Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Skuldförvaltning & ränteriskhantering med olika räntederivat

HRA Finansiell Utbildning
Kort om utbildningen
1 dag
   
Rikstäckande, Stockholm

Beskrivning av: Skuldförvaltning & ränteriskhantering med olika räntederivat

Man kan binda ränta på en löptid som inte är samma som lånens kredittid med hjälp av ränteswap. Vill man ha rörlig ränta och samtidigt kunna säkerställa den maximala räntekostnaden kan man köpa räntetak. På den här utbildningen går vi igenom hur man kan optimera ränteriskhantering och finansnettot på olika sätt.

Efter fem år med negativ styrränta höjde Riksbanken reporäntan till 0% slutet av år 2019. Även om vi fortfarande har extremt låga räntor vill man som låntagare inte betala högre ränta än nödvändigt. Ränteexponeringen är dock individuell och riskacceptansen är olika för olika företag.

Med hjälp av ränteswap kan man vara flexibel när det gäller räntebindningstid eftersom man kan binda ränta på valfri löptid. Under kursdagen går vi igenom hur ränteswapar fungerar i praktiken  och vi går även igenom principer bakom marknadsvärdet för swapavtal. 

Om man vill ha rörlig låneränta och kunna säkerställa den maximala finansiella kostnaden framöver kan man använda räntetak som skydd mot ränteuppgång.
Vi går igenom vad det innebär och även hur man kan finansiera räntetak med hjälp av räntegolv om man tycker att "försäkringen" mot ränteuppgång blir för dyr. 

Kursledaren har mångårig bankbakgrund och förklarar viktiga begrepp/terminologi som används på kreditmarknaden och som ofta är svår att läsa sig till. Ni går även igenom olika drivkrafter som ligger bakom stora ränterörelser en handelsdag och vad som styr korta och långa räntor på längre sikt. Kunskaper som underlättar i arbetet med en räntestrategi och ränteprognoser.

Med verkliga praktikfall får du även inblick i andras skuldförvaltning och hur praktikfallen arbetar på olika sätt med riskhanteringen för sina låneportföljer.
Du får uppslag som kan vara användbart när man skriver eller uppdaterar en policy.

Kursen har tidigare varit en öppen utbildning. Efter de öppna utbildningarna ingår det 60 minuters individuell uppföljning (senast 1 månade efter kursdagen) då kursdeltagaren får möjlighet att repetera och ställa frågor till kursledaren om det är något man inte förstått.

Den individuella uppföljningen ingår även vid företagsbeställd utbildning.

Kursinnehåll

 • Övergripande genomgång av finansiella risker som påverkar låneräntor
 • Hur fungerar räntepapper som finansieringskälla?
  - När man lånar på kort sikt? Lång sikt?
  - Vad är de stora skillnaderna jämfört med banklån? 
 • Bakgrunden till dagens allmänna ränteläge
  - Vilka är drivkrafterna bakom riktningen på olika räntor?
  - På vilket sätt påverkas bankernas utlåningsräntor av kapitalmarknaden?
 • Genomgång av vedertagna marknadsräntor och räntebegrepp
  - Vilka är dom korta- respektive långa räntorna? 
 • Mäta ränterisk på olika sätt: Teori och användbara tumregler
 • Ränteswap: Räntebindningstid som kredittiden eller valfri tidsperiod
  - Principerna bakom marknadsvärdet och exempel på redovisningseffekter
 • Cap (räntetak) & floor (golv): När är de användbara?
  - Vad innebär ett ”skyddsvärde”? Vad påverkar priset?
 • Vad innebär terminsräntor? Tolka terminsräntor
 • Praktikfall: Ger inblick i skuldförvaltning med räntederivat och finanspolicys
 • Övningar i olika former

Målgrupp & mål

Utbildningen passar dig som arbetar med hanteringen av en låneportfölj och inte har så mycket erfarenhet av räntederivat. Du blir även uppdaterad på olika finansiella risker som styr finansieringskostnader, förutom det allmänna ränteläget. Kursen passar deltagare i olika yrkesroller: Treasury, ekonomi- och finanschefer och andra deltagare som arbetar med hanteringen av en låneportfölj. 

Förkunskaper
Allmänna kunskaper om finansiering.
Kontakta gärna utbildningsansvarig om du har frågor.

Investering

Kursavgiften varierar beroende på val av upplägg och antal deltagare.
Det kan vara en individuell utbildning, utbildning för två eller fler.
Det är en endagsutbildning men den kan med fördel delas upp i två halvdagar.

Kontakta HRA Finansiell Utbildning för prisförslag och förslag på ett upplägg som passar ert företags behov.

Om kursen arrangeras på annan ort än Stockholm tillkommer kursledarens omkostnader för resa och logi.

Kursledare

Heléne Rasmussen Anderberg

Verksamhetsansvarig
HRA Finansiell Utbildning AB

Heléne Rasmussen Anderberg startade sin bankkarriär inom kontorsrörelsen på Handelsbanken på slutet av 80-talet. På 90-talet Heléne olika yrkesroller på Handelsbanken Markets. Både inom aktiehandel och på ett regionalt kundbord med valuta- och räntehandel. Heléne påbörjade även akademiska studier och tog sin magisterexamen i finansiell ekonomi.

År 2000 bytte Heléne arbetsgivare och började arbeta som valuta- och räntehandlare på SEB Markets. I rollen som kundhandlare arbetade hon med företag i olika branscher och storleksklasser och hade även en tät dialog med kontorsrörelsen och andra delar inom koncernen. Efter några år lämnade Heléne handlarrummet för att arbeta med finansutbildningar för SEB:s personal och företagskunder. Hon hade länge varit fascinerad av hur akademiska kunskaper ofta kolliderar med verkligheten och ville använda sina akademiska kunskaper i praktiken, tillsammans med specialistkunskaper som ofta är svåra att läsa sig till.

Efter 20 års arbetslivserfarenhet från bankbranschen, mitt under finanskrisen år 2009,  startade Heléne sitt utbildningsföretag. Hennes erfarenhet från tradingrummet präglar fortfarande kursinnehållet som marknadsuppdateras fortlöpande.

Heléne är verksamhetsansvarig och föreläser med mottot att:
förmedla egen erfarenhet och göra det komplicerade okomplicerat”. 

Ca 3 000 personer från näringslivet, banker, offentliga sektorn och statliga myndigheter har deltagit på hennes utbildningar genom åren. 

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Skuldförvaltning & ränteriskhantering med olika räntederivat, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

HRA Finansiell Utbildning

HRA Finansiell Utbildning

HRA Finansiell Utbildning AB

I mer än 10 år har vi erbjudit kvalificeradevaluta- och ränteutbildningar. Kursföreläsaren har en mångårig bankbakgrund bl a som valuta- och räntehandlare (kundhandlare) och lär dig terminologi och användbara specialistkunskaper som ofta är svårt att läsa sig till.  I våra...


Läs mer om HRA Finansiell Utbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till HRA Finansiell Utbildning

HRA Finansiell Utbildning

Babordsg. 11
12064 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Snittbetyg: 4

Baseras på 2 recensioner.

John, skuldförvaltare/finansansvarig, fastighetsbranschen
(4)
Jag breddade verkligen mina kunskaper och det var intressant att lära sig olika sätt att arbeta med ränteriskhanteringen. Tack vare att gruppen inte var så stor fanns det tid att fundera och diskutera olika slags frågeställningar. Den personliga uppföljningen jag fick någon månad efter kursen var toppen. Då hade saker och ting hunnit smälta oc...
Visa mer
Jayasree Suresh, Intrum Justitia
(4)
En väldigt aktuell utbildning som fick mig att förstå nyttan med ränteswappar även när STIBOR är negativ. Intressant att få ta del av olika finanspolicys och tänker bakom riskhanteringen.
Recensioner
Kursrecensioner
(4,0)
Baseras på 2 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 11 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar