Visa utbildning.se som: Mobil

Elsäkerhetsansvar med policy och praktiskt genomförande

Idhammar
Kort om utbildningen
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Riskerar du åtal om personalen skadas?

El är en farlig vara. Flera lagar, förordningar och föreskrifter reglerar elansvaret. Är ansvarsfördelningen dokumenterad på företaget? Vad innebär personsäkerhetsansvaret för dig och underställd personal? Vad ansvarar du för? Kursen tar bl.a upp arbetsmiljölagen, ellagen, starkströmsföreskrifterna, behörighetsföreskrifterna och Svensk standard. Kursdokumentationen innehåller förslag till en konkret elansvarspolicy med exempel på tydliga delegeringar från VD till varje enskild medarbetare.

Kursinnehåll

Skötselföreskrifterna ”Arbete vid risk för elektrisk fara”.

Innehåller bl a bestämmelser om skyddsåtgärder vid både arbete och skötsel på elektriska starkströmsanläggningar. Gäller såväl behörig som icke behörig personal. Behörighetsföreskrifternas innebörd och tolkning.

Arbetsmiljölagen ställer krav på arbetsgivaren, bl a i elsäkerhetshänseende. Ansvarsfördelning och delegeringsfrågor behandlas noggrant. När krävs det behörighet? Måste den behörige finnas i linjeorganisationen? Hur löser man elansvaret praktiskt? Kursen går därför igenom:

 • fem sätt att utse elarbetsansvarig
 • personsäkerhetsansvar
 • anläggningsansvar
 • behörighetsansvar
 • materielansvar
 • instruktionsansvar
 • utbildningsansvar
 • nyckelansvar
 • arbetsledaransvar
 • elarbetsansvarig
 • elsamordningsansvarig
 • samordningsansvar
 • juridiskt ansvar
 • moraliskt ansvar
 • funktionsansvar
 • en elpolicy byggs upp för det egna
 • företaget
 • driftorganisationen påverkar
 • elsäkerheten
 • lagstiftning som reglerar ansvarsfrågor
 • arbetsgivares och anläggningsinnehavares
 • skyldigheter
 • internkontrollföreskrifternas
 • samspel med elmiljö och elsäkerhet
 • rättsfall presenteras
 • arbetsmiljölagen
 • övriga lagar och föreskrifter
 • de olika ansvarsdelarna
 • delegeringar, hur och till vem?
 • uppbyggnad av elpolicyn
 • skadeståndsansvar
 • straffansvar
 • strikt ansvar
 • riskanalyser
 • definition av ”rutinarbeten”
 • systematiskt elsäkerhetsarbete
 • Svensk standard, SS-EN 50110-1, i korthet
 • Behörighetsföreskrifterna ”Arbete vid risk för elektrisk fara”

Kursmål

Att ge deltagarna mycket god kännedom om reglerna kring el och elansvar. Att ge deltagarna möjlighet att skapa en elsäkerhetspolicy och entydiga delegeringsformulär för det egna företaget. Kursen syftar också till att slå sönder myten om att elansvar är något svårt eller ogripbart.

Målgrupp

Alla som har ansvar för elanläggningar och anställd personal. Chefer/arbetsledare på alla nivåer, elektriker, elansvariga av alla slag, elbehöriga m fl.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Elsäkerhetsansvar med policy och praktiskt genomförande, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Idhammar

Idhammar är ett ledande kunskapsföretag inom produktion, underhåll och Asset Management. Våra tjänster syftar till att utveckla våra kunders värdeskapande processer inom ramen för produktion, underhåll och Asset Management. Det gör vi genom utbildningar, konsulttjänster och resursförstärkning. Våra kompetenshöjande utbildningar...


Läs mer om Idhammar och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Idhammar


 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Elsäkerhetsansvar med policy och praktiskt genomförande!

Arrangörsrecensioner
(4,1)
Baseras på 673 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Elsäkerhetsansvar med policy och praktiskt genomförande från Idhammar , fyll i dina uppgifter: