Inga recensioner än

Coachande Ledarskap

Längd
2 dagar
Pris
9 750 SEK exkl. moms
Längd
2 dagar
Pris
9 750 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

          COACHANDE LEDARSKAP

Ett coachande ledarskap stimulerar till en miljö där medarbetaren blir sedd och bekräftad samt ges utrymme att utveckla sina tankar genom coachande frågor och ett aktivt lyssnande. Medarbetaren ökar sin självständighet och ansvarstagande.

Utbildningen syftar till att rusta deltagarna i coachande förhållningssätt och i dialogförmågor som krävs för ett tillitsbaserat arbetssätt. Då ökar medarbetarnas förmåga att agera självständigt och ta ansvar för lösningar och förändring

Målet med utbildningsinsatsen är att du ska utveckla din kompetens och dina förmågor för att på ett ännu bättre sätt kunna bedriva ett coachande ledarskap.

Upplägg

Under 2 dagar (1+1 dag) varvar vi teori och aktuell forskning om coachning med praktisk träning i form av coachövningar. Utbildningen baseras på International Coaching federation ́s, ICF:s kärnkompetenser och etiska riktlinjer.

Diskussioner, reflektioner och erfarenhetsutbyte är viktiga delar. Du får kontinuerlig återkoppling från våra utbildare för att öka din trygghet i coachrollen. Samtidigt som du övar dig i att hålla ett coachande samtal ges möjlighet att bli coachade på relevanta och angelägna ämnen som har med din ledarrollen att göra.

Ur Innehållet

  • Framgångsfaktorer med coachande ledarskap/förhållningssätt.

  • ICF:s kärnkompetenser – historik, definitioner och forskning.

  • Skillnaden mellan coachning som verktyg och andra samtalsformer.

  • Utveckla ett coachande ledarskap.

  • Lyssna aktivt och kommunicera effektivt.

  • Personliga styrkor och utmaningar som coachande ledare.

  • Dynamik och processer i grupper. Hur möter jag en grupp med ett coachande ledarskap.

  • Olika typer av feedback

Utbildningen genomförs i samarbete med Coachutbildning Sverige AB och Skolcoacherna AB

Coachande Ledarskap ges också som uppdragsutbildning och skräddarsys efter ert företags behov

Plats:

Distans

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är chef/ledare idag eller till dig som är på väg in i rollen. Den vänder sig också till dig som har ett "ledarskap utan ett formellt chefskap" (tex teamledare, projektledare). Det gemensamma för gruppen och deltagaren är ett intresse av att utveckla sitt personliga och professionella ledarskap.


Tid & plats

Kursdatum Hösten 2022

3 oktober + 14 november

Investering

Pris
9 750: - exkl. moms

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Coachande Ledarskap, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Human Resource AB

Human Resouce AB

Seniora organisationskonsulter med lång erfarenhet inom ledarskap, medarbetarskap, coaching och organisationsutveckling.Doktorsavhandling inom ämnen ”Coaching och Ledarskap”Coachcertifierade konsulter på PCC- samt ACC-nivåMångårig erfarenhet att arbeta med privat och offentliga organisationer Human Resource AB startades 1983 av fil. doktor Tina Eriksson och funnits...

Läs mer om Human Resource AB och visa alla utbildningar.

Highlights