Inga recensioner än

Diplomerad Risk Manager

Längd
6 dagar
Pris
49 500 SEK exkl. moms
Längd
6 dagar
Pris
49 500 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Diplomprogrammet syftar till att ge deltagarna en bred och gedigen kunskapsbas och skapa förutsättningar för att utveckla ett fungerande riskramverk i olika typer av organisationer.
Bredden i programmet ska belysa den komplexa roll som riskmanagers och andra riskägare har, ge en insikt kring best practice inom olika områden samt problematisera kring olika utmaningar.
Programmet omfattar sex dagar och fokuserar på praktisk riskhantering, best practice och övningar. Innehållet kan delas upp i ämnesområdena: verksamhetsstyrning, ramverk och standarder, riskaspekter, finans/försäkringsrisk, praktisk riskhantering och projektrisk.

Målgrupp

Programmet passar såväl privat som offentlig sektor. Viktiga målgrupper är risk managers, men även CFO, CRO, controllers, jurister, compliance officers och ansvariga för revision är lämpade att delta. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen bör du ha arbetat med riskhanteringsfrågor i ett par år.

Tid&Plats

Stockholm, 6 dagar 2022

Innehåll

  • Strategisk riskhantering
  • Styrande ramverk
  • Styrning, kontroll och uppföljning
  • Riskorganisation
  • Riskidentifiering
  • Risk och efterlevnad

mm

Investering

52 000 SEK (Ex moms) 

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Diplomerad Risk Manager, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
Sveavägen 65 (Box 45180)
104 30 Stockholm

Vässa dina specialistkunskaper hos försäkringsbranschens mest erfarna och självklara utbildningspartner

IFU är Sveriges ledande leverantör av utbildning för yrkesverksamma inom försäkring, finans, compliance och risk management. Hos oss kan du gå allt från mer omfattande diplomeringsprogram och kortare specialistutbildningar samt även e-learningmoduler. Vi erbjuder både öppna program och anpassade lösningar...

Läs mer om IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL) och visa alla utbildningar.

Highlights