Visa utbildning.se som: Mobil

C-programmering – Grundkurs

Informator
Kort om utbildningen
4 dagar
31 450 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-12-20 - Distans
Distans, Göteborg, Stockholm
Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
31 450 SEK
2021-12-20

Distans
31 450 SEK
2022-01-25

Kursbeskrivning


Denna utbildning vänder sig till programmerare och systemerare som ska underhålla befintlig C-programvara. Du får lära dig läsa, förstå, vidare- och nyutveckla C-kod, vad som ger portabilitet respektive icke-portabilitet och ANSI-standardbiblioteket. Du får också en orientering i moderna utvecklingsverktyg.

1. Introduktion

Egenskaper hos språket
Historik och standardisering
Användandet av C i olika miljöer och för olika ändamål

2. Översikt över C

Grundläggande syntaxregler
Main-funktionen och anrop till andra funktioner
Variabler och typer
Lagringsklasser och synlighet
De vanligaste operatorerna
Parameteröverföring i C - alltid med värdeöverföring
Programflödeskontroll
Härledda, egendefinierade typer

3. Utvecklingsmiljön

Operativsystemet - vanligen Windows-verktyget behandlas endast i den mån det behövs för enkel kompilering av teckenbaserade applikationer. Ev prövas också debugfunktioner.

4. Variabler och typer

Skillnaden mellan definition och deklaration
Namnregler för lokala och globala variabler
Heltalstyper och flyttalstyper
Tecken, konstanttecken och escapesekvenser

5. Programflödeskontroll

Flera satser i ett block
Villkor -if och if-else, nästlade if-else
Slingor med for, while och do-while
Switch-satsen, alternativ till nästlade if-else-satser

6. Uttryck och operatorer

Vad är operator kontra operander?
Språkets grupper av operatorer –aritmetiska, logiska, jämförande och bitvisa
Avsaknaden av logisk variabeltyp
Prioritet och associativitet
Sizeof-operatorn
Typkontroll och implicit/explicit typkonvertering i C

7. Funktioner

Funktionsdefinition (prototyp) kontra definition
Strukturering med hjälp av funktionell nedbrytning
Parameteröverföring och returnering
Synlighetsregler – lokala variabler
Vad händer egentligen vid ett funktionsanrop?
Rekursiva funktioner – funktioner som anropar sig själva

8. Preprocessorn

Makron – ett sätt att definiera konstanter och små funktioner
Inkludering av header-filer
Villkor för kompileringen

9. Vektorer och pekare

Vektorer – en indexerad rad av variabler
Pekare är minnesadresser
Sambandet mellan vektorer och pekare, en egenhet i C
Möjligheten att använda vektornamn som pekare och pekare som vektornamn
Dynamisk minnesallokering ger en pekare
Strängar som ett specialfall
Pekare till funktioner

10. Strukturer

Möjlighet att kombinera data i större strukturer
Användandet av pekare till strukturer.
Olika medlemsdata
Unioner, ett sätt att komprimera data
Strukturdeklarationer med typedef

11. Modularisering

Uppdelning i header och implementation
Header-filen som interface
Synlighetsregler vid modularisering

12. Standardbiblioteket

Historik kring standardiseringen
Standardbibliotekets omfattning och huvudgrupper - filhantering, stränghantering, minneshantering och matematikfunktioner m m
Möjligheten att använda andra bibliotek och API:er

13. Vanliga fel

Genomgång av typiska fel, logiska och syntaktiska

14. Verktyg

Make-filer, Debugger och Browsers

15. Framtiden 
Övningar:

Ett första program i C
Beräkna cirkelarea
Visa teckenrepresentation
Konvertera teckenrepresentation
Beräkna typstorlekar
Enkel fickräknare
Bitvis skift och maskning
Beräkna maxtal
Siffror till text
Behandla argumentsträng
Räkna tecken i strängar
Allokera dynamiskt minne
Litet register med länkad lista
Konstruera en stack
Program för filkopiering

Informator

Utbildningsutbud

Informator är utbildningsföretaget som stärker din konkurrenskraft genom att underhålla, uppdatera och tillföra relevant kunskap inom IT och management där och när du behöver det. Vi har vuxit tillsammans med svensk mjukvaruindustris ledande företag och utbildat utvecklare, tekniker, projektledare och chefer sedan...


Läs mer om Informator och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Informator

Karlavägen 108
115 26 Stockholm

 Visa telefonnummer