Visa utbildning.se som: Mobil

Content Marketing

IHM Business School
Kort om utbildningen
4 dagar
21 900 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Göteborg, Stockholm

Kursbeskrivning

Introduktion till content marketing

Hur kan du koppla Content Marketing arbetet till din affär och till mätbara mål? IHM Content Marketing är för dig som vill få kunskap om både den strategiska och taktiska delen för att kunna planera, organisera och styra contentarbetet mot rätt och önskad effekt.

Planera, organisera och styra mot affärsmålen

Digitaliseringen skapar oändliga möjligheter att kommunicera med olika målgrupper. Men det ställer också krav på relevans och transparens, timing och rätt val av kanal för att kunna skapa önskad effekt. IHM Content Marketing ger dig kunskap och verktyg för att synka processens olika delar och styra mot affärsmålen.

”Att vara relevant med sina budskap blir allt viktigare och efterfrågan på kompetens inom Content Marketing ökar.”

– Maria Westman IHM-partner och handledare

Målgrupp

Kursen IHM Content Marketing vänder sig till företag och organisationer som vill starta eller utveckla sitt Content Marketing arbete. Kursen ger både strategisk och taktisk kunskap i hur man kan skapa och använda relevant content (innehåll) som en motor i sin kunddialog, och verktyg för att kunna styra arbetet för att ge rätt och önskad effekt.

Lämpliga förkunskaper är grundläggande kunskap inom marknadsföring, kommunikation och/eller försäljning.

Kursinnehåll

Fokus på affären

Vi håller affärsfokus genom utbildningen, och kursen ger dig kunskap i hur du kan koppla Content Marketing till din affär och önskad målsättning.

 • Vi går igenom hur man jobbar med målgrupper i en kundresa som ett nav i det löpande arbetet. 

 • Du får kunskap inom budskaps- och innehållshantering, kanalstrategi och organisation av Content Marketing arbete, och för dessa delar får du modeller som är lätta att applicera i din egen verksamhet. 

 • Vi testar att skapa, utveckla och producera inom ramen för Content Marketing Lab. Fokus ligger på hur vi skapar innehåll som är relevant för målgruppen, vilka kanaler som är lämpliga och hur man planerar sitt löpande Content Marketing. 

Upplägg

DAG 1: OMVÄRLDEN, AFFÄREN, MÅLSÄTTNING

Introduktion och översikt till spelplanen för Content Marketing arbetet. Genomgång av de viktigaste delarna för styrning och genomförande. Omvärldsspaning och fokus på nya användarbeteenden.

 • Introduktion Content Marketing
 • Omvärlden och användarbeteenden
 • Affärsmål blir mål för Content Marketing 
 • Översikt taktiska ramverk för styrning (budskap, kanalstrategi, kundresan och organisation)
 • Content Marketing Lab

DAG 2: MÅLGRUPPER OCH RELEVANT INNEHÅLL

Kärnan i Content Marketing är att skapa rätt innehåll som upplevs som relevant och intressant av målgruppen. Vi utvecklar det tillsammans med de taktiska ramverk som vi gick igenom under dag 1.

 • Så skapas content för rätt målgrupp
 • Målgrupper, personas
 • Kreation, produktion, publicering och spridning utifrån taktiska ramverk. 
 • Content Marketing Lab

UPPGIFT MELLAN BLOCKEN
Content Marketing Lab uppgift att applicera i din vardag. 

DAG 3: KUNDRESAN OCH KANALSTRATEGI 

Fokus på kundresan och kanalerna, som möjliggör att nå vår målgrupp. Vi går igenom olika medier och strategier, samt olika kompetenser som behövs i arbetet. 

 • Kundresan inklusive målsättningar
 • Olika medier och kanalstrategi 
 • Kompetenser, ansvar och roller
 • Content Marketing Lab

DAG 4: ORGANISATION OCH UPPFÖLJNINGAR

Vi fördjupar oss i organisationen och arbetssätt. Olika målsättningar behöver mätas och följas upp, vi går igenom detta tillsammans med hur det strategiska och taktiska arbetet bör synkas i ett löpande Content Marketing arbete. 

 • Organisation och arbetssätt
 • Mätning och utvärderingar, analytics och seo
 • Kvalitativa och kvantitativa studier 
 • Strategisk planering och taktiskt arbete i CM
 • Affärskopplingen
 • Content Marketing Lab

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Content Marketing, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

IHM Business School

IHM Business School

Mitt i näringslivet

Ju högre tempo som präglar förändringarna i vår omvärld, desto mer behövs IHM. Utveckling kräver utveckling, och den allra största utmaningen är att lära av och lära nytt. På IHM skrotar vi gamla sanningar och finner nya vägar som stärker...


Läs mer om IHM Business School och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

IHM Business School

Norra Vallgatan 102
21121 Malmö

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Content Marketing!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 13 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar