Visa utbildning.se som: Mobil

Framgångsrik förhandling

IHM Business School
Kort om utbildningen
3 dagar
16 400 - 18 900 SEK exkl. moms
   
Distans, Göteborg, Stockholm
Framgångsrik förhandling

Kursbeskrivning

Framgångsrik förhandling

För att nå egna och gemensamma mål behöver vi kunna kommunicera effektivt och komma överens. Denna kurs tar avstamp i den senaste forskningen och ger förståelse för innebörden av och praktiska verktyg för framgångsrik förhandling, oavsett om det gäller en affärsförhandling, en gisslansituation eller hemma vid köksbordet.

Kursen tar avstamp i den internationelle förhandlingsexperten Lars-Johan Åges unika forskning, som har anammats av forskarvärlden, svenska polisen och amerikanska FBI. Genom en väletablerad studiemetodik och praktiska övningar kommer du att förstå innebörden och effekterna av framgångsrik förhandling och hur du skall nå dit i de situationer du ställs inför i din vardag oavsett yrkesroll.

Kursen har designats med syfte att ge en unik förståelse för vad som ger framgång i en förhandlingssituation. 

 • Du lär dig att använda ett universellt förhandlingsverktyg som gör att du kan applicera de principer och tekniker du lärt dig på kursen i just de situationer som är aktuella för dig. 
 • Du får förståelse för varför viljan att vinna ofta kan vara problematisk i en förhandlingssituation, och hur alternativa förhållningssätt och strategier underlättar att skapar värde för alla inblandade parter. 
 • Du får  förståelse för hur du ska hantera en förhandlingssituation där motparten antingen försöker utnyttja makt eller använda tveksamma taktiska utspel.
 • Du får inblick i vilka strategier som kan användas för att komma ur låsta positioner. Även riktigt svåra samtal och konfliktsituationer behandlas inom kursen.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Kursinnehåll

DAG 1:

 • Presentation av en unik och universell modell för framgångsrika förhandlingar. Denna helhetsbild fungerar också som ett pedagogiskt verktyg under hela kursen och utgör utgångspunkten när du ska omsätta kunskapen i praktiken. 
 • Vikten av förhandlarens förberedelser, inledning och mindset, och hur dessa komponenter skall hanteras för att maximera utsikterna till att nå målet. 
 • Strategier för hur mål identifieras och formuleras i olika förhandlingssituationer.

 

DAG 2:


Under den andra dagen ligger fokus på den aktuella förhandlingssituationen och de dimensioner som där är avgörande. Här får deltagarna:

 • förståelse för hur vår mänsklig programmering kan försvåra för oss att nå våra mål i en förhandling, och hur vi gör för att på bästa sätt anamma effektivare förhållningssätt och strategier 
 • det aktiva lyssnandets roll i förhandling
 • argumentation och strategier som vi kan användas oss av för att inte bara nå våra egna mål utan även hitta det som är av avgörande betydelse för motparten. 

 

DAG 3:


Under denna uppföljningsdag, ca en månad efter dag ett och två, får deltagarna möjlighet att redovisa hur det konceptuella verktyget fungerade i praktiken.

 • feedback på deltagarnas agerande så att förmågan inför framtiden höjs ytterligare
 • kunskap om hur svåra förhandlingssituationer och samtal kan hanteras
 • hur man som förhandlare ska bemöta olika typer av taktiska utspel från motparten
 • diskussion om hur det deltagarna lärt sig under kursen kan appliceras i större konfliktsituationer.

Upplägg

Kursen omfattare 2+1 heldagar; uppföljningsdagen ges ca 1 månad efter de inledande 2 dagarna. Syftet är att deltagarna skall få insikter och praktiska verktyg som de kan praktisera i sin verksamhet och vardag. Vid den tredje kursdagen samlas erfarenheterna upp, och de praktiska färdigheterna förfinas ytterligare. Vid varje kursdag varvas undervisning och diskussioner med praktiska övningar.

Kursledare

FörhandlingsteknikLars-Johan Åge,

ek. dr. Handelshögskolan, Stockholm och internationell förhandlingsexpert.

Oavsett din roll, kommer denna kurs att göra dig till mycket bättre förhandlare, medarbetare och ledare.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Framgångsrik förhandling, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

IHM Business School

Mitt i näringslivet

Ju högre tempo som präglar förändringarna i vår omvärld, desto mer behövs IHM. Utveckling kräver utveckling, och på IHM Business School erbjuder vi affärsutbildningar för företag och individer som vill utvecklas och nå framgång. Vi erbjuder ett brett utbud av...


Läs mer om IHM Business School och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

IHM Business School

Norra Vallgatan 102
21121 Malmö

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Framgångsrik förhandling!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 13 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Framgångsrik förhandling från IHM Business School, fyll i dina uppgifter:

Liknande utbildningar