Visa utbildning.se som: Mobil

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

HumaNova
Kort om utbildningen
2 år
29 400 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Se startdatum på vår hemsida - Stockholm
Lund, Stockholm
Öppen utbildning
Kommande starter
Lund
Se startdatum på vår hemsida  
29 400 SEK
Stockholm
Se startdatum på vår hemsida  
29 400 SEK

Kursbeskrivning

ACT-terapeut

HumaNovas basutbildning i psykoterapi är baserad på Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och vänder sig till dig som vill utvecklas med nytänkande – den tredje vågens KBT.

ACT är en evidensbaserad psykoterapiform som lyfter fram balansen mellan acceptans och förändring, mellan inre perspektivtagande och Mindfulness i kombination med aktiv handling. Du kan använda ACT i ditt arbete inom vårdsektorn samt inom socialt arbete, exempelvis som socionom eller motsvarande. ACT används även av psykoterapeuter och coacher som arbetar inom hälsosektorn.

ACT ger verktyg både på det inre och det yttre planet, och genom att lägga vikt vid förmågan till perspektivtagande snarare än analys och ”bearbetning” kan ACT erbjuda genvägar till förändring också i lägen som kan verka mer eller mindre fastlåsta.

Omfattning

4 terminer. Den schemalagda utbildningstiden uppgår till cirka 360 utbildningstimmar varav 120 timmar grupphandledning. Individuellt hemarbete med olika övningar och skriftliga uppgifter tillkommer. 14 tillfällen/termin.

Föreläsningar, teoretiska genomgångar och litteraturstudier förenas med upplevelsebaserade seminarier och en mängd ACT-övningar i självupplevelsens form, gruppdiskussioner och rollspel.

Under termin 2, 3 och 4 arbetar du med träningsklienter, under regelbunden handledning av utbildningsansvariga samt med hjälp av inspelade terapisessioner.

Målgrupp

Du har troligtvis erfarenhet av människovårdande yrke eller arbete med sociala frågor. När din anmälan kommer till oss kontaktar vi dig för en antagningsintervju.

Syftet

Med fördjupad förståelse för ACT som en integrerad enhet av teori och praktik, kan använda ACT i ditt arbete som terapeut, coach eller i andra sammanhang – samt också i ditt eget liv och för ökad självkännedom.

Utbildningen ger en utförlig förståelse för de sex kärnprocesserna i ACT:

 1. Acceptans/öppenhet.
 2. Defusion/perspektivtagande.
 3. Här och nu.
 4. Jaget som kontext.
 5. Livsvärden.
 6. Meningsfull handling – inklusive handlingsplanering, exponering m.m.

Varje deltagare får lära ACT genom att ha egna terapiklienter under termin 2, 3 och 4, under regelbunden handledning av utbildningsansvariga och med hjälp av inspelningar från terapisessionerna.

Pris:

Privat
36 750 SEK inkl. moms.

Företag
36 750 SEK exkl. moms.

Utbildningens innehåll

 • Inlärningspsykologi. Historik och grundprinciper.

  Teoretisk förståelse/praktisk övning i funktionell analys som värdefullt arbetsredskap.

 • Anknytningsteori.
  Anknytningserfarenheternas betydelse för de inre, inlärningsbaserade ”modeller” vi bygger upp.

 • Ett existentiellt perspektiv.

  De existentiella grundfrågorna.

 • Affektteori och affektfokuserad behandling
 • Relational Frame Theory.
  Förståelse för tänkandets roll vid livsproblem, blockeringar och undvikanden. Upplevelsemässigt undvikande som ”evolutionens baksida”.

 • Eftersom utbildningen är upplagd i Steg 1-form kommer den också att ge orientering inom andra områden som är relevanta i det terapeutiska arbetet.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Acceptance and Commitment Therapy (ACT), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Ulrika
(5)
En djupgående, välplanerad och super bra genomförd utbildning.

HumaNova

HumaNova

HumaNova

På HumaNova har vi utbildningar både för dig som söker nya vägar i ditt yrkesliv och för dig som vill utvecklas som människa.  HumaNovas pedagogik bygger på ett öppet system utan dogmer. Vi arbetar upplevelsebaserat, vilket innebär att erfarenheter och...


Läs mer om HumaNova och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

HumaNova

Skeppsbron 32
111 30 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,8)
Baseras på 7 recensioner.
Alla recensioner för arrangören