Inga recensioner än

IHM Strategisk Ledning

IHM Business School, i Stockholm
Längd
8 dagar
Pris
79 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Löpande starter se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Längd
8 dagar
Pris
79 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Löpande starter se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

IHM Strategisk Ledning

IHM Strategisk Ledning ger dig verktyg som hjälper dig att nå ut med visioner och mål när du leder genom andra chefer.

VAD DU LÄR DIG

Snabb förändringstakt och digital utveckling ställer nya krav på organisationer. Inte minst på den strategiska ledningen. 

Målet är att du ska kunna leda medarbetare och enheter effektfullt genom andra chefer.

Därför lär vi dig att påverka din organisation, sätta mål och nå ut med en vision på ett sätt som skapar engagemang hos mellanchefer och medarbetare. 

Du får kunskap och verktyg du kan använda för att hantera era utmaningar idag. Men den hjälper dig samtidigt att implementera strategier som vägleder verksamheten framåt. 

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • Du kan bättre analysera och medvetet utveckla din strategiska ledarförmåga.
 • Du vet hur du bidrar till ett effektivt och samspelt ledningsgruppsarbete.
 • Du kan leda på olika organisatoriska nivåer.
 • Du vet hur olika ledarstrategier påverkar organisationens prestationsförmåga.
 • Du kan initiera och leda förändringar på strategisk nivå.
 • Du har en strategisk utvecklingsplan.
 • Ett affärsfokuseratförhållningssätt med självgående chefer och medarbetare.
 • Du är mer effektiv i ditt beslutsfattande.
 • Du utökar ditt nätverk av ledare som leder genom andra chefer.

Under hela utbildningen jobbar vi parallellt med en individuell utvecklingsplan för att ta vara på dina utmaningar.I den rymmer dina reflektioner längsmed utbildningen och vad just du behöver utveckla i din roll som strategisk ledare. Utvecklingsplanen ligger sedan till grund för presentationen i utbildningens avslutande moment.

OMFATTNING

8 heldagar, kl. 09.00-17.00

Utbildningen är uppdelad i 2+2+2+2 dagar

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Löpande starter

 • Företagsanpassad utbildning
 • Stockholm

Kursinnehåll

KURSMOMENT

Strategisk ledning omfattar fyra moment.

1. ATT LEDA GENOM ANDRA CHEFER

 • Vilka förmågor behöver jag utveckla när jag leder genom andra?
 • Förståelse för skillnader mellan det direkta och det strategiska (indirekta) ledarskapet*
 • Hur bygger jag tillit i organisationen?
 • Strategiska ledarförmågor – Föredöme och Tillit
 • Hur säkerställer jag att mål, visioner och budskap förankras i organisationen?

2. BESLUTSFATTANDE PROCESSER

 • Reflektioner sedan sist
 • Beslutsfattande och strategier
 • Beslutsstilsrapport. Vilken beslutsstil använder jag i mitt ledarskap?
 • Makt och påverkan
 • Destruktivt Ledarskap

3. STRATEGISK FÖRÄNDRINGSLEDNING

 • Reflektioner sedan sist
 • IL-analys, återkoppling på ditt Indirekta ledarskap
 • Moralisk stress
 • Att leda organisatorisk förändring
 • Wallbreaker **– Vi arbetar med case från förändringsprocesser över tid.
  • Träning i att leda, engagera och planera på rätt sätt
  • Förståelse för HUR du bör ändra din ledarstil över tid utifrån människors olika reaktioner på förändring

4. STRATEGISK TEAMUTVECKLING

 • Insikter och Reflektioner
 • Utveckla högpresterande ledningsgrupper och underställda chefer
  • Framgångsfaktorer för effektiva ledningsgrupper
  • Skapa samverkan i gruppen
 • Presentation av individuell strategisk utvecklingsplan – summering

*Indirekt ledarskap (IL)är Försvarshögskolans koncept för ledare som befinner sig på en högre organisatorisk nivå, det vill säga ledare som leder genom andra chefer. Ger förståelse för det indirekta ledarskapets betydelse och verktyg för hur man som indirekt ledare påverkar organisationen och når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos medarbetarna.

**Wallbreaker- bygger på en serie väletablerade teorier om personlighetsstilar, management, organisationskultur och förändringsprocesser. MBTI / JTI, Edgar Schein, John Kotter, Rick Maurer och Daniel Goleman. Som tillsammans belyser och lär dig hantera den komplexitet Du som ledare behöver hantera för att genomföra en förändring på ett framgångsrikt sätt.

Video

Investering

AVGIFT

79 000:- exkl. moms*

Anmälningsavgift: 2 500:- exkl. moms

*Litteratur ingår i utbildningskostnaden

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om IHM Strategisk Ledning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
IHM Business School
Fabriksgatan 25
41250 Göteborg

IHM utvecklar kompetensen som utvecklar näringslivet.

Ju högre tempo som präglar förändringarna i vår omvärld, desto mer behövs IHM. Utveckling kräver utveckling, och på IHM Business School erbjuder vi affärsutbildningar för företag och individer som vill utvecklas och nå framgång. Vi erbjuder ett brett utbud av...

Läs mer om IHM Business School och visa alla utbildningar.

Highlights