Visa utbildning.se som: Mobil

Diplomerad Projektledare

Informator
Kort om utbildningen
10 dagar
53 950 SEK exkl. moms
   
Distans

Kursbeskrivning


- Bli Diplomerad Projektledare med möjlighet till IPMA certifiering
Att leda projekt handlar om att få människor med olika kompetenser att samverka för att uppnå ett gemensamt mål. En projektledares huvudsakliga uppgift är att leverera resultat genom att skapa och upprätthålla en struktur och ett arbetsflöde, som till rätt kostnad och i rätt tid uppnår målen.

Tillsammans ger nedanstående kurser dig goda förutsättningar för att bli Diplomerad Projektledare för att sedan gå vidare i Projektledarkarriären och bli IPMA certifierad. Korta föreläsningspass blandas med tillämpande övningar.
Metoddelen ger dig färdigheter i planering och struktur. Ledarskapsdelen ger dig förutsättningar att engagera och motivera din projektgrupp, göra kraftfulla presentationen och förhandla om såväl resurser, tid och leveranser.
För att bli Diplomerad ska du parallellt med utbildningen arbeta med ett eget projekt. Du får handledning 3 timmar under tiden. Du avslutar med att redovisa ditt projekt och göra ett kortare kunskapsprov.

Obligatoriska kurser:

Projektledning grundkurs: 3 dagar
Projektledning fortsättning: 3 dagar
Förhandlingsteknik: 2 dagar

Tillval (välj minst 1 av dessa):

Projektekonomi: 1 dag
Riskhantering: 1 dag
Presentationsteknik: 2 dagar
Konflikthantering och feedback: 2 dagar

Notera att för Diplomering tillkommer;

Arbete med eget projekt
Handledning 3 timmar
Hemtenta + redovisning av ditt projekt, tidsåtgång ca 2h
Diplom

Inför kursen väljer du ett relevant projekt som du vill jobba med under programmet som avslutas med en presentation av ditt projekt och ett kortare skriftlig kunskapstest.
I programmet ingår även ett skriftligt prov samt att tillämpa kunskaperna i ett verkligt projekt med hjälp av din handledare.
Block 1
Projekt som arbetsform 

Projektorganisationen – roller och ansvar
Projektförloppet - faser och beslutspunkter

Förbereda och planera projekt

Initiering av projekt – hur och varför startar projektet?
Bakgrund, syfte och mål
Kopplingen mellan syfte och effektmål
Analysera förutsättningar och kartlägga projektets intressenter
Identifiera och planera aktiviteter och ta fram en tidplan
Att bryta ner projektets mål i mindre delar – Work Breakdown Structure
Ta fram en projektbudget
Analysera risker och planera åtgärder

Genomföra och avsluta projekt

Ta fram en kommunikationsplan
Löpande uppföljning av resultat och kostnader
Hantera ändringar och tillägg
Överlämna projektresultatet och avsluta

Block 2
Leda och utveckla projektgruppen 

Gruppens sammansättning och utveckling
Normer och regler för samarbetet
Motivation, drivkrafter och feedback
Tekniker för effektiv kommunikation
Självinsikt – det personliga ledarskapet
Situationsanpassat ledarskap – styrande eller stödjande projektledare?
Konflikthantering – hur förbygger man och löser eventuella konflikter i gruppen?

Block 3
Presentera och skapa resultat

Förhandlingsmodellen
Förberedelser
Sätt mål och definiera bakomliggande behov/syften
Köpslå
Tips och Tricks
Presentationsteknik
Mål och syfte
Anpassa presentationen efter motparten och ditt syfte/mål
Grundläggande retorik
Powerpoint som stöd till presentationen

Block 4
Redovisning och Diplomering

Presentera ditt projekt
Kort teoriprov
Diskussion och reflektion om kursen och dina insikter
Diplomering

Kurslitteratur Projektledning av Bo Tonnquist med instuderingsfrågor.
IPMA - International Project Management Association Efter godkänt program erhåller du ett diplom, som ger dig möjlighet att går vidare till IPMA för vidare certifiering på nivå D eller C.
IPMAs inträdeskriterier för projektledare, nivå D och CEn IPMA-nivå D-certifiering kräver att kandidaten har kunskaper i Competence Elements (CE) relaterade till projektledning. Som sådan har de vanligtvis bred kunskap om projektledning och kan arbeta i ett projektteam. Behörighetskriterier inkluderar att det inte behövs någon tidigare erfarenhet och att kunskap om CE: s relaterade till projektledning utvärderas.
En IPMA-nivå C-certifiering kräver att kandidaten har agerat i en projektledningsroll inom en måttligt komplex projektmiljö inom en organisation. Behörighetskriterier inkluderar att kandidaten under de senaste sex åren måste ha minst tre års erfarenhet som projektledare inom projekt med måttlig komplexitet, eller minst tre års erfarenhet av en ansvarsfull projektledningsroll som hjälper projektledaren i komplexa projekt.
Läs mer här: IPMAs krav på Projektledare

Informator

Utbildningsutbud

Informator är utbildningsföretaget som stärker din konkurrenskraft genom att underhålla, uppdatera och tillföra relevant kunskap inom IT och management där och när du behöver det. Vi har vuxit tillsammans med svensk mjukvaruindustris ledande företag och utbildat utvecklare, tekniker, projektledare och chefer sedan...


Läs mer om Informator och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Informator

Karlavägen 108
115 26 Stockholm

 Visa telefonnummer