Visa utbildning.se som: Mobil

Business Finance

IHM Business School
Kort om utbildningen
Längd: 18 veckor
Pris: 57 900 SEK exkl. moms
   
Ort: Göteborg, Malmö, Stockholm
Typ: Öppen utbildning

Kursbeskrivning

ekonomiutbildning

IHM Business Finance

Har du full kontroll över affärsbesluten eller händer det att du tar beslut utan att inse de ekonomiska konsekvenserna fullt ut? IHM Business Finance ger dig förmåga att visa på den ekonomiska effekten och förståelse för vilka styrmedel som krävs för att generera överskott och kassaflöden som ökar konkurrenskraft och lönsamhet på kort och lång sikt.

Som beslutsfattare, affärs- och verksamhetsansvarig kan du inte helt överlåta affärsbeslut och verksamhetsstyrning till ekonomispecialister. Du måste själv kunna ställa krav på hur finansiella nyckeltal, kalkyler och den interna redovisningen ska vara utformade för att utveckla företaget i rätt riktning.

Efter IHM Business Finance ska du:

 • Förstå hur den ekonomiska redovisningen speglar företagets värde, affärsverksamhet och kreditvärdighet.
 • Kunna tolka och använda den ekonomiska informationen som underlag för utvärdering och uppföljning av affärsverksamheten.
 • Förstå hur affärsmodellen bör utformas och hur verksamheten bör styras för att uppnå finansiella mål.  

IHM Business Finance ger dig förståelse för hur verksamheten återspeglas i ekonomiska termer. Du får kunskap om vilka styrmedel som krävs för att generera tillräckliga ekonomiska överskott och kassaflöden så att verksamhetens långsiktiga överlevnad och utveckling säkerställs.

Innehållet kan även skräddarsys och utvecklas för företagsanpassat genomförande. 

Citat BFPIM-PIM JOHANSSON

Pim Pim Ace Management

Även om jag drev mitt företag, Pim Pim Ace Management, redan innan utbildningen är jag nu medveten om den affärsmässiga biten på ett helt annat sätt och har kunnat strukturera upp min verksamhet. Att kunna sätta rätt pris på mina tjänster är något jag har nytta av dagligen, liksom många andra kunskaper från skolan. Jag har dessutom fått ett brett nätverk med många nya kontakter, både affärsmässigt och för att få råd och stöd.

Målgrupp

IHM Business Finance är en utbildning för dig som vill förstå hur den ekonomiska redovisningen beskriver företagets verksamhet, finansiella flöden och risker. Det är en utbildning för dig som också vill lära dig hur den ekonomiska styrningen ska utformas för att infria ägarnas krav på avkastning och övriga intressenters önskemål om punktliga utbetalningar av räntor, amorteringar, skatter, löner och leverantörsskulder.

Examen från gymnasieskola eller motsvarande. Du behöver ha kunskaper motsvarande IHM Business Management och bör ha några års arbetslivserfarenhet. Boka personligt möte för rådgivning.

Nivå och omfattning

Omfattning

IHM Business Finance löper över en termin och är förlagd till en eftermiddag/kväll per vecka. För mer detaljerad information om dagar och tider ring 0200-24 00 24eller kontakta din IHM-ort.

Nivå

Certifikat IHM. 
IHM Business Finance kan läsas som fristående certifikat eller som del av examen Marknadsekonom DIHM.

Tillval: IHM Mentor

För att få maximal utdelning av din utbildningssatsning kan du välja till en personlig mentor som hjälper dig att tackla dina utmaningar och säkertäller din personliga utveckling. IHM matchar dina behov med utbildade och erfarna mentorer. 

Kursinnehåll

Del 1 – Hur redovisningen speglar företagets verksamhet och finansiella flöden

 • Grundläggande förståelse för helheten
 • Förståelse för de grundläggande redovisningsprinciper som styr resultat- och balansräkningens utformning..

Del 2 – Vad kostar det att driva verksamheten?

 • Fördjupad förståelse för hur kostnaden för företagets olika affärer kan fördelas, mätas och bedömas.

Del 3 – Hur finansierar vi verksamheten?

 • Fördjupad förståelse för företagsledningens olika överväganden vid val av finansiering samt de olika alternativens möjligheter och risker.

Del 4 – Vilka investeringar ska vi göra i verksamheten?

 • Hur kan företaget utvärdera lönsamheten och risken i olika investeringar som övervägs för att utveckla och expandera verksamheten?

Del 5 – Vilka finansiella mål bör vi ha och hur påverkar dessa affärsplaneringen?

Del 6 – Hur utformar vi ekonomistyrningen i verksamheten?

 • Val av modell för kalkylering,
 • Utformning av den interna redovisningen och koppling till ekonomiskt ansvar
 • Hur ändamålsenliga är de valda styrmodellerna?

Del 7 Projektarbete – tillämpning i verksamheten

Video

Investering

Utbildningsavgift: 57 900:-*
Anmälningsavgift: 2 500:-*
Litteratur ingår i utbildningspriset

* Vid privatfinansiering är priset inkl. moms. 
Vid företagsfinansiering är priset exkl. moms.

Intresseanmälan

Vill du få mer information om Business Finance? Fyll i formuläret så blir du kontaktad av utbildningsarrangören.

Recensioner

Martin Hansson   |   2013-04-23
Ett kanonprogram för beslutsfattare som vill förstå övergripande ekonomistyrning
          (5)

IHM Business School

IHM Business School

Mitt i näringslivet

Ju högre tempo som präglar förändringarna i vår omvärld, desto mer behövs IHM. Utveckling kräver utveckling, och den allra största utmaningen är att lära av och lära nytt. På IHM skrotar vi gamla sanningar och finner nya vägar som stärker...


Läs mer om IHM Business School och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

IHM Business School

Norra Vallgatan 102
21121 Malmö

 Visa telefonnummer

Recensioner
Business Finance
Kursrecensioner
          (5,0)
Baseras på 1 recensioner
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
          (4,4)
Baseras på 13 recensioner
Alla recensioner för arrangören