Visa utbildning.se som: Mobil

FU för elektrisk utrustning (intern)

Idhammar
Kort om utbildningen
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Att arbeta med förebyggande underhåll är inte bara att upptäcka fel med hjälp av inspektioner och tillståndskontroller, utan att också förutse och systematisera underhållet så att legala och produktions-tekniska krav tillgodoses. Metoderna har under senare år förfinats, och blivit alltmer komplexa och än mer träffsäkra. Under kursen ges möjlighet att i grupparbetsform testa upplägg av systematiskt förebyggande underhåll. Under kursen förmedlar vi kunskaper om:

 • att underhåll är en viktig faktor för produktion och driftsäkerhet
 • att legala krav ställs på förebyggande underhåll inom olika områden
 • hur internkontroll realiseras och genomförs
 • begreppet kritikalitet
 • systematisk uppbyggnad av förebyggande underhåll
 • förebyggande åtgärder på kraftelektronik
 • att underhåll omfattar åtgärder från kravspecifikation till drift
 • hur konstruktioner och val av modern utrustning kan påverka driftsäkerheten
 • grunderna för FFT (frekvensanalys)
 • krav och åtgärder rörande EMC, och ESD inklusive åskskydd

Kursinnehåll

Produktion och driftsäkerhet

 • Vad menas med driftsäkerhet/anläggningseffektivitet?
 • Nollfelsarbete – en utopi

Praktiskt förebyggande underhåll

 • Vilka inspektioner skall och kan utföras i praktiken?
 • Vilka legala inspektionskrav finns?

FU på kraftelektronik

 • Tyristordrifter
 • Frekvensomriktardrifter
 • Exempel på praktiskt utförande

Moderna hjälpmedel

 • Vad är frekvensanalys?
 • Vad kan vi utläsa av analysen?
 • Exempel

Särsystem

 • Ex-klassade system
 • Batteribackup (UPS)
 • Systematiskt upplägg av förebyggande underhåll
 • FU – historia och utveckling
 • Inventeringsfasen
 • Indelning av utrustning
 • Standardtexter
 • Prioriteringar
 • Utförandefrekvens
 • Rondering
 • Val av inspektör
 • Instruktioner och dokumentation
 • Uppföljning
 • Erfarenhetsåterföring
 • Underhållssystemet
 • Övningsuppgifter

Nätanalys och faskompensering

 • Hur ser vårt nät ut?
 • Transienter och övertoner
 • Val av kondensatorer och filter

EMC och ESD

 • Kravbild vid inköp och installation
 • Hur säkerställer vi vår utrustning vid åska?
 • Elektrostatisk urladdning (ESD)

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om FU för elektrisk utrustning (intern), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Kursdeltagare
(4)
Ta gärna in fler paralleller till verkliga händelser.
Kursdeltagare
(4)
Operatörsunderhållet ( =underhåll o produktion) fungerar hos oss.
Kursdeltagare
(5)
Mycket man inte visste…

Idhammar

Idhammar

Idhammar är ett ledande kunskapsföretag inom produktion, underhåll och Asset Management. Våra tjänster syftar till att utveckla våra kunders värdeskapande processer inom ramen för produktion, underhåll och Asset Management. Det gör vi genom utbildningar, konsulttjänster och resursförstärkning. Våra kompetenshöjande utbildningar...


Läs mer om Idhammar och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Idhammar

Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,4)
Baseras på 26 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,1)
Baseras på 593 recensioner.
Alla recensioner för arrangören