Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Business Finance

IHM Business School
Kort om utbildningen
18 veckor
57 900 SEK exkl. moms
   
Göteborg, Malmö, Stockholm

Kursbeskrivning

ekonomiutbildning

IHM Business Finance

För dig som vill utveckla din förmåga att påverka och att hantera företagets finansiella styrning. IHM Business Finance riktar sig till dig som är på väg in i, eller är placerad i, en befattning där du har ansvar för ekonomiska resultat i verksamheten och fattar beslut som får stora finansiella konsekvenser. En befattningsnivå som förutsätter att du har förståelse för innebörden av företagets finansiella mål och på vilka sätt de påverkar de ekonomiska ramarna för verksamheten och beslutsfattandet.

För att känna trygghet, självförtroende och snabbare kunna prestera i rollen behöver du utveckla dina kunskaper och färdigheter inom redovisning, kalkylering, finansiell planering och ekonomistyrning. Du behöver stärka din förmåga att både hantera och påverka den finansiella styrning du får från styrelse och företagsledning. För att kunna ta ansvaret för det ekonomiska resultatet behöver du behärska de faktorer som lägger grunden till en finansiellt hållbar verksamhet på kort och lång sikt.

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • Utbildningen ger dig kompetens att självständigt kunna hantera och påverka den finansiella styrningen av verksamheten som utgår från styrelse och företagsledning.
 • Du lär dig att, utifrån företagets finansiella mål och valda affärsmodell, skapa en relevant inriktning på verksamhetens ekonomiska styrning och finansiella planering.
 • Du lär dig analysera och bedöma olika affärs- och verksamhetsprojekts genomförbarhet med hänsyn till affärsnytta och risk för organisationen.
 • Du lär dig att, utifrån ett helhetsperspektiv på företagets finansiella styrning, analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och målkonflikter som uppkommer i arbetet med organisationens affärs- och verksamhetsplanering.
 • Utbildningens läranderesultat ingår som tre delkvalifikationer på SeQF 6 nivå i studiegången mot Marknadsekonom DIHM.

Innehållet kan även skräddarsys och utvecklas för företagsanpassat genomförande. 

Citat BFPIM-PIM JOHANSSON

Pim Pim Ace Management

Även om jag drev mitt företag, Pim Pim Ace Management, redan innan utbildningen är jag nu medveten om den affärsmässiga biten på ett helt annat sätt och har kunnat strukturera upp min verksamhet. Att kunna sätta rätt pris på mina tjänster är något jag har nytta av dagligen, liksom många andra kunskaper från skolan. Jag har dessutom fått ett brett nätverk med många nya kontakter, både affärsmässigt och för att få råd och stöd.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

IHM Business Finance är en utbildning för dig som vill förstå hur den ekonomiska redovisningen beskriver företagets verksamhet, finansiella flöden och risker. Det är en utbildning för dig som också vill lära dig hur den ekonomiska styrningen ska utformas för att infria ägarnas krav på avkastning och övriga intressenters önskemål om punktliga utbetalningar av räntor, amorteringar, skatter, löner och leverantörsskulder.

Examen från gymnasieskola eller motsvarande. Du behöver ha kunskaper motsvarande IHM Business Management och bör ha några års arbetslivserfarenhet. Boka personligt möte för rådgivning.

Nivå och omfattning

Omfattning

IHM Business Finance löper över en termin och är förlagd till en eftermiddag/kväll per vecka. För mer detaljerad information om dagar och tider ring 0200-24 00 24eller kontakta din IHM-ort.

Nivå

Certifikat IHM. 
IHM Business Finance kan läsas som fristående certifikat eller som del av examen Marknadsekonom DIHM.

Tillval: IHM Mentor

För att få maximal utdelning av din utbildningssatsning kan du välja till en personlig mentor som hjälper dig att tackla dina utmaningar och säkertäller din personliga utveckling. IHM matchar dina behov med utbildade och erfarna mentorer. 

Kursinnehåll

Del 1 – Hur redovisningen speglar företagets verksamhet och finansiella flöden

 • Grundläggande förståelse för helheten
 • Förståelse för de grundläggande redovisningsprinciper som styr resultat- och balansräkningens utformning..

Del 2 – Vad kostar det att driva verksamheten?

 • Fördjupad förståelse för hur kostnaden för företagets olika affärer kan fördelas, mätas och bedömas.

Del 3 – Hur finansierar vi verksamheten?

 • Fördjupad förståelse för företagsledningens olika överväganden vid val av finansiering samt de olika alternativens möjligheter och risker.

Del 4 – Vilka investeringar ska vi göra i verksamheten?

 • Hur kan företaget utvärdera lönsamheten och risken i olika investeringar som övervägs för att utveckla och expandera verksamheten?

Del 5 – Vilka finansiella mål bör vi ha och hur påverkar dessa affärsplaneringen?

Del 6 – Hur utformar vi ekonomistyrningen i verksamheten?

 • Val av modell för kalkylering,
 • Utformning av den interna redovisningen och koppling till ekonomiskt ansvar
 • Hur ändamålsenliga är de valda styrmodellerna?

Del 7 Projektarbete – tillämpning i verksamheten

Video

Investering

Utbildningsavgift: 57 900:-*
Anmälningsavgift: 2 500:-*
Litteratur ingår i utbildningspriset

* Vid privatfinansiering är priset inkl. moms. 
Vid företagsfinansiering är priset exkl. moms.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Business Finance, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner.

Martin Hansson
(5)
Ett kanonprogram för beslutsfattare som vill förstå övergripande ekonomistyrning

IHM Business School

IHM Business School

Mitt i näringslivet

Ju högre tempo som präglar förändringarna i vår omvärld, desto mer behövs IHM. Utveckling kräver utveckling, och den allra största utmaningen är att lära av och lära nytt. På IHM skrotar vi gamla sanningar och finner nya vägar som stärker...


Läs mer om IHM Business School och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

IHM Business School

Norra Vallgatan 102
21121 Malmö

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 13 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar