each loop för enkel traversering av samlingsklasser
Gränssnitt för sortering Comparable, Comparator, SortedSet och SortedMap
Implementationsklasser för List: ArrayList och LinkedList
Implementationsklasser för Set: HashSet och TreeSet
Implementationsklasser för Map: HashMap och TreeMap
Resursklasser Arrays och Collections

5. Strömmar i Java

Strömmar som begrepp: dataflöde mellan källa och destination
Standardströmmar vid uppstart: System.in, System.out, System.err
Filhantering: FileInputStream, FileOutputStream
Klasser för hantering av teckenströmmar: Reader och Writer
Lagra/läsa datatyper: DataInputStream, DataOutputStream 
Serialisering: ObjectOutputStream, ObjectInputStream

6. Databashantering med Java

JDBC-arkitektur 
Adressering av databas 
Ansluta till databas 
Sända SQL-satser 
Hantering av svar från databas: ResultSet
DataSource för generell hantering av databaser
Treskikts-arkitektur för databas-applikationer

7. Användargränssnitt med Java

Grafiska användargränssnitt för applikationer- Swing- JavaFX- JSF
MVC – Model View Controller
Översikt av komponentarkitekturen 
Använda komponenter 
Använda layouthanterare 
Händelsehantering   

8. Distribution av Java-applikationer

JRE – Java Runtime Environment
Arkivtyper- JAR – Java ARchive- WAR – Web ARchive- EAR – Enterprise ARchive
Ant/Maven för bygge av Javaapplikationer 

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Javaprogrammering - Grundkurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Informator

Informator

Utbildningsutbud

Informator är utbildningsföretaget som stärker din konkurrenskraft genom att underhålla, uppdatera och tillföra relevant kunskap inom IT och management där och när du behöver det. Vi har vuxit tillsammans med svensk mjukvaruindustris ledande företag och utbildat utvecklare, tekniker, projektledare och chefer sedan...


Läs mer om Informator och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Informator

Karlavägen 108
115 26 Stockholm

 Visa telefonnummer

Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Javaprogrammering - Grundkurs från Informator, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Javaprogrammering - Grundkurs!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 712 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar