Visa utbildning.se som: Mobil

Motiverande samtal (MI) –grundutbildning

HumaNova
Kort om utbildningen
3 dagar
5 040 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Hösten och våren - Stockholm
Göteborg, Lund, Stockholm
Öppen utbildning
Kommande starter
Göteborg
Hösten och våren  
5 040 SEK
Lund
Hösten och våren  
5 040 SEK
Stockholm
Hösten och våren  
5 040 SEK

Kursbeskrivning

Utbildning i Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal (MI) är en grundutbildning och vänder sig till dig som vill lära dig använda samtalsmetoden för rådgivning och behandling med syfte att underlätta förändring.

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i många yrkesroller och sammanhang för att motivera till nya beteenden och förändring. Metoden lämpar sig också väl för information och för att få individer att känna sig delaktiga i samtalet.

Samtalsmetoden MI är en förkortning av Motivational Interviewing som utvecklades av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick under 1980 och 90-talen. I sitt arbete såg de hur delaktighet och engagemang ökar motivationen. I början fokuserade de sin forskning på behandling av beroendeproblematik och i längden även på förändringsprocesser.

MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt

Idag används MI inom många branscher där samtalet är en viktig del av verksamheten; frisk- och sjukvård samt inom socialtjänst, kriminalvård och psykiatri. Socialstyrelsen rekommenderar motiverande samtal för rådgivning och behandling av alkohol, tobak, droger, spel, kost och motion.

Grundutbildningen består av tre dagar med alla delar av Motiverande samtal (MI).

Dag 3 syftar till fördjupning och ytterligare reflektion, något vi ser att våra deltagare uppskattar. Samtliga deltagare får möjlighet att utbyta erfarenheter.

Pedagogiken under utbildningen styrs av samtliga deltagare och din egen aktivitet. Teoretiska avsnitt varvas med träning och demonstrationer, handledning och feedback. I möjligaste mån utgår träningen från de problemområden som är aktuella för deltagarna.

Syftet

Efter genomförd grundutbildning ska du kunna använda samtalsmetoden i rådgivande och behandlande syfte. Du lär dig samtalsmetodens fyra centrala processer:

 • Engagera 
 • Fokusera 
 • Framkalla 
 • Planera för en förändring

Du får träna på att utveckla samtal som främjar motivation hos den du talar med. Du får lära dig att lyssna efter det som stärker och bekräftar. Empatiskt och reflektivt ska du efter utbildningen kunna hjälpa din klient att utforska sin egen inställning till det som skapar problem samt främja motivation till en positiv beteendeförändring.

Grundkursen omfattar en komplett grundkurs med möjlighet att träna utifrån dina egna behov.

Pris:

Privatperson
SEK 6 300 inkl moms

Företag/organisationer
SEK 6 300 exkl moms

Utbildningens innehåll

 • Teori, historik
 • MI – En evidensbaserad metod
 • Grundläggande principer i MI, förhållningssätt, strategier och färdigheter
 • MI-lyssnandets teknik
 • Träning i grundläggande kommunikationsfärdigheter
 • Förändringsprocessen
 • Förändringsprat /”change talk”, att höra, locka fram och förstärka
 • Diskrepans och ambivalens – att förstå begreppen
 • Ambivalensutforskning och andra strategier för ambivalensbearbetning
 • Motståndsbegreppet och motståndshantering i praktiskt arbete
 • Informationsutväxling – dialog istället för föreläsning
 • Meny Agenda – ett respektfullt sätt att strukturera samtalet
 • Tillämpning av MI i olika kontexter
 • Kodning och återkoppling av det egna MI-utförandet

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Motiverande samtal (MI) –grundutbildning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

HumaNova

HumaNova

HumaNova

På HumaNova har vi utbildningar både för dig som söker nya vägar i ditt yrkesliv och för dig som vill utvecklas som människa.  HumaNovas pedagogik bygger på ett öppet system utan dogmer. Vi arbetar upplevelsebaserat, vilket innebär att erfarenheter och...


Läs mer om HumaNova och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

HumaNova

Skeppsbron 32
111 30 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Motiverande samtal (MI) –grundutbildning!

Arrangörsrecensioner
(4,8)
Baseras på 7 recensioner.
Alla recensioner för arrangören