Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Grundorsaksanalys RCA (intern)

Idhammar
Kort om utbildningen
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Kursen kombinerar metoder i grundläggande felsökning med praktiskt användande av RCA.

Metoden används för att kartlägga händelseförloppet vid en eller flera händelser. Det kan vara både små och större haverier men kan även i förenklad form, bidra till att dels förhindra fel, dels åtgärda återkommande misstag vid konstruktion och handhavande av utrustning. 

Ett arbetssätt i fyra steg

Ett arbetssätt i fyra steg Metoden för RCA kan utföras på olika sätt och fördjupas beroende på teknikområde, komplexitet, lagar och förordningar m.m. Metoden innehåller stegen:

 • Datainsamling
 • Kartläggning av händelseförlopp och identifiering av nyckelfaktorer
 • Hitta grundorsaker
 • Välja åtgärder och genomföra dessa

Idhammar tillhandahåller en utbildning där vi kombinerar metoder i grundläggande felsökning med praktiskt användande av RCA, allt för att kunskaperna skall kunna tillämpas i verkligheten!

Kursinnehåll

 • Fördelar med problemlösningsmetodik
 • Definiera problemet och behovet av åtgärder
 • Använda RCA för att fastställa orsaken
 • Utvärdera bevis
 • Korrigerande åtgärder och riskanalys
 • Presentation av olika verktyg för problemlösning
  • 5 Varför?
  • Processanalys
  • Fault Tree Diagram
  • Ishikawa (fiskbensdiagram)
  • Statistiska metoder
 • Mäta effektivitet
 • Etablera ständiga förbättringar
 • Grupparbete

Kursmål

Målet med kursen är att genom en blandning av teori och praktiska övningar ge deltagarna förståelse för RCA, samt att ge en bra grund inför analysarbete.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Grundorsaksanalys RCA (intern), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,1

Baseras på 13 recensioner.

Kursdeltagare
(4)
Det hade varit bra om man hade fått förbereda underlag till gruppövningen
Kursdeltagare
(5)
Bra teori och många grupparbeten som ger bra träning
Kursdeltagare
(5)
Bra med övningar i grupp! Bra med blandade grupper med olika kompetens

Idhammar

Idhammar

Idhammar är ett ledande kunskapsföretag inom produktion, underhåll och Asset Management. Våra tjänster syftar till att utveckla våra kunders värdeskapande processer inom ramen för produktion, underhåll och Asset Management. Det gör vi genom utbildningar, konsulttjänster och resursförstärkning. Våra kompetenshöjande utbildningar...


Läs mer om Idhammar och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Idhammar


 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,0)
Baseras på 13 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,1)
Baseras på 672 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar