Visa utbildning.se som: Mobil

Conscious Leader

Informator
Kort om utbildningen
2 dagar
17 900 SEK exkl. moms
   
Distans, Göteborg, Stockholm

Kursbeskrivning


- Led tryggt i en högintensiv, stressfylld och osäker miljö
Vi befinner oss i den största ledarskapsutmaningen i modern tid. Utöver utmaningen med osäkra och snabbt föränderliga marknader, omprövas nu ledarskapet i utrymmet mellan det gamla och det nya normala. Och att leda i denna intensiva och alltmer stressfyllda och osäkra miljö, kräver en specifik kombination av ledaregenskaper och färdigheter.
I ”Conscious Leader” får du med dig värdefull kunskap så att du kan bidra till gynnsamma förutsättningar för framgång i en instabil och accelererande förändringsmiljö. Lär dig ledarförutsättningarna och gör som de mest lönsamma, värderings- och purposedrivna organisationerna – vilka år efter år skapar fördelar genom goda resultat trots kraftiga marknadsfluktuationer och andra utmaningar.
För att göra detta möjligt koncentrerar vi oss på hur du kan frigöra potential hos dig själv och andra, hur du kan utveckla din personliga anpassningsförmåga, hur du bäst hanterar höga nivåer av stress och press, samt hur du effektivt kan integrera verksamhetens inre (syfte, kultur och välbefinnande) i kombination med dess yttre (hållbarhet, intressenter och kunderbjudande).
Upskilla och lär dig mer om hur du utvecklar ett medvetet ledarskap, som skapar de rätta förutsättningarna för långsiktigt engagemang, samarbete och resultat.
“When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves”- Viktor Frankl

Utbildningsupplägg
Distans: 2 lärarledda tillfällen. Visst digitalt material med videos, artiklar och övningar, som du enkelt slutför i din egen takt mellan passen, tillkommer. Walk the talk med studiepartner och andra interaktiva metoder ingår i utbildningsupplägget. Blended learning.
Utbildningens upplägg är interaktivt och innehåller följande kärnkomponenter:

Motivation och en fördjupning i motivationsforskning och profiler enl. Dr. Steven Reiss.
Värderingar och dess påverkan på individ och organisation.
Emotionell intelligens (EQ) - förstå och hantera dina och andras känslor.
Tankefällor och dess påverkan på ledarskap och beslutsfattande.
Ledarskapet och teamet: ett intimt samspel.
Verktyg för att bygga tillit och förbättra samarbete inom och över teamgränserna, såväl som med övriga intressenter och partners.
Medvetna beteenden, attityder och reaktionsmönster.
Förmågan att lyssna och kommunicera för att stärka andra, bygga en sund teamdynamik och hantera svåra samtal.
Från feedback till kreativitetsstärkande konversationer.
Konflikthanteringsperspektiv: ärlighet, empati och win-win.
Mental smidighet och motståndskraft/resiliens för ökat välbefinnande och en ökad förmåga att hantera motgångar, för en smidigare anpassning till förändring.
Mindfulnessmetodik för ett medvetet och hållbart ledarskap.
Genomgång av ett mät-, analys- och dialogverktyg syftat till att bygga värderingsstyrda och framgångsstödjande organisationskulturer.
Goda vanor – den praktiska grunden för personlig utveckling och ett hållbart ledarskap för framtiden.

Kursmaterial
Följande ingår i kursen

Din personliga Reiss motivationsprofil (du fyller i ett frågeformulär innan kursen)
Din personliga värderingsprofil – genomförs som ett kursmoment
Metoder, koncept och verktyg för ditt ledarskap, ditt team och din organisation
E-bok med övningar, metoder och viktiga take-aways

Informator

Utbildningsutbud

Informator är utbildningsföretaget som stärker din konkurrenskraft genom att underhålla, uppdatera och tillföra relevant kunskap inom IT och management där och när du behöver det. Vi har vuxit tillsammans med svensk mjukvaruindustris ledande företag och utbildat utvecklare, tekniker, projektledare och chefer sedan...


Läs mer om Informator och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Informator

Karlavägen 108
115 26 Stockholm

 Visa telefonnummer