Inga recensioner än

Certifierad Placeringsrådgivare

Längd
4 dagar
Pris
27 000 SEK exkl. moms
Längd
4 dagar
Pris
27 000 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

IFU:s placeringsrådgivarutbildning stärker din kompetens inom finansiell ekonomi, ger dig struktur i hur du konkret genomför en finansiell rådgivning och säkerställer det lagmässiga kompetenskravet för placeringsrådgivare.

Utbildningen är även direkt förberedande för att du skall kunna tentera och erhålla Swedsecs licens för rådgivare.

Placeringsrådgivarutbildningen innefattar 4 lärarledda dagar, kurslitteratur, diagnostiska tester, inlämningsuppgifter, web-baserade lektioner, tenta-webinar, examination och certifiering. Utbildningen tar totalt ca 8-10 dagar i anspråk att genomföra.

Kursmål:
Placeringsrådgivarutbildningen avslutas med examination och vid avklarad sådan erhålls certifikatet: Certifierad Placeringsrådgivare.

Certifieringen säkerställer att det teoretiska kompetenskravet enligt gällande rådgivningslagstiftning uppfylls, dvs att du besitter den ”erforderliga kompetens” om finansiella instrument och rådgivningen kring dessa som krävs.
Fler än 1 000 personer genomgått certifieringen sedan starten 2004. 

Målgrupp

Certifierad Placeringsrådgivare vänder sig främst till dig som idag är på väg in i rollen som finansiell rådgivare. Utbildningen passar dock även dig som inte direkt arbetar som rådgivare, men som i din yrkesroll behöver stärka upp din kompetens kring finansiella placeringar. Utbildningen kan även med fördel läsas av dig som redan är finansiell rådgivare – i syfte att repetera och lära nytt.

Kursinnehåll

Programinnehåll:

  • Makroekonomi och ränteinstrument
  • Aktier och fondkunskap
  • Derivatinstrument och strukturerade produkter
  • Grundläggande portföljlära
  • Finansiell rådgivning till privatkunder och företag
  • Pensionssparande och försäkring
  • Börskunskap och värdepappershandel
  • Lag, skatt och etik

Examen, diplom m.m.

Vid avklarad examination erhålls certifikatet: Certifierad Placeringsrådgivare. Certifieringen säkerställer att det teoretiska kompetenskravet enligt gällande rådgivningslagstiftning uppfylls, dvs att du har den ”erforderliga kompetens” om finansiella instrument och rådgivningen som krävs.

Fler än 1 000 personer har genomgått den här certifieringen sedan starten 2004.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Certifierad Placeringsrådgivare, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
Sveavägen 65 (Box 45180)
104 30 Stockholm

Vässa dina specialistkunskaper hos försäkringsbranschens mest erfarna och självklara utbildningspartner

IFU är Sveriges ledande leverantör av utbildning för yrkesverksamma inom försäkring, finans, compliance och risk management. Hos oss kan du gå allt från mer omfattande diplomeringsprogram och kortare specialistutbildningar samt även e-learningmoduler. Vi erbjuder både öppna program och anpassade lösningar...

Läs mer om IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL) och visa alla utbildningar.

Highlights