Visa utbildning.se som: Mobil

Diplomerad samtalsterapeut

HumaNova
Kort om utbildningen
2 år
30 200 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Hösten och våren - Stockholm
Göteborg, Lund, Stockholm
Öppen utbildning
Kommande starter
Göteborg
Våren och hösten  
30 200 SEK
Lund
Hösten  
30 200 SEK
Stockholm
Hösten och våren  
30 200 SEK

Kursbeskrivning

2 årig yrkesutbildning till Diplomerad Samtalsterapeut

HumaNovas yrkesutbildning till Diplomerad Samtalsterapeut vänder sig till dig som, utifrån en egen trygg plattform i psykosyntes och psykoterapeutiska metoder, vill arbeta som samtalsterapeut. Som samtalsterapeut kommer du att vägleda individer till att upptäcka och uttrycka sin unika potential. Därmed bidrar du till större frihet och mänskligt växande.

Utbildningen inkluderar även en basutbildning i integrativ psykoterapi, sk Steg 1-utbildning, och efter avslutad utbildning kan du erhålla diplom som Diplomerad Samtalsterapeut i psykosyntes samt studieintyg på att du genomfört en basutbildning i integrativ psykoterapi.

Målgrupp

Du ska först ha genomgått och blivit godkänd på vår utbildning 'Bli den du är' samt bedömts lämplig att fortsätta.

Vad krävs för att bli godkänd?

För att bli godkänd erfordras att du:

 • Fått godkänt på de skriftliga uppgifterna som hör till utbildningen
 • Under utbildningen 'Bli den du är' och utbildningen till samtalsterapeut genomgått sammanlagt minst 60 individuella terapisessioner. Minst 45 terapisessioner behöver vara hos en Diplomerad Samtalsterapeut och 50 sessioner hos en legitimerad psykoterapeut.
 • Genomfört minimum 60 timmars arbete med egna träningsklienter som du fått handledning för (antalet behovsprövas alltid individuellt beroende på eventuell tidigare erfarenhet, färdigheter och personlig kompetens).
 • Ha videofilmat en egen hel genomförd terapisession, diskuterat den i din studiegrupp och med din handledare och fått den godkänd. Dessutom skall du i din handledningsgrupp minst en gång per termin visa ett kortare avsnitt från utförd terapisession. 
 • Följt HumaNovas Etiska Regler under arbetet med träningsklienter.
 • Bedömts som lämplig (personlig bedömning görs av din huvudlärare och av rektor).
 • Har deltagit i schemalagd undervisning samt studiegrupper till 100%.
 • Fått godkänt på ditt examensarbete.
 • Fått godkänt på skriftliga redovisningar utifrån teoretiska studier.

HumaNovas utbildningar är diplomerande men leder ej till legitimation från Socialstyrelsen. Detta innebär att du som samtalsterapeut till exempel inte får behandla, eller utge dig för att kunna bota, diagnostiserade, psykiska sjukdomar.

Syftet

HumaNovas utbildning syftar till att ge dig de kunskaper och färdigheter som krävs i arbetet som samtalsterapeut, med psykosyntesen som grund och med integrativ psykoterapi som inriktning.

Med utbildningen får du en omfattande, praktisk och djupgående kompetens.  Du får en gedigen kombination av teori och praktik som grund för ett  utvecklande arbete samt  ett professionellt förhållningssätt till klienten.

Pris:

Privat
36 750 SEK/termin inkl moms

Företag
36 750 SEK/termin exkl moms

Utbildningens innehåll

Nedan finner du utbildningsinnehållet under år 2 och 3:

 • Utvecklingspsykologi
  Vi lär oss om utvecklingspsykologi ur ett livslångt perspektiv - Anknytningsteori, Relationer, Sterns teorier, Erikssons psykosociala perspektiv
 • Intervju & Samtalsmetodik
  Klientarbete i praktiken – terapeutisk allians, metodik och praktisk träning i det terapeutiska mötet
 • Grupp- & processarbete
  Fortsatt fördjupat arbete med egen personlig utveckling genom bl a gruppterapi.
 • Psykoterapeutisk integrativ teori & metodik
  Vi lär oss om psykodynamisk terapi, schematerapi, ACT, kreativa terapiformer, empatisk kommunikation, vetenskapsteori och vi fördjupar våra kunskaper i affektteori och anktyning.
 • Psykosyntes teori & metodik
  Vi fördjupar oss i terapeutiskt arbete med psykosyntesens modeller och teorier.
 • Kognitiv teori & metodik
  Vi lär oss baskunskaperna i kognitiv terapi och får KBT-kunskaper.
 • Psykopatologi/Diagnostik
  Vi fördjupar vår kunskap gällande psykopatologi, ångest, depression, dystymi och borderline och lär oss mera om psykiatriskt synsätt på olika psykologiska störningar.
 • Transpersonell psykologi teori & metodik
  Vi lär oss mera om transpersonell psykologi och har transpersonella terapiövningar.
 • Beteendeanalys
  Vi lär oss grundläggande beteendeanalys.
 • Kroppsmedvetenhet & Sexualitet
  Vi lär oss mera om den mänskliga sexualiteten och dess olika riktningar samt om hur sexuella neuroser kan uppstå och hur de behandlas. Vi fördjupar arbetet med kropp- och sinnesförnimmelser och vi lär oss om hur dans och rörelse kan vara en hjälp i det terapeutiska arbetet.
 • Kreativa metoder
  Vi lär oss om kreativa metoder att använda i klientarbete – bild/fri teckning, symboler, guidade vandringar och meditation.
 • Forskning & vetenskapsteori
  Vi lär oss grundläggande vetenskapsteori, journalföring samt har uppsatshandledning.
 • Handledning på psykoterapeutiskt arbete
  All obligatorisk handledning ingår i kursavgiften.

Utbildningens omfattning

År 1 består av 33 schemalagda utbildningstillfällen. Utöver det tillkommer minst elva studiegruppsträffar, egenterapi, arbete med träningsklienter och individuellt arbete.

År 2 består av 30 schemalagda utbildningstillfällen. Utöver det tillkommer studiegruppsträffar vid minst tio tillfällen, egenterapi, arbete med träningsklienter och individuellt arbete samt examensarbete.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Diplomerad samtalsterapeut, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner.

Lena
(5)
Den teoretiska kunskapen får under utbildningen levas i lektionssalen och tas med ut till elevklienter. Det gav mig en kunskap och förändring på djupet.

HumaNova

HumaNova

HumaNova

På HumaNova har vi utbildningar både för dig som söker nya vägar i ditt yrkesliv och för dig som vill utvecklas som människa.  HumaNovas pedagogik bygger på ett öppet system utan dogmer. Vi arbetar upplevelsebaserat, vilket innebär att erfarenheter och...


Läs mer om HumaNova och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

HumaNova

Skeppsbron 32
111 30 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,8)
Baseras på 7 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Mer inom området