Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Elsäkerhet med ELSÄK-FS 2006:1

Idhammar
Kort om utbildningen
1 dag
   
Solna

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning

Ellagstiftningen anger regler för arbeten på och nära el: 

 • Arbetsgivaren tillser att arbetstagaren får god kännedom om förhållanden, under vilket arbetet skall bedrivas och upplyses om risker med arbetet. 
 • Arbetsgivaren förvissar sig om att arbetstagaren har utbildning som behövs och vet vad han/hon ska iakttaga för att undgå risker i arbetet. 

Denna endagskurs ger kunskap om vilka arbeten som kräver elektrisk behörighet.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla personalkategorier med arbetsuppgifter nära el (t.ex. arbetsledare, elektriker, elbehöriga, drifttekniker, operatörer, hantverkare)

Innehåll

 • Skötselförekrifterna ELSÄK-FS 2006:1 och Svensk Standard innehåller bl a bestämmelser om skyddsåtgärder vid arbete och skötselåtgärder där personalenär utsatt för en elektrisk fara. Reglerna gäller oavsett om arbetet som utförs kräver elektrisk behörighet/auktorisation eller inte.
 • Behörighetsbestämmelsernas och den nya elsäkerhetslagens innebörd och praktiska tillämpning.
 • Elanläggningars uppbyggnad och skyddsanordningar som säkringar, jordning, skyddsjordning m m.
 • Definitioner av hög-, låg-, klenspänningsanläggningar.
 • Strömmens påverkan påmänniskokroppen.
 • Inträffade olycksfall och hur dessa hade kunnat undvikas.
 • Instruktiva filmer, arbetsmetodik, ljusbågar etc.
 • Checklistor för olika typer av arbeten.
 • Elsäkerhetsansvarets olika delar.
 • Fem olika sätt att utse elarbetsansvarig.
 • Kontroll av eget arbete, samt andras arbete.
 • Systematiskt elsäkerhetsarbete och egenkontroll.
 • Åtgärder vid olycksfall.
 • Grunderna i att ta hand om skadade.
 • Jordfelsbrytarens förträfflighet och svagheter.
 • Riskanalyser.
 • Utkvittering av eget ex av skötselföreskrifterna ELSÄK-FS 2006:1.
 • Den nya Elsäkerhetslagen och kravet påegenkontrollprogram

  Kursmål

 • Förebygga elolyckor samt ge deltagarna tillräcklig kunskap för att uppfylla föreskrifternas krav på en instruerad person;
 • genom filmer och diskussion i gruppen ge ökad förståelse för de säkerhetsregler som finns inom elområdet; samt
 • ge detaljerad kunskap om vilka arbeten som kräver elektrisk behörighet. 

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Elsäkerhet med ELSÄK-FS 2006:1, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Idhammar

Idhammar

Idhammar är ett ledande kunskapsföretag inom produktion, underhåll och Asset Management. Våra tjänster syftar till att utveckla våra kunders värdeskapande processer inom ramen för produktion, underhåll och Asset Management. Det gör vi genom utbildningar, konsulttjänster och resursförstärkning. Våra kompetenshöjande utbildningar...


Läs mer om Idhammar och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Idhammar


 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Elsäkerhet med ELSÄK-FS 2006:1!

Arrangörsrecensioner
(4,1)
Baseras på 672 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar