Visa utbildning.se som: Mobil

Diplomerad Agil ledare

Informator
Kort om utbildningen
8 dagar
53 950 SEK exkl. moms
   
Distans, Stockholm

Kursbeskrivning


“An agile leader is like a farmer who doesn’t grow crops by pulling them but instead creates the perfect environment for the crops to grow and thrive.” //Peter Koning
Bli en komplett och Diplomerad Agil Ledare med detta program som sträcker sig över flertal månader och ger dig redskapen att effektivt arbeta som agil ledare, coacha agila team och leda Lean Agile förändringsledning samt även applicera kunskaperna att använda agila metoder i projekt.
Programmet består av följande delar *
Del 1, Agilt ledarskap (dag 1-2)
Del 2, Coacha agila team (dag 3-4)
Del 3, Agil förändringsledning (dag 5-6) 
Del 4, Projektledning med Agila metoder (dag 7-8)  
Detta program har tagits fram tillsammans med Informators samarbetspartner Freddie Hahn ( tillika kursledare för programmet ) från Agilcoachen.se som utbildat, coachat och väglett ledare, projektledare, projektmedlemmar, teamledare och team i över 15 år.
Programmet genomförs under totalt 8 heldagar med mellanrum under en ett flertal månader med kontinuerligt stöd av lärare och även mellan de olika delarna och fysiska träffarna finns utrymme för individuell coachning och hela din process stöttas av kursledaren.
Notera att Alla kurser i programmet kan genomföras som enskilda kurser
 

Del 1, AGILT LEDARSKAP (dag 1-2)
Agilt ledarskap är viktigare än någonsin i den nya verkligehet vi alla lever i.
Denna del av programmet kommer att utöka din verktygslåda för ledarskap och ger dig större förståelse för ett förhållningssätt som bygger på samskapande, facilitering och feedbackstyrd utveckling av både team, produkt och organisation. Efter denna del av programmet kommer du att;

Att kunna skapa rätt miljö för att medarbetarna ska kunna vara självorganiserade.
Att kunna leda i en miljö där team samarbetar, där man kontinuerligt lär sig av varandra och där feedback och coachning är de bästa verktygen för både organisationens och individens utveckling.
Att släppa taget om detaljstyrning, att ge frihet under ansvar.
Att kunna leda under olika omständigheter och kunna hantera snabba omställningar i en föränderlig värld. 

Följande ingår i denna del av programmet;

Agilt ledarskap – agile leadership

Agilt ledarskap – värdegrunderna
Det faciliterande ledarskapet
Lean thinking
Agila arbetssätt

Introduktion till Modern Agile

Experimentera och lär dig snabbt
Hjälp människor briljera
Leverera värde löpande
Skapa trygga förutsättningar

Skapa en god feebackkultur
Hur du motiverar dina medarbetare
Öppenhet, tillit och kommunikation - dina bästa verktyg
Skapa en psykologisk trygg miljö där det är ok att göra fel
Att leda i en ständigt föränderlig omgivning
Introduktion till Management 3.0
Design thinking - facilitering av processer för skapande av ny kunskap och kreativitet
Utveckla dina ledaregenskaper med

Aktivt lyssnande
Öppna frågor
Feedback

Del 2, Coacha agila team (dag 3-4) 
En av framgångsfaktorerna för att få teamet att fungera som ett självorganiserande och ansvarstagande team är att kunna kommunicera - motivera, ge och ta återkoppling och hantera olika åsikter m.m. 
Du får lära dig hur du kan coacha och inspirera teamet för att få motiverade och ansvarstagande medlemmar. Du blir även medveten om drivkrafter och motivationsfaktorer som påverkar gruppens insatser.
I denna programdel ingår en självskattningsanalys, ett verktyg för att tillvarata och utveckla dina egna och andras beteenden, styrkor och olikheter. Analysen visar bl.a. dina kommunikations­mönster, din ledarstil, motivationsfaktorer och styrkor.
Följande ingår i denna del av programmet;

Scrum team 

Teamets sammansättning - olika roller Hur ett team utvecklas i olika faser 

Delaktighet och ansvar

Principer och värderingar i teamet Nyckelfaktorer för framgångsrika och högpresterande scrumteam 

Ledarskap 

Självorganiserande team - vilket ledarskap krävs? Din ledarstil Det coachande ledarskapet 

Kommunikation och feedback 

Olika kommunikationsstilar Verktyg för att ge och ta emot feedback

Motivera teamet 

Inre och yttre motivation 
Konkreta sätt att motivera ett scrumteam 
Hantera förändringar och motivera teamet till nya utmaningar

Del 3, AGIL FÖRÄNDRINGSLEDNING (dag 5-6) 
Agil förändring med Lean Agile Change Management® är en metod för feedbackstyrt, iterativt, värdeskapande förändringsarbete. Lean Agile Change Management® är en modell som kombinerar tänket och arbetssätt från Lean och Agila metoder med metoder för traditionell förändringsledning. Visuell kommunikation, feedback och delaktighet är några av de viktigaste byggstenarna i modellen.
I denna del av programmet lär du dig hur Agil förändring med Lean Agile Change Management fokuserar på att kommunicera ut en vision för förändringen till medarbetarna. Med hjälp av effektkartläggningar och effektmål fokuserar man istället på en given riktning och de önskade effekterna av förändringsarbetet. Med dessa som ledstjärna låter man sedan organisationen jobba med förändringsarbete nerifrån och upp, inifrån och ut.
Följande ingår i denna del av programmet;

Vad är Lean Agile Change Management™ 
Leanfilosofin - Grundläggande principer och värderingar 
Det agila manifestet – ledorden för det agila förhållningssättet 
Motstånd mot förändring – hur kan jag hantera det? 
Hur jag kan använda agila metoder i förändringsarbetet? 
Minimum Viable Change – snabb effekt av förändringsarbetet. 
Förändringstavlan – ditt viktigaste verktyg 
Kombinationen med traditionell förändringsledning 

Kotters åttastegs-modell 
McKinseys 7s-modell 

Lean Agile Change Management-cykeln – förändringsledning baserat på återkoppling

Del 4, PROJEKTLEDNING MED AGILA METODER (dag 7-8)
Agil projektledning handlar om att driva projekt på ett smidigare och mer effektivt sätt. Att arbeta agilt innebär bland annat att arbeta i korta steg för att snabbt kunna agera på förändringar och att på ett strukturerat sätt involvera kunden under hela projektet.
Denna del av programmet lär dig att kombinera Agila metoder med traditionell projektmetodik och du får ökad förståelse för vilka förutsättningar som krävs för att det ska gå att tillämpa agila arbetsmetoder i ett projekt samt att kunna förklara vad som skiljer och vad som är lika, beroende på om man väljer att genomföra ett projekt agilt eller traditionellt. Du kommer även kunna koppla ihop agil metodik och roller med en traditionell metodik/projektroller och använda delar av bägge världar i samma projekt.
Följande ingår i denna del av programmet;

Skillnaden mellan en metodik och ett arbetssätt

Agila ramverk – inte regelverk. Jobba agilt på ert egna sätt.
Tillvägagångssätt att utföra uppgifter och lösa problem

Projektmetodik

Grunderna i traditionell projektmetodik (t ex enligt PMBOK, PROPS, PPS osv)
Likheter och skillnader agilt kontra traditionellt

Lean och agila metoder – hur hänger det ihop?

Lean – ett synsätt, agilt – en värdering

Kort introduktion till Lean

Teamwork, kommunikation, effektivt utnyttjande av resurser och ständig förbättring
Agila arbetssätt - Scrum, Kanban, Scrumban och DSDM
Exempel på agila arbetsmetoder
Det agila manifestet – ledorden för det agila förhållningssättet
Den agila synen på tid och resultat
Passar agila metoder alla typer av projekt och organisationer?

Roller

Traditionella projektroller
Roller i projekt som genomförs agilt
Hur matchar man de båda världarna - vem tar projektledarrollen och vem är beställare?
Chefens roll i agila projekt

Agil metodik

Agil planering och tidsskattning
Agil kravhantering
Agil riskhantering

Vad skiljer och vad är lika under genomförandet?

Tidsrapportering
Projektmöten
Styrgruppsmöten
Ändringshantering

När passar agila metoder?

Goda förutsättningar för agila projekt
Sämre förutsättningar för agila projekt
Agila metoder i stora projekt
Arbete på distans

Change Management – hur blir vi mer agila?

Agilt och lean - mer ett förhållningssätt än metodik
Kund- och verksamhetsnytta i fokus
Passar det agila arbetssättet alla typer av organisationer och projekt?
Att införa agila metoder - tips, goda råd samt fallgropar

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Diplomerad Agil ledare, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Informator

Utbildningsutbud

Informator är utbildningsföretaget som stärker din konkurrenskraft genom att underhålla, uppdatera och tillföra relevant kunskap inom IT och management där och när du behöver det. Vi har vuxit tillsammans med svensk mjukvaruindustris ledande företag och utbildat utvecklare, tekniker, projektledare och chefer sedan...


Läs mer om Informator och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Informator

Karlavägen 108
115 26 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Diplomerad Agil ledare!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 712 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Diplomerad Agil ledare från Informator, fyll i dina uppgifter: