Grundorsaksanalys RCA

Idhammar
Kort om utbildningen
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Kursen kombinerar metoder i grundläggande felsökning med praktiskt användande av RCA.

Metoden används för att kartlägga händelseförloppet vid en eller flera händelser. Det kan vara både små och större haverier men kan även i förenklad form, bidra till att dels förhindra fel, dels åtgärda återkommande misstag vid konstruktion och handhavande av utrustning. 

Ett arbetssätt i fyra steg

Ett arbetssätt i fyra steg Metoden för RCA kan utföras på olika sätt och fördjupas beroende på teknikområde, komplexitet, lagar och förordningar m.m. Metoden innehåller stegen:

 • Datainsamling
 • Kartläggning av händelseförlopp och identifiering av nyckelfaktorer
 • Hitta grundorsaker
 • Välja åtgärder och genomföra dessa

Idhammar tillhandahåller en utbildning där vi kombinerar metoder i grundläggande felsökning med praktiskt användande av RCA, allt för att kunskaperna skall kunna tillämpas i verkligheten!

Kursinnehåll

 • Fördelar med problemlösningsmetodik
 • Definiera problemet och behovet av åtgärder
 • Använda RCA för att fastställa orsaken
 • Utvärdera bevis
 • Korrigerande åtgärder och riskanalys
 • Presentation av olika verktyg för problemlösning
  • 5 Varför?
  • Processanalys
  • Fault Tree Diagram
  • Ishikawa (fiskbensdiagram)
  • Statistiska metoder
 • Mäta effektivitet
 • Etablera ständiga förbättringar
 • Grupparbete

Kursmål

Målet med kursen är att genom en blandning av teori och praktiska övningar ge deltagarna förståelse för RCA, samt att ge en bra grund inför analysarbete.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Grundorsaksanalys RCA, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,1

Baseras på 13 recensioner.

Kursdeltagare

Det hade varit bra om man hade fått förbereda underlag till gruppövningen

Kursdeltagare

Bra teori och många grupparbeten som ger bra träning

Kursdeltagare

Bra med övningar i grupp! Bra med blandade grupper med olika kompetens

Idhammar

Idhammar är ett ledande kunskapsföretag inom produktion, underhåll och Asset Management. Våra tjänster syftar till att utveckla våra kunders värdeskapande processer inom ramen för produktion, underhåll och Asset Management. Det gör vi genom utbildningar, konsulttjänster och resursförstärkning. Våra kompetenshöjande utbildningar...


Läs mer om Idhammar och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Idhammar


Tel: 08-7104800

Recensioner
Kursrecensioner
(4,1)
Baseras på 13 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,1)
Baseras på 673 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Grundorsaksanalys RCA från Idhammar , fyll i dina uppgifter: